Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон и отпадъци от ИУМПС на територията на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад

Регистър на площадки за предаване на разделно събрани отпадъци

ФИРМИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ХАРТИЯ И КАРТОН

Код на отпадъка 15 01 01

 

 

 

1.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-РД-00000248-05 от 17.06.2022 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Лице за контакти: Евгения Ненова
Телефон: 0888 656874

· Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

     

 

 

2.АЛСИ
Разрешение № Разрешение № 02-ДО-00000443-10 от 21.08.2020 г.

 

БУЛСТАT 102860416. Бургас
 

Лице за контакти: Климентин Милчев

Телефон: 0899144775

 

  •  

· Площадка № 1 – гр.Бургас, кв.51 по плана на ПЗ Север

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  •  

· Площадка № 2 - гр. Бургас,кв.7 по плана на ПЗ Победа

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

Площадка № 3 – Ю ПЗ ,ул.Комлушка низина“№1

 •  
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

         

 

 

 

 

 

 

3.ОКЕАН ШИПИНГ

Разрешение № 02-ДО-00000487-05 от 18.10.2021 г.

 

 

 

БУЛСТАT 102108762 гр. Бургас,
 

 

 

 

Лице за контакти: Донка Генова

Телефон: 056826213

 

 

  •  

· Площадка № 1 - гр. Бургас,ПЗС

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

4.ПРИНСХОРН

Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.

 

 

БУЛСТАT 204265852

Лице за контакти: Тихомир Атанасов Телефон: 0988797121

 

  •  

· Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

                       

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  

 

5.НИЙЛ - ХАРТ
Разрешение № 02-РД-00000198-01 от 12.08.2015 г.

БУЛСТАT 201266155
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Златин Пеев
Телефон: 0888 234678

· Площадка № 1 - гр.Бургас, ПИ № 07079.6.1101, местност "Герен Бунар"

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

6.НИКИ-ТЕЛ – РЕЦИКЛИНГ
Разрешение № 02-РД-00000402-01 от114.04.2017 г.

БУЛСТАT 204141865
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Мира Динева
Телефон: 0876221777

· Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Помпена станция"

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

7.МУЛТИИМПОРТ 2
Разрешение № 02-РД-00000218-01 от 18.06.15 г.

БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти Антон Стоянов
Телефон: 056/ 842842

· Площадка № 1 - гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

  •  

 

  •  

 

  •  

 

 

 

     

 

 

 

 

8.МЕТАЛИКА КОМЕРС

Разрешение № 02-ДО-00000499-02 от 13.09.2019 г.

БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Стоян Димов

Телефон: 0899144775

· Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

9.МЕТАЛ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД

Разрешение № 02-ДО-00000507-03 от 23.02.2021 г.

БУЛСТАT 102891851гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Стойко Трендафилов

Телефон: 0898555227

· Площадка № 1 - гр. Бургас, кв.4, 07079.663.30

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

10.ВИС ОЙЛ ГРУП

Разрешение № 02-ДО-00000442-02 от 09.05.2019 г.

БУЛСТАT 200389240 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Валентин Василев

Телефон: 087865547

· Площадка № 1 - гр. Бургас, м.т „Сулу дере“

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

11.ФЕНИКС ГАРАНТ

Разрешение № 02-ДО-00000224-04 от 08.04.2019 г.

БУЛСТАT 102001988 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Георги Михайлов

Телефон: 056/846786

· Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ Север 07079.605.276

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

12.БАЛКАНИ 18

Разрешение: 02-ДО-00000524-00 от 26.10.2020г.

БУЛСТАТ 20523631 Лице за контакти: Георги Атанасов

Тел:0878666340

 

       

· Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ Север 07079.605.33 по КК на гр.Бургас

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

13.БАРС-2006

 

Разрешение № 02-ДО-00000445-04 от 24.01.2022г

БУЛСТАТ 1470470666 Лице за контакти: Петко Стамболиев

Тел.0898882099

 

Площадка № 1 СПЗ 07079.604.10

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

Площадка № 2 кв. Долно езерово 07079.827.30

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

14.МЕТАЛС ВАРНА ЕООД

 

Разрешение № 02-ДО-00000473-01 от 10.04.2020 г.

БУЛСТАT 202301292 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Янко Георгиев

Телефон: 0888506777

· Площадка № 1 – СПЗ 07079.605.150

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 2 – Сулу дере 07079.9.341

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 3 – ул.Одрин 3

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

15.ПАРТНЕРС

 

Разрешение № 02-ДО-00000526-01 от 1.07.2021 г.

БУЛСТАT 102154304 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Недялка Боева

Телефон: 0888642126

· Площадка № 1 – Пристанищен терминал-Бургас запад 07079.618.21

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
     

 

16.ЕКИПМАР

Разрешение № 02-ДО-00000469-04 от 27.07.2022 г.

БУЛСТАT 147123911 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Димитър Неделчев

Телефон: 0887647861

· Площадка № 1 – СПЗ

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИРМИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ПЛАСТМАСА

Код на отпадъка 15 01 02

 

 

 

 

 

1.МЕТАЛ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД

Разрешение № 02-ДО-00000507-03 от 23.02.2021 г.

БУЛСТАT 102891851гр. Бургас, обл. Бургас

: 0898555227

 

Лице за контакти: Стойко Трендафилов

Телефон0898555227

· Площадка № 1 - гр. Бургас, кв.4, 07079.663.30

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

2.БАРС-2006

 

Разрешение № 02-ДО-00000445-04 от 24.01.2022г

БУЛСТАТ 1470470666 Лице за контакти: Петко Стамболиев

Тел.0898882099

 

Площадка № 1 СПЗ 07079.604.10

 • Код 15 01 02 – Пластмасови опаковки
 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

Площадка № 2 кв.Долно езерово 07079.827.30

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

3.МЕТАЛС ВАРНА ЕООД

 

Разрешение № 02-ДО-00000473-01 от 10.04.2020 г.

БУЛСТАT 202301292 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Янко Георгиев

Телефон: 0888506777

· Площадка № 1 – СПЗ 07079.605.150

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 2 – Сулу дере 07079.9.341

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 3 – ул.Одрин 3

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

4.ПАРТНЕРС

 

Разрешение № 02-ДО-00000526-01 от 14.01.2022 г.

БУЛСТАT 102154304 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Недялка Боева

Телефон: 0888642126

· Площадка № 1 – Пристанищен терминал-Бургас запад 07079.618.21

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.АЛСИ
Разрешение № Разрешение 02-ДО-00000443-
10 от 21.08.2020 г.

БУЛСТАT 102860416. Бургас
 

Лице за контакти: Николай Филипов

Телефон: 0899144775

 

  •  

· Площадка № 1 – гр.Бургас, кв.51 по плана на ПЗ Север

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  •  

· Площадка № 2 - гр. Бургас,кв.7 по плана на ПЗ Победа

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

6.МЕТАЛИКА КОМЕРС

Разрешение № 02-ДО-00000499-02 от 13.09.2019 г.

БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти :Стоян Димов

Телефон: 0899144775

· Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-РД-00000248-05 от 17.06.2022 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Директор: Евгения Ненова Телефон: 0888 656874

· Площадка № 1 - гр. Бургас, Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 2 - гр. Бургас, Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
           

 

 

8.ВИС ОЙЛ ГРУП

Разрешение № 02-ДО-00000442-02 от 09.05.2019 г.

 

БУЛСТАT 200389240 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Валентин Василев

Телефон: 087865547

 

· Площадка № 1 - гр. Бургас, м.т „Сулу дере“

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

9.НИЙЛ - ХАРТ
Разрешение № 02-РД-00000198-0
1 от 12.08.2015 г.

БУЛСТАT 201266155
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ЗЛАТИН ПЕЕВ ПЕЕВ
Телефон: 0888 234678

· Площадка № 1 - гр.Бургас, ПИ № 07079.6.1101, местност "Герен Бунар"

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

10.ЕВРО ИМПЕКС - БУРГАС
Разрешение № 02-РД-00000207-00 от 29.03.2013 г.

БУЛСТАT 130731389
гр. София, обл. София (столица)
ж.к."Младост 2", бл. 213, ет.19, ап. 142

Директор: АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
Факс: 02/973 22 11, 05968/20 28

· Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Лозово", ул. "Ружа", № 1

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

11.НИКИ-ТЕЛ – РЕЦИКЛИНГ


Разрешение № 02-РД-00000402-01 от 11.04.2017 г.

БУЛСТАT 204141865
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: Мира Динева
Телефон: 0876221777

· Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Помпена станция"

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

12.МУЛТИИМПОРТ 2
Разрешение № 02-РД-00000218-0
1 от 18.06.2015 г.

БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: АНТОНИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
Телефон: 056/ 842842

· Площадка № 1 - гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.БАЛКАНИ 18

Разрешение№ 02-ДО-00000524-00 от 26.10.2020г.

БУЛСТАТ 205023631 Лице за контакти Георги Атанасов

 

 

Тел.0878666340

 

Площадка №1 –гр.Бургас, СПЗ ПИ 07079.605.33 по КК на гр.Бургас

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

14.ОКЕАН ШИПИНГ

 

Разрешение № 02-ДО-00000487 от 28.08.2019г

БУЛСТАТ 102108762 Лице за контакти: Донка Георгиева

Тел.056/826213

 

Площадка № 1 СПЗ

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

15.ЕКИПМАР

Разрешение № 02-ДО-00000469-04 от 27.07.2022 г.

 

БУЛСТАT 147123911 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Димитър Неделчев

Телефон: 0887647861

 

 

 

 

 

· Площадка № 1 – СПЗ

 • Код 15 01 02 – Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

16.ПРИНСХОРН

Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.

 

БУЛСТАT 204265852

Лице за контакти: Тихомир Атанасов Телефон: 0988797121

· Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11

 • Код 15 01 02 – Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

17.ФЕНИКС ГАРАНТ

Разрешение № 02-ДО-00000224-04 от 08.04.2019 г.

 

БУЛСТАT 102001988 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Георги Михайлов

Телефон: 056/846786

 

· Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ Север 07079.605.276

 • Код 15 01 02 – Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

18.БАЛКАНИ 18

Разрешение: 02-ДО-00000524-00 от 26.10.2020г.

БУЛСТАТ 20523631 Лице за контакти: Георги Атанасов

Тел:0878666340

 

             

Тел.0878666340

 

Площадка №1 –гр.Бургас, СПЗ ПИ 07079.605.33 по КК на гр.Бургас

 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

             

ФИРМИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОПАКОВКИ ОТ ДЪРВЕСЕН МАТЕРИАЛ

Код на отпадъка 15 01 03

 

1.ПРИНСХОРН

Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.

 

БУЛСТАT 204265852

Лице за контакти: Тихомир Атанасов Телефон: 0988797121

· Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11

 • Код 15 01 03 – Опаковки от дървесен материал
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

2.МЕТАЛИКА КОМЕРС

Разрешение № 02-ДО-00000499-02 от 13.09.2019 г.

БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Стоян Димов

Телефон: 0899144775

· Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница

 • Код 15 01 03 – Опаковки от дървесен материал
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121

 • Код 15 01 03 – Опаковки от дървесен материал
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

3.ФЕНИКС ГАРАНТ

Разрешение № 02-ДО-00000224-04 от 08.04.2019 г.

БУЛСТАT 102001988 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Георги Михайлов

Телефон: 056/846786

 

· Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ Север 07079.605.276

 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

4.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-ДО-00000248-05 от 17.06.2022 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Директор: Евгения Нинова Телефон: 0888 656874

· Площадка № 1 - гр. Бургас, Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412

 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 2 - гр. Бургас, Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594

 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

5.ПАРТНЕРС

 

Разрешение № 02-ДО-00000526-01 от 14.01.2022 г.

БУЛСТАT 102154304 гр. Бургас, обл. Бургас Лице за контакти: Недялка Боева

Телефон: 0888642126

 

• Площадка № 1 – Пристанищен терминал-Бургас запад 07079.618.21

• Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали

 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

6.АЛСИ
Разрешение № Разрешение 02-ДО-00000443-
10 от 21.08.2020 г.

БУЛСТАT 102860416. Бургас
 

Лице за контакти: Николай Филипов

Телефон: 0899144775

 

· Площадка № 1 – гр.Бургас, кв.51 по плана на ПЗ Север

 • Код 15 01 03 – Опаковки от дървесен материал
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 2 - гр. Бургас,кв.7 по плана на ПЗ Победа

 • Код 15 01 03 – Опаковки от дървесен материал
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИРМИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ

Код на отпадъка 15 01 04

1.ОКЕАН ШИПИНГ

Разрешение № 02-РД-00000487-05 от 18.10.2021 г.

БУЛСТАT 102108762
гр. Бургас, обл. Бургас

 

 

 

· Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗС

 • Код 15 01 04 – Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване

на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

2.МЕТАЛИКА КОМЕРС

Разрешение № 02-ДО-00000499-02 от 13.09.2019 г.

БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Стоян Димов

Телефон: 0899144775

· Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница

 • Код 15 01 04 – Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121

 • Код 15 01 04 – Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
     

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

3.АЛСИ
Разрешение № 02-ДО-00000443-09 от 29.07.2019 г.

БУЛСТАT 102860416
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ПРОБУДА № 79-81

Директор: Николай Филипов
Телефон: 056/996 791
Факс: 056/88 01 99

 

· Площадка 1 - гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул. "Комлушка низина", № 1

 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка 2 - гр.Бургас, УПИ VІІІ, кв. 51 по плана на ПЗ Север

 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка 3 - гр.Бургас,УПИ ІV - 3, кв. 7 по плана на ПЗ "Победа",

 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

4.МЕТАЛ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД

Разрешение № 02-ДО-00000507-03 от 27.01.2022 г.

БУЛСТАT 102891851гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Стойко Трендафилов

Телефон: 0898555227

· Площадка № 1 - гр. Бургас, кв.4, 07079.663.30

 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

5.БАЛКАНИ 18

Разрешение № 02-ДО-00000524-00 от 26.10.2020г

 

БУЛСТАТ 205023631 Лице за контакти Георги Атанасов

Тел.0878666340

 

Площадка № 1 СПЗ ПИ 07079.605.33 по КК на гр.Бургас

 • Код 15 01 04 - Метални опаковки

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

6.ПАРТНЕРС

 

Разрешение № 02-ДО-00000526-01 от 14.01.2022 г.

БУЛСТАT 102154304 гр. Бургас, обл. Бургас Лице за контакти: Недялка Боева

Телефон: 0888642126

• Площадка № 1 – Пристанищен терминал-Бургас запад 07079.618.21

 • Код 15 01 04 - Метални опаковки

 

 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

7.БАРС-2006

 

Разрешение № 02-ДО-00000445-04 от 24.01.2022г

БУЛСТАТ 1470470666 Лице за контакти: Петко Стамболиев

Тел.0898882099

 

Площадка № 1 СПЗ 07079.604.10

 • Код 15 01 04 - Метални опаковки

 

 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

Площадка № 2 кв.Долно езерово 07079.827.30

 • Код 15 0104 - Метални опаковки
 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

8.МЕТАЛС ВАРНА ЕООД

 

Разрешение № 02-ДО-00000473-01 от 10.04.2020 г.

БУЛСТАT 202301292 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Янко Георгиев

Телефон: 0888506777

· Площадка № 1 – СПЗ 07079.605.150

 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 2 – Сулу дере 07079.9.341

 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 3 – ул.Одрин 3

 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

9.ВИС ОЙЛ ГРУП

 

Разрешение № 02-ДО-00000442-02 от 09.05.2019 г.

БУЛСТАT 200389240 гр. Бургас, обл. Бургас

: 087865547

· Лице за контакти: Валентин Василев

Телефон Площадка № 1 - гр. Бургас, м.т „Сулу дере“

 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

10.ЕКИПМАР

Разрешение № 02-ДО-00000469-04 от 27.07.2022 г.

БУЛСТАT 147123911 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Димитър Неделчев

Телефон: 0887647861

· Площадка № 1 – СПЗ

 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

ФИРМИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ

Код на отпадъка 15 01 07

 

 

     

 

  •  

1.СКАЙ ИНВЕСТ


Разрешение № 02-РД-00000248-05 от 17.06.2022 г.

  •  
  •  

БУЛСТАT 147121860

гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Директор: Евгения Нинова Телефон: 0888 656874

  •  

· Площадка № 1 - гр. Бургас, Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412

 • Код 15 01 07 – Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

  •  

· Площадка № 2 - гр. Бургас, Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594

 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

  •  

2.МЕТАЛИКА КОМЕРС

 

Разрешение № 02-ДО-00000499-02 от 13.09.2019 г.

  •  

БУЛСТАT 203672076 гр. Бургас, обл.Бургас

Лице за контакти: Стоян Димов

Телефон: 0899144775

  •  

· Площадка № 1 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121

 • Код 15 01 07 – Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

         

 

3.ПРИНСХОРН

 

Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.

 

БУЛСТАT 204265852
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Тихомир Атанасов Телефон: 0988797121

· Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11

 • Код 15 01 07 – Стъклени опаковки
 •  
 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

     

 

 

 

4.МУЛТИИМПОРТ 2


Разрешение № 02-РД-00000218-01 от 18.06.2015 г.

 

Директор: АНТОНИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас
Телефон: 056/ 842842

· Площадка № 1 - гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428

 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

5.МЕТАЛ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД

 

Разрешение № 02-ДО-00000507-03 от 23.02.2022 г.

Лице за контакти: Стойко Трендафилов

Телефон: 0898555227

 

· Площадка № 1 - гр. Бургас, кв.4, 07079.663.30

 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
             

 

6.ОКЕАН ШИПИНГ

Разрешение № 02-РД-00000487-05 от 18.10.2021 г.

БУЛСТАT 102108762
гр. Бургас, обл. Бургас

 

 

 

· Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗС

 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване

на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

7.ВИС ОЙЛ ГРУП

 

Разрешение № 02-ДО-00000442-02 от 09.05.2019 г.

 

БУЛСТАT 200389240 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Валентин Василев,тел:0878657547

Лице за контайкти:Валентин Василев

Телефон: 087865547

 

· Площадка № 1 - гр. Бургас, м.т „Сулу дере“

 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

       

 

 

8.ФЕНИКС ГАРАНТ

Разрешение № 02-РД-00000224-04 от 08.04.2019 г.

БУЛСТАT 102001988 гр. Бургас, обл. Бургас Лице за контакти: Георги Михайлов

Телефон: 056/846786

• Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ Север 07079.605.276

 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

9.БАРС-2006

 

Разрешение № 02-ДО-00000445-04 от 24.01.2022г

БУЛСТАТ 1470470666 Лице за контакти: Петко Стамболиев

Тел.0898882099

 

Площадка № 1 СПЗ 07079.604.10

 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

Площадка № 2 кв.Долно езерово 07079.827.30

 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

10.МЕТАЛС ВАРНА ЕООД

Разрешение № 02-ДО-00000473-01 от 10.04.2020 г.

 

БУЛСТАT 202301292 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Янко Георгиев

Телефон: 0888506777

 

· Площадка № 1 – СПЗ 07079.605.150

 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 2 – Сулу дере 07079.9.341

 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

· Площадка № 3 – ул.Одрин 3

 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

11.ПАРТНЕРС

Разрешение № 02-ДО-00000526-01 от 14.01.2022 г.

 

БУЛСТАT 102154304 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Недялка Боева

Телефон: 0888642126

 

· Площадка № 1 – Пристанищен терминал-Бургас запад 07079.618.21

 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

12.ПРИНСХОРН

Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.

 

БУЛСТАT 204265852

Лице за контакти: Тихомир Атанасов Телефон: 0988797121

· Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11

 • Код 15 01 07 – Стъклени отпадъци
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване