ОП "ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ"

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 2 Септември 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Наименование на предприятието

ОП "ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ"

№ и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие

Приет правилник за дейността на предприятието с решение на Общински съвет-Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8, Протокол  № 8/23.02. 2016 г.; по т.1, Протокол №25/28.03.2017 г.; по т.6, Протокол №20/23 и 24.02.2021 г.; по т.3, Протокол №23/29.06.2021 г.

Предмет на дейност на предприятието

1. Поддръжка и управление на сграда и дейностите в: Летен театър и прилежащите му площи; Експозиционен център Флора – Бургас и прилежащите му площи, Дом на нефтохимика и прилежащите му площи и част от сграда функционално обособена като „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“, включваща следните помещения:
в сутерена: помещенията в Блок 4,
на първи етаж: помещенията в Блок 3 с изключение на директорски кабинет, находящ се в северната част на Блок 3, помещенията в Блок 4,
на втори етаж: зрителна зала с 48 места от Блок 1,
на трети етаж: помещения за временни експозиции и открита тераса находящи се в Блок 3 и Блок 4, ведно с прилежащите им общи части от сградата и прилежащото дворно пространство.

2. Управление на дейностите - фестивали, конкурси,концерти.

3. Управление на дейността на група'Торещ пясък".

4. Управление дейността на Духов оркестър.

Органи на управление на предприятието

Директор

Брой заети лица по щатно разписание

44,5

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество – акт за общинска собственост №/дата

1. Летен театър - акт за публична общинска собственост №174/06.05.1997 г.

2. Експозиционен център Флора - акт за публична общинска собственост № 8212/18.11.2015 г.

3. Дом на нефтохимика - акт за публична общинска собственост №7284/11.01.2013 г.

4. Част от сградата на „Културно-образователен център на съвременното изкуство (музей)“, включваща следните помещения:
в сутерена: помещенията в Блок 4;
на първи етаж: помещенията в Блок 3 с изключение на директорски кабинет, находящ се в северната част на Блок 3, помещенията в Блок 4;
на втори етаж: зрителна зала с 48 места от Блок 1;
на трети етаж: помещения за временни експозиции и открита тераса находящи се в Блок 3 и Блок 4, ведно с прилежащите им общи части от сградата и прилежащото дворно пространство. Акт за общинска собственост №9730/09.09.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 249 Последна промяна: 10:44:14, 02 септември 2022