Решения на Общински съвет Мандат 2003-2007

Решения на Общински съвет Мандат 2003-2007

От тук можете да свалите препис-извлечения от заседанията на Общинския съвет МАНДАТ 2003-2007 :

Протокол № 1
от 11.11.2003г.
(продължение на 15.11.2003 г.)

Протокол №19
от 31.01.2005г.

Протокол №37
от 29.06.2006г.

Протокол №2
от 28.11.2003г.

Протокол №20
от 24.02.2005г.

Протокол №38
от 20.07.2006г.

Протокол №3
от 19.12.2011г.

Протокол №21
от 11.03.2005г.

Протокол №39
от 29.09.2006г.

Протокол №4
от 16.01.2004г.

Протокол №22
от 31.03.2005г.

Протокол №40
от 31.10.2006г.

Протокол №5
от 29.01.2004г.

Протокол №23
от 27.04.2005г.

Протокол №41
от 29.11.2006г.

Протокол №6
от 19.02.2004г.

Протокол №25
от 30.06.2005г.

Протокол №42
от 06.12.2006г.

Протокол №8
от 30.03.2004г.

Протокол №26
от 28.07.2005г.

Протокол №43
от 20.12.2006г.

Протокол №9
от 28.04.2004г.

Протокол №27
от 29.09.2005г.

Протокол №44
от 30.01.2007г.

Протокол №1
от 27.05.2004г.

Протокол №28
от 31.10.2005г.

Протокол №45
от 28.02.2007г.

Протокол №11
от 24.06.2004г.

Протокол №29
от 25.11.2005г.

Протокол №46
от 28.03.2007г.

Протокол №12
от 29.07.2004г.

Протокол №30
от 06.12.2005г.

Протокол №47
от 25.04.2007г.

Протокол №13A и №13Б
от 09.09.2004г.

Протокол №31
от 21.12.2005г.

Протокол №48
от 14.06.2007г.

Протокол №14
от 24.09.2004г.

Протокол №32
от 31.01.2006г.

Протокол №49
от 04.07.2007г.

Протокол №15
от 28.10.2004г.

Протокол №33
от 28.02.2006г.

Протокол №50
от 27.07.2007г.

Протокол №16
от 30.11.2004г.

Протокол №34
от 31.03.2006г.

Протокол №51
от 24.09.2007г.

Протокол №17
от 06.12.2004г.

Протокол №35
от 27.04.2006г.

 

Протокол №18
от 21.12.2004г.

Протокол №36
от 31.05.2006г.