Регистър на търговски дружества с общинско участие в капитала

Размер на шрифта: A A A Назад

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Наименование на търговското дружество Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество Лица, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружество Възнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи
„Бургаски пазари” ЕООД Дата на основаване: 01.08.2000 г Фирмено дело: 2189 от 2000 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС
 
4 695 400 лв. Донка Василева Христова- управител Съгласно Образец №2 към Приложение №1 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ*
„Бургасбус” ЕООД Дата на основаване: 18.11.1991г. Фирмено дело: 7384 от 1991 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС. 20 852 990 лв. Петко Димитров Драгнев- управител Съгласно Образец №2 към Приложение №1 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ
„Благоустройствени строежи„ ЕООД Дата на основаване: 22.08.1995 г Фирмено дело: 3073 от 1995 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС. 400 460 лв. Николай Михайлов Димитров- управител Съгласно Образец №2 към Приложение №1 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ
„Чистота” ЕООД Дата на основаване:11.04.1995г. Фирмено дело: 1394 от 1995 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 81 959 лв. Анета Димитрова Младенова- управител съгласно Образец №2 към Приложение №1 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ
"Дезинфекционна станция - Бургас" ЕООД Дата на основаване: 10.07.2008г. С Решение на Общински съвет- Бургас 27.03.2008г. /Протокол№7/ 10 000 лв. Нели Славова Бойчева- управител съгласно Образец №2 към Приложение №1 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ
Иновационни системи - Бургас ЕООД Дата на основаване: 22.02.2016 г. С Решение на Общински съвет- Бургас 26.01.2016г./Протокол№7/ 12 000 лв. Даниела Веселинова Иванова Алексиева- управител съгласно Образец №2 към Приложение №1 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ
Дентален център1- Бургас ЕООД Дата на основаване: 01.02.2000 г. Фирмено дело: 330 от 2000 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 129 590 лв. Малина Йовчева Янакиева- управител Съгласно Образец №2 към Приложение №1 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ
Диагностично консултативен център едно- Бургас ЕООД Дата на основаване: 15.02.2000 г. Фирмено дело: 516 от 2000 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 659 810 лв. Калина Димитрова Ишкиева-Гуджева- управител Съгласно Образец №2 към Приложение №1 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ
Диагностично консултативен център II- Бургас ЕООД Дата на основаване: 17.02.2000 г. Фирмено дело: 606 от 2000 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 77 600 лв. Илка Иванова Баева- управител Съгласно Образец №2 към Приложение №1 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ
Комплексен онкологичен център- Бургас ЕООД Дата на основаване: 01.09.2000г. Фирмено дело: 2365 от 2000 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 6 135 220 лв. Христо Стоянов Бозов- управител съгласно Образец №2 към Приложение №1 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ
Медицински център 1- Бургас ЕООД Дата на основаване: 17.02.2000г. Фирмено дело: 616 от 2000 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 994 700 лв. Борис Иванов Борисов- управител съгласно Образец №2 към Приложение №1 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ
Медицински център 2 - Бургас ЕООД Дата на основаване: 15.02.200г. Фирмено дело: 514 от 2000 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 124 900 лв. Атанас Димов Бошев- управител съгласно Образец №2 към Приложение №1 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ
Специализирана болница за активно лечение на ПФЗ- Бургас ЕООД Дата на основаване: 21.09.2000г Фирмено дело: 2504 от 2000 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 232 000 лв. Евелина ДимитроваТрошанова- Грошева- управител съгласно Образец №2 към Приложение №1 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ
Център за психично здраве- проф. д-р И. Темков Бургас ЕООД Дата на основаване:31.08.2000г. Фирмено дело: 2364 от 2000 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 84 000 лв. Надя Кирова Желязкова- управител съгласно Образец №2 към Приложение №1 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ
Бургасинвест ООД Дата на основаване: 28.11.1998г. Фирмено дело: 3884 от 1998 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС. 136 468 лв. Заедно с начина на гласуване по предварително одобреният дневен ред, съгласно чл.10 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ, Общински съвет - Бургас избира и свой представител в Общото събрание на съдружниците.  
Индустриален и логистичен парк - Бургас АД Дата на основаване:06.01.2012г. Фирмено дело: от 2012 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 10 233 050 лв. Заедно с начина на гласуване по предварително одобреният дневен ред, съгласно чл.10 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ, Общински съвет - Бургас избира и свой представител в Общото събрание на акционерите.  
Венис Комерс АД Дата на основаване:17.03.2006г. Фирмено дело: 769 от 2006 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 4 200 000 лв. Заедно с начина на гласуване по предварително одобреният дневен ред, съгласно чл.10 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ, Общински съвет - Бургас избира и свой представител в Общото събрание на акционерите.  
Зона за обществен достъп АД Дата на основаване: 15.09.2009 г 100 000 лв. Заедно с начина на гласуване по предварително одобреният дневен ред, съгласно чл.10 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ, Общински съвет - Бургас избира и свой представител в Общото събрание на акционерите.  
Екоклима АД Дата на основаване: 02.09.1991г. Фирмено дело: 6103 от 1991 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 5 466 лв. няма  
Свободна безмитна зона АД Дата на основаване: 22.09.1989г. Фирмено дело: 60 от 1989 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 17 120 лв. Заедно с начина на гласуване по предварително одобреният дневен ред, съгласно чл.10 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ, Общински съвет - Бургас избира и свой представител в Общото събрание на акционерите. Красимир Иванов Стойчев - представител на Община Бургас в СД.  
Банка ДСК -АД Дата на основаване: 26.01.1999г. Фирмено дело: 756 от 1999 г. на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД СОФИЯ 211 498 лв. няма  
УМБАЛ Бургас АД Дата на основаване: 24.08.2000г. Фирмено дело: 2300 от 2000 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 1 595 030 лв. Заедно с начина на гласуване по предварително одобреният дневен ред, съгласно чл.10 от НУРУПСТДУГДСДСДОБ, Общински съвет - Бургас избира и свой представител в Общото събрание на акционерите.  
*НУРУПСТДУГДСДСДОБ- Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственност в търговските дружества, участието в гражданските дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

ДРУЖЕСТВА В ЛИКВИДАЦИЯ

Наименование на търговското дружество Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество Лица, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружество Възнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи
Медицински Център за рехабилитация и спортна медицина ЕООД- в Ликвидация Документ за последно вписване: Решение от 17.01.2005г. За промяна в обстоятелствата .Фирмено дело 2253/2000 ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 27 430 лв. Валентина Николова Стоянова- ликвидатор открито производство по ликвидация

ДРУЖЕСТВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Наименование на търговското дружество Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество Лица, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружество Възнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи
ПСФК Черноморец Бургас АД Дата на основаване: 06.07.2005 Фирмено дело: 2156 от 2005 г. на ОКРЪЖЕН СЪД БУРГАС 25 004 360 лв. Открито производство по несъстоятелност 31.5.2015