ОП "ТУРИЗЪМ"

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 28 Октомври 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Наименование на предприятието

ОП " ТУРИЗЪМ"

№ и дата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие
Протокол №26 ОТ 23.07.2013 г. на Общински съвет  Бургас., Протокол № 3, т. 42 от 26.11.2015 г. на Общински съвет  Бургас, Протокол № 18 от 21.12.2020г. на Общински съвет  Бургас, Протокол № 39, т.20 от 27.03.2018г. на Общински съвет Бургас, Протокол № 22, т.53 от 26.05.2021 г. на Общински съвет Бургас създава Общинско предприятие с наименование ОП "ТУРИЗЪМ"

Предмет на дейност на предприятието

Разработване на дългосрочни  и краткосрочни стратегии, планове и програми, свързани с развитие на туризма в Община Бургас, стопанисване и управление на предоставените туристически обекти, организиране на събития, предоставяне на информация на гостите на гр. Бургас относно туристически продукти. 

Органи на управление на предприятието
Общинското предприятие се ръководи от Директор, който се назначава по трудово правоотношение от Кмета на Община Бургас

Брой заети лица по щатно разписание
90

Предоставено на предприятието недвижимо общинско имущество – акт за общинска собственост №/дата

1.Акт за частна общинска собственост №1046/ 30.11.1998г. Туристически информационен це нтър ул. "Христо Ботев", подлез Операта; 
2.Акт за частна общинска собственост №8331/15.03.2016 г.- Туристически информационен център-Автогара Юг;
3.Договор № Д-04-2/27.01.2012 г. за безвъзмездно предоставяне от Държавата на Община Бургас - публична държавна собственост- Туристически комплекс "Акве Калиде- Термополис"-УПИ І в кв. 7 по плана на в. з. "Минерални бани";         
4.Договор № 248/07.09.2010 г. за безвъзмездно предоставяне от Държавата на Община Бургас(Решение №594/06.08.2012 г. на Министерски съвет)- публична държавна собственост Остров "Света Анастасия". 
                                                     

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 211 Последна промяна: 16:41:14, 28 октомври 2022