РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад

РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС - ДАННИ В ОТВОРЕН ФОРМАТ

РЕГИСТРИ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЕКТИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА БАЗОВИТЕ СТАНЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА БУРГАС

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ - ЧЛ.12, Т.1 Т.2 Т.3

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1

РЕГИСТЪР НА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

РЕГИСТЪР НА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦПЛР

РЕГИСТЪР ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕГИСТЪР ДАРЕНИЯ

РЕГИСТЪР ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСА, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН И ОТПАДЪЦИ ОТ ИУМПС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

РЕГИСТРИ НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА МИНЕРАЛНИ ВОДИ

РЕГИСТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

РИСК РЕГИСТРИ

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ЕДИНЕН РЕГИСТЪР ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА В ЧИТАЛИЩАТА НА ОБЩИНА БУРГАС