ОП "ЧИСТОТА ЕКО"

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 2 Септември 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Наименование на предприятието

ОП "ЧИСТОТА ЕКО"

№ и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие

ПРОТОКОЛ №42 ОТ 28.10.2014 Г. създава Общинско предприятие с наименование ОП "Чистота еко"

Предмет на дейност на предприятието

управление, експлоатация и поддържане на регионално депо "Братово-Запад"; разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци; сепариране и рециклиране на отпадъци; обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране; компостиране на биоразградими отпадъци; транспортиране на отпадъци.

Органи на управление на предприятието

Директор

Брой заети лица по щатно разписание

132

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество – акт за общинска собственост №/дата

Акт за частна общинска собственост №8333 за РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СГРАДА №31 СКЛАД ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ Акт за частна общинска собственост №8334 за РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СГРАДА №1-АДМИНИСТРАТИВНО -БИТОВА СГРАДА С ОФИСИ; СГРАДА №2 КПП; СГРАДА №16 ТРАФОПОСТ; СГРАДА №3 ГАРАЖ С АВТОМОВКА И РАБОТИЛНИЦА; СГРАДА №27 НАВЕС ВЕРИЖНА ТЕХНИКА; СГРАДА №7а СКЛАД ЗА ГОТОВ КОМПОСТ; СГРАДА №7 СГРАДА НАВЕС КОМПОСТИРАНЕ; СГРАДА №4 И №5 СЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 324 Последна промяна: 10:44:05, 02 септември 2022