ОП "ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 2 Септември 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Наименование на предприятието

ОП "ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

№ и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие

Съгласно Правилника за дейността на ОП "Общински имоти" с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.

Предмет на дейност на предприятието

ОП "Общински имоти" е специализирано звено на Община Бургас за управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други жилищни и нежилищни имоти, собственост на Община Бургас. Общинското предприятие е оператор на услугата по социално жилищно настаняване

Органи на управление на предприятието

Директор

Брой заети лица по щатно разписание

210

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество – акт за общинска собственост №/дата

Съгласно Приложение № 1 към чл. 16 от Правилника за дейността на ОП "Общински имоти"

 

Файлове:

Регистър ОП ОИ.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 203 Последна промяна: 10:51:12, 02 септември 2022