Реконструкция на зелени площи и изграждане на поливна система с оползотворяване на дъждовна вода в Южна част на Приморски парк