РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Размер на шрифта: A A A Назад

ОП "ТУРИЗЪМ"

Наименование на предприятието ОП " ТУРИЗЪМ" № и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие Протокол №26 ОТ 23.07.2013 г. на Общински съвет  Бургас., Протокол № 3, т. 42 от 26.11.2015 г. на Общински съвет  Бургас, Протокол № 18 от 21.12.2020г.…

Прочетете повече

ОП "ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ"

Наименование на предприятието ОП "ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ" № и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие Приет правилник за дейността на предприятието с решение на Общински съвет-Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8,…

Прочетете повече

ОП "ЧИСТОТА ЕКО"

Наименование на предприятието ОП "ЧИСТОТА ЕКО" № и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие ПРОТОКОЛ №42 ОТ 28.10.2014 Г. създава Общинско предприятие с наименование ОП "Чистота еко" Предмет на дейност на предприятието управление, експлоатация и поддържане на регионално депо "Братово-Запад";…

Прочетете повече

ОП "ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

Наименование на предприятието ОП "ОБЩИНСКИ ИМОТИ" № и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие Съгласно Правилника за дейността на ОП "Общински имоти" с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г. Предмет на дейност на предприятието ОП…

Прочетете повече

ОП "ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС - БУРГАС"

Наименование на предприятието ОП "ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС - БУРГАС" № и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие Решение №18 / 21.12.2020г. И Решение №20 / 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. на Общински съвет - гр. Бургас за създаване на Общинското предприятие…

Прочетете повече

ОП "ТРАНСПОРТ"

Наименование на предприятието ОП "ТРАНСПОРТ" № и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТ" Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.44, Протокол № 17/18.12.2012 г Предмет на дейност на предприятието Осъществяване…

Прочетете повече