Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон и отпадъци от ИУМПС на територията на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон и отшадъци от ИУМПС на територията на община Бургас