Решения на Общински съвет Мандат 2011-2015

От тук можете да свалите препис-извлечения от заседанията на Общинския съвет МАНДАТ 2011-2015 :

 

 

Протокол №1
от 28.10.2011г.
Протокол №20
от 19.02. и 21.02.2013г. с видеоархив
Протокол №39 
от 12.08.2014г. с видеоархив
Протокол №2
от 11.11.2011г.
Протокол №21
от 26.03. и 28.03.2013г. с видеоархив
Протокол №40 
от 09.09.2014г. с видеоархив
Протокол №3
от 29.11.2011г.
Протокол №22 
от 23.04.2013г.
Протокол №41 
от 30.09.2014г. с видеоархив
Протокол №4
Тържествено заседание 
на 06.12.2011г.
Протокол №23
от 09.05.2013г.
Протокол №42
от 28.10.2014г. с видеоархив
Протокол №5
от 22.12.2011г.
Протокол №5а
Поправка на решения на 22.12.2011г.
Протокол №24
от 28.05. и 30.05.2013г.

Протокол №43
от 25.11.2014г. с видеоархив

Протокол №6
от 31.01.2012г.
Протокол №25
от 25.06.2013г.
Протокол №44
Тържествено заседание 
на 06.12.2014г. с видеоархив
Протокол №7
от 21.02. и 23.02.2012г.
Протокол №26
от 23.07.2013г.
Протокол №45
от 16.12.2014г. с видеоархив
Протокол №8
от 27.03. и 29.03.2012г.
Протокол №27
от 24.09.2013г.
Протокол №46
от 29.12.2014г. с видеоархив
Протокол №9 
от 24.04.2012г.
Протокол №28
от 29.10.2013г.
Протокол №47
от 27.01.2015г. с видеоархив
Протокол №10
от 24.04.2012г.
Протокол №29  
от 26.11.2013г. с видеоархив
Протокол №48
от 17.02.2015г. с видеоархив
Протокол №11
от 29.05.2012г.
Протокол №11а
Поправка на решения на 29.05.2012г.
Протокол №30
Тържествено заседание 
на 06.12.2013г. с видеоархив
Протокол №49
от 24.03.2015г.  с видеоархив
Протокол №12 
от 24.07.2012г.
Протокол №12a 
Поправка на решения на от 24.07.2012г.
Протокол №31
от 17.12.2013г. с видеоархив
Протокол №50 
от 08.04.2015г. с видеоархив

Протокол №13
от 25.09. и 27.09.2012г.

Протокол №32 
от 28.01.2014г. с видеоархив
Протокол №51
от 28.04.2015г. с видеоархив
Протокол №14
от 30.10. и 01.11.2012г.
Протокол №14a
Допълваане на решения на от 30.10. и 01.11.2012г.
Протокол №14б 
Поправка на решения на от 30.10. и 01.11.2012г.
Протокол №33 
от 13.02.2014г. с видеоархив
Протокол №52
от 26.05.2015г. с видеоархив
Протокол №15 
от 27.11. и 29.11.2012 г.
Протокол №34 
от 25.03.2014г. с видеоархив
Протокол №53
от 23.06.2015г. с видеоархив 

Протокол №16
Тържествено заседание 
на 06.12.2012г.
Протокол №35 
от 22.04.2014г. с видеоархив
Протокол №54
от 21.07.2015г. с видеоархив    
Протокол №17
от 18.12.2012г. с видеоархив
Протокол №36
от 27.05.2014г.
Протокол №55
от 08.09.2015г. с видеоархив     
Протокол №18
от 20.12.2012г. с видеоархив
Протокол №37 
от 24.06.2014г. с видеоархив

Протокол №19
от 29.01. и 31.01.2013г. с видеоархив
Протокол №38 
от 22.07.2014г. с видеоархив