Решения на Общински съвет Мандат 2007-2011

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАНДАТ 2007-2011

 

От тук можете да свалите препис-извлечения от заседанията на Общинския съвет МАНДАТ 2007-2011 :

 http://www.2007-2011.burgascouncil.org

Протокол №1
от 12.11.2007г.

Протокол №20
от 23.04. и 28.04.2009г.

Протокол №36
от 22.07. и 27.07.2010г.

Протокол №2
от 27.11.2007г.

Протокол №21
от 21.05.2009г.

Протокол №37
от 23.08.2010г.

Протокол №4
от 20.12.2007г.

Протокол №22
от 11.06.2009г.

Протокол №37a
за поправка на решение от 23.08.2010г.

Протокол №5
от 24.01.2008г.

Протокол №22а
за поправка на решение от 11.06.2009г.

Протокол №38
от 23 и 24.09.2010г.

Протокол №6
от 28.02.2008г.

Протокол №23
от 23.07.2009г.

Протокол №39
от 19.10.2010г.

Протокол №7
от 27.03.2008г.

Протокол №24
от 17.09.2009г.

Протокол №40
от 21.10. и 26.10.2010г.

Протокол №8
от 17.04.2008г.

Протокол №24a
за поправка на решение от 17.09.2009г.

Протокол №41
от 18.11. и 23.11.2010г.

Протокол №9
от 22.05.2008г.

Протокол №25
от 22.10.2009г.

Протокол №42
от Тържествено заседание на 06.12.2010г.

Протокол №10
от 19.06.2008г.

Протокол №26
от 10.11.2009г.

Протокол №43
от 09.12. и 14.12.2010г.

Протокол №11
от 24.07.2008г.

Протокол №27
от 19, 20 и 24.11.2009г.

Протокол №44
от 20.01. и 25.01.2011г.

Протокол №12
от 18.09.2008г.

Протокол №29
от 17.12. и 18.12.2009г.

Протокол №46
от 17.02. и 22.02.2011г.

Протокол №13
от 23.10.2008г.

Протокол №30
от 21.01.2010г.

Протокол №47
от 24.03. и 29.03.2011г.
Протокол №47a и 47б
за поправка на решения от 24.03. и 29.03.2011г.

Протокол №14
от 20.11.2008г.

Протокол №31
от 11.02.2010г.

Протокол №48
от 21.04. и 26.04.2011г.

Протокол №16
от 18.12. и 20.12.2008г.

Протокол №32
от 18.03.2010г.

Протокол №49
от 19.05.2011г.

Протокол №17
от 22.01. и 29.01.2009г.

Протокол №33
от 22.04.2010г.

Протокол №50
от 23.06.2011г.

Протокол №18
от 19.02. и 26.02.2009г.

Протокол №34
от 20.05. и 26.05.2010г.

Протокол №51
от 21.07.2011г.

Протокол №19
от 19.03. и 25.03.2009г.

Протокол №35
от 24.06.2010г.

Протокол №52
от 13.09.2011г.