Реконструкция и преустройство на Бивша немска болница в Културно- образователен център и библиотека