Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон и отпадъци от ИУМПС на територията на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад

Регистър на площадки за предаване на разделно събрани отпадъци

~ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ХАРТИЯ И КАРТОН
Код на отпадъка 15 01 01

 

1.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-РД-00000248-04 от 02.12.2018 г.
БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4. Лице за контакти:Евгения Ненова
Телефон: 0888 656874
•  Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
•  Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 2.АЛСИ
Разрешение № Разрешение № 02-ДО-00000443-10 от 21.08.2020 г.
 БУЛСТАT 102860416. Бургас
                                                                Лице за контакти:Климентин Милчев
                                                                                           Телефон: 0899144775
o  •  Площадка № 1 – гр.Бургас, кв.51 по плана на ПЗ Север
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
o  •  Площадка № 2 - гр. Бургас,кв.7 по плана на ПЗ Победа
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

Площадка № 3 – Ю ПЗ ,ул.Комлушка низина“№1
• 
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 


  3.ОКЕАН ШИПИНГ
Разрешение № 02-ДО-00000487-07 от 28.08.2019 г.
  БУЛСТАT 102108762 гр. Бургас,
 
 Лице за контакти:Донка Генова
Телефон: 056826213
 
o  •  Площадка № 1 - гр. Бургас,ПЗС
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 

 4.ПРИНСХОРН
Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.
 БУЛСТАT 204265852                       Лице за контакти: Тихомир АтанасовТелефон: 0988797121
o  •  Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване


 


5.НИЙЛ - ХАРТ
Разрешение № 02-РД-00000198-01 от 12.08.2015 г.
БУЛСТАT 201266155
гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контакти: Златин Пеев
Телефон: 0888 234678
•  Площадка № 1 - гр.Бургас, ПИ № 07079.6.1101, местност "Герен Бунар"
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

6.НИКИ-ТЕЛ – РЕЦИКЛИНГ
Разрешение № 02-РД-00000402-01 от114.04.2017 г.
БУЛСТАT 204141865
гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контакти: Мира Динева
Телефон: 0876221777
•  Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Помпена станция"
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

7.МУЛТИИМПОРТ 2
Разрешение № 02-РД-00000218-01 от 18.06.15 г.
БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контакти Антон Стоянов
Телефон: 056/ 842842
•  Площадка № 1 - гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване


  

8.МЕТАЛИКА КОМЕРС
Разрешение № 02-ДО-00000499-02 от 13.09.2019 г.
БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контайкти:Стоян Димов
Телефон: 0899144775

•  Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
•  Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

9.МЕТАЛ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД
Разрешение № 02-ДО-00000507-01 от 20.11.2019 г.
БУЛСТАT 102891851гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контайкти:Стойко Трендафилов
Телефон: 0898555227
•  Площадка № 1 - гр. Бургас, кв.4, 07079.663.30
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
10.ВИС ОЙЛ ГРУП
Разрешение № 02-ДО-00000442-02 от 09.05.2019 г.
БУЛСТАT 200389240 гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контайкти:Валентин Василев
Телефон: 087865547
•  Площадка № 1 - гр. Бургас, м.т „Сулу дере“
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
11.ФЕНИКС ГАРАНТ 
Разрешение № 02-ДО-00000224-04 от 08.04.2019 г.
БУЛСТАT 102001988 гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контайкти:Георги Михайлов
Телефон: 056/846786
•  Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ Север 07079.605.276
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

12.БАЛКАНИ 18
Разрешение: 02-ДО-00000524-00 от 26.10.2020г.
БУЛСТАТ 20523631                                                         Лице за контакти:Георги Атанасов
                                                                                                   Тел:0878666340

•  Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ Север 07079.605.33 по КК на гр.Бургас
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

13.ОКЕАН ШИПИНГ

Разрешение № 02-ДО-00000487 от 28.08.2019г
БУЛСТАТ 102108762                                          Лице за контакти: Донка Георгиева
Тел.056/826213

Площадка № 1 СПЗ
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване


ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ПЛАСТМАСА
Код на отпадъка 15 01 02

 


1.МЕТАЛ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД
Разрешение № 02-ДО-00000507-01 от 20.11.2019 г.
БУЛСТАT 102891851гр. Бургас, обл. Бургас  : 0898555227

Лице за контайкти:Стойко Трендафилов
Телефон0898555227
•  Площадка № 1 - гр. Бургас, кв.4, 07079.663.30
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

2.ПРИНСХОРН
Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.
БУЛСТАT 204265852
гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контакти: Тихомир АтанасовТелефон: 0988797121
•  Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11
• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от
операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване


 

3.АРТ ПРОЕКТ БГ
Разрешение № 02-РД-338-01 от 20.11.2019 г.
БУЛСТАT 102669286  Директор:Еньо Керемедчиев
Телефон: 0879033044
•  Площадка № 1 – ПЗ Юг 07079.662.9547, кв.2
• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 4.АЛСИ
Разрешение № Разрешение 02-ДО-00000443-09 от 29.07.2019 г.
БУЛСТАT 102860416. Бургас
 Лице за контакти:Николай Филипов
Телефон: 0899144775
o  •  Площадка № 1 – гр.Бургас, кв.51 по плана на ПЗ Север 
• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
o  •  Площадка № 2 - гр. Бургас,кв.7 по плана на ПЗ Победа
• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

5.МЕТАЛИКА КОМЕРС
Разрешение № 02-ДО-00000499-02 от 13.09.2019 г.
БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контайкти:Стоян Димов
Телефон: 0899144775
•  Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница
• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
•  Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121
• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

6.ЮНИВЪРС - 2010
Разрешение № 02-ДО-00000424-07 от 10.12.2018 г.
БУЛСТАT 200259389
гр. Бургас, обл. Бургас
ул. "Македония" № 68 Б  Директор: Георги АсъмовТелефон: 0896/778 715
•  Площадка № 1 - гр.Бургас,УПИ ІІ - 53 местност "Сулу дере", земл. "М. Рудник"
• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване


 

 

 


7.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-РД-00000248-04 от 02.12.2018 г.
БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.  Директор: Евгения НеноваТелефон: 0888 656874
•  Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
•  Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 8.ВИС ОЙЛ ГРУП
Разрешение № 02-ДО-00000442-02 от 09.05.2019 г.
 БУЛСТАT 200389240 гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контакти:Валентин Василев
Телефон: 087865547
 •  Площадка № 1 - гр. Бургас, м.т „Сулу дере“
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване 

9.СТИЛИ КОМЕРС
Разрешение № 02-РД-00000096-00 от 30.02.2014 г.
БУЛСТАT 202286201
гр. Бургас, обл. Бургас  Директор: Лиляна Терзиева
Телефон: 0898593989
•  Площадка № 1 - гр.Бургас, кв.Победа,ул.велека №3
• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване


10.НИЙЛ - ХАРТ
Разрешение № 02-РД-00000198-01 от 12.08.2015 г.
БУЛСТАT 201266155
гр. Бургас, обл. Бургас  Директор: ЗЛАТИН ПЕЕВ ПЕЕВ
Телефон: 0888 234678
•  Площадка № 1 - гр.Бургас, ПИ № 07079.6.1101, местност "Герен Бунар"
• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

11.ЕВРО ИМПЕКС - БУРГАС
Разрешение № 02-РД-00000207-00 от 29.03.2013 г.
БУЛСТАT 130731389
гр. София, обл. София (столица)
ж.к."Младост 2", бл. 213, ет.19, ап. 142  Директор: АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
Факс: 02/973 22 11, 05968/20 28
•  Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Лозово", ул. "Ружа", № 1
• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

12.НИКИ-ТЕЛ - РЕЦИКЛИНГ
Разрешение № 02-РД-00000402-01 от 11.04.2017 г.
БУЛСТАT 204141865
гр. Бургас, обл. Бургас  Директор: Мира Динева
Телефон: 0876221777
•  Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Помпена станция"
• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

13.МУЛТИИМПОРТ 2
Разрешение № 02-РД-00000218-01 от 18.06.2015 г.
БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас  Директор: АНТОНИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
Телефон: 056/ 842842
•  Площадка № 1 - гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428
• Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 14.ФЕНИКС ГАРАНТ 
Разрешение № 02-ДО-00000224-04 от 08.04.2019 г.
 БУЛСТАT 102001988 гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контайкти:Георги Михайлов
Телефон: 056/846786
 •  Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ Север 07079.605.276
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
15.БАЛКАНИ 18
Разрешение№ 02-ДО-00000524-00 от 26.10.2020г.
БУЛСТАТ 205023631                                             Лице за контакти Георги Атанасов
                Тел.0878666340

Площадка №1 –гр.Бургас, СПЗ ПИ 07079.605.33 по КК на гр.Бургас
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване


16.АНАСТАСИЯ
Разрешение № 02-ДО-00000126-00 от 18.09.2012

БУЛСТАТ 102223106                                               Лице за контакти Тодор Добрев
Тел.056/853033

Площадка № 1 Бургас, ЮПЗ
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване


17.ЕВРОБИЛД

Разрешение№ 02-РД-00000126 от 15.10.2012

БУЛСТАТ 102851367                                             Лице за контакти: Тодор Янев
Тел.056/803120

Временни площадки

18.ОКЕАН ШИПИНГ

Разрешение № 02-ДО-00000487 от 28.08.2019г
БУЛСТАТ 102108762                                          Лице за контакти: Донка Георгиева
Тел.056/826213

Площадка № 1 СПЗ
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

                                                     


ФИРМИ  ИЗКУПУВАЩИ  ОПАКОВКИ ОТ ДЪРВЕСЕН МАТЕРИАЛ
Код на отпадъка 15 01 03

1.ПРИНСХОРН
Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.
БУЛСТАT 204265852   Лице за контакти: Тихомир АтанасовТелефон: 0988797121
•  Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11
• Код 15 01 03 – Опаковки от дървесен материал
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 


2.МЕТАЛИКА КОМЕРС
Разрешение № 02-ДО-00000499-02 от 13.09.2019 г.
БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контайкти:Стоян Димов
Телефон: 0899144775
•  Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница
• Код 15 01 03 – Опаковки от дървесен материал
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
•  Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121
• Код 15 01 03 – Опаковки от дървесен материал
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 3.ФЕНИКС ГАРАНТ 
Разрешение № 02-ДО-00000224-04 от 08.04.2019 г.
БУЛСТАT 102001988 гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контайкти:Георги Михайлов
Телефон: 056/846786
 •  Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ Север 07079.605.276
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване


4.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-ДО-00000248-04 от 20.02.2018 г.
БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.  Директор: Евгения НиноваТелефон: 0888 656874
•  Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
• Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
•  Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
• Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване


 

ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ
                                Код на отпадъка 15 01 04
1.ОКЕАН ШИПИНГ
Разрешение № 02-РД-00000487-04 от 28.08.2019 г.
БУЛСТАT 102108762
гр. Бургас, обл. Бургас


•  Площадка № 1 - гр. Бургас,ПЗС
• Код 15 01 04 – Метални опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване
 на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

2.МЕТАЛИКА КОМЕРС
Разрешение № 02-ДО-00000499-02 от 13.09.2019 г.
БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контайкти:Стоян Димов
Телефон: 0899144775
•  Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница
• Код 15 01 04 – Метални опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
•  Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121
• Код 15 01 04 – Метални опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 


 

 


 

3.ЮНИВЪРС - 2010
Разрешение № 02-ДО-00000424-07 от 10.12.2018 г.
БУЛСТАT 200259389
гр. Бургас, обл. Бургас
ул. "Македония" № 68 Б  Директор: Георги АсъмовТелефон: 0896/778 715

•  Площадка № 1 - гр.Бургас,УПИ ІІ - 53 местност "Сулу дере", земл. "М. Рудник"
• Код 15 01 04 - Метални опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 


 

 

4.АЛСИ
Разрешение № 02-ДО-00000443-09 от 29.07.2019 г.
БУЛСТАT 102860416
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ПРОБУДА № 79-81  Директор: Николай Филипов
Телефон: 056/996 791
Факс: 056/88 01 99

•  Площадка № 1 - гр.Бургас,Южна промишлена зона, ул. "Комлушка низина", № 1
• Код 15 01 04 - Метални опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
•  Площадка № 2 - гр.Бургас,УПИ VІІІ, кв. 51 по плана на ПЗ Север
• Код 15 01 04 - Метални опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
•  Площадка № 3 - гр.Бургас,УПИ ІV - 3, кв. 7 по плана на ПЗ "Победа",
• Код 15 01 04 - Метални опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

5.БУРГАС МЕТАЛ
Разрешение № 02-ДО-00000446-05 от 12.11.2019 г.
БУЛСТАT 201002020
гр. Бургас, обл. Бургас  Директор: Ивайло Евстатиев
Телефон: 056/848538
•  Площадка № 1 - гр.Бургас, ул. "Индустриална", ПИ с идентификатор 07079.661.1
• Код 15 01 04 - Метални опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
6.МЕТАЛ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД
Разрешение № 02-ДО-00000507-01 от 20.11.2019 г.
БУЛСТАT 102891851гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контайкти:Стойко Трендафилов
Телефон: 0898555227
•  Площадка № 1 - гр. Бургас, кв.4, 07079.663.30
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване


7.БАЛКАНИ 18
Разрешение № 02-ДО-00000524-00 от 26.10.2020г

БУЛСТАТ 205023631                                                      Лице за контакти Георги Атанасов
Тел.0878666340

Площадка № 1 СПЗ ПИ 07079.605.33 по КК на гр.Бургас
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване


ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ
Код на отпадъка 15 01 07
 

o  1.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-РД-00000248-04 от 20.12.2018 г. o 
o  БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.  Директор: Евгения НиноваТелефон: 0888 656874
o  •  Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
• Код 15 01 07 – Стъклени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване 
o  •  Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
• Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
• R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване 


 
o  2.МЕТАЛИКА КОМЕРС
Разрешение № 02-ДО-00000499-02 от 13.09.2019 г.
o  БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контайкти:Стоян Димов
Телефон: 0899144775
o  •  Площадка № 1 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121
• Код 15 01 07 – Стъклени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 

3.ПРИНСХОРН
Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.
БУЛСТАT 204265852
гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контакти: Тихомир АтанасовТелефон: 0988797121
•  Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11
• Код 15 01 07 – Стъклени опаковки
• 
• R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 
4.МУЛТИИМПОРТ 2
Разрешение № 02-РД-00000218-01 от 18.06.2015 г.
БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас            Директор: АНТОНИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
Телефон: 056/ 842842
•  Площадка № 1 - гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428
• Код 15 01 07 - Стъклени опаковки 
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

5.МЕТАЛ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД
Разрешение № 02-ДО-00000507-01 от 20.11.2019 г.
Лице за контайкти:Стойко Трендафилов
Телефон: 0898555227 
•  Площадка № 1 - гр. Бургас, кв.4, 07079.663.30
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

6.ОКЕАН ШИПИНГ
Разрешение № 02-РД-00000487-04 от 28.08.2019 г.
БУЛСТАT 102108762
гр. Бургас, обл. Бургас


•  Площадка № 1 - гр. Бургас,ПЗС
• Код 15 01 04 – Метални опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване
 на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

7.ВИС ОЙЛ ГРУП
Разрешение № 02-ДО-00000442-02 от 09.05.2019 г.
БУЛСТАT 200389240 гр. Бургас, обл. Бургас
Лице за контакти: Валентин Василев,тел:0878657547 Лице за контайкти:Валентин Василев
Телефон: 087865547
•  Площадка № 1 - гр. Бургас, м.т „Сулу дере“
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване 


8.ФЕНИКС ГАРАНТ 
Разрешение № 02-РД-00000224-04 от 08.04.2019 г.
БУЛСТАT 102001988 гр. Бургас, обл. Бургас  Лице за контайкти:Георги Михайлов
Телефон: 056/846786
 •  Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ Север 07079.605.276
• Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
o R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване