Решения на Общински съвет Мандат 2019-2023

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАНДАТ 2019-2023

ЗАСЕДАНИЕ №4 ОТ ДАТА 06.12.2019 ГОДИНА (ТЪРЖЕСТВЕНО)
ЗАСЕДАНИЕ №14 ОТ ДАТА 09.10.2020 ГОДИНА (ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ- НОВОИЗБРАН КМЕТ НА С.ИЗВОРИЩЕ)
ЗАСЕДАНИЕ №29 ОТ ДАТА 06.12.2021 ГОДИНА (ТЪРЖЕСТВЕНО)
ЗАСЕДАНИЕ №45 ОТ ДАТА 06.12.2022 ГОДИНА (ТЪРЖЕСТВЕНО)