Образование

Учебни заведения

Прием на ученици

Плащане на такси

Проекти
и програми

Прием на деца

Информация

Администрация

Йорданка Ананиева

зам. кмет "Образование и култура"
тел. 056 841 301
e-mail: y.ananieva@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 2, ст. 210

Новини от Образование
 

Министърът на образованието в Бургас: Предвиждаме повече средства за математическите гимназии

Предвиждат се допълнителни средства за математическите гимназии и за оборудване на кабинети по природни науки и математика. Това заяви…

Малчугани от ДГ "Ханс Кр. Андерсен" участваха в инициатива от проекта "Да се храним разумно"

В седмицата от 06.11 до 10.11.2017 г. Детска градина "Ханс Кр. Андерсен" се включи в глобалните дни за действие по проект "Да се храним разумно" на Българско…

Обявиха победителите в конкурсите за есе и рисунка, посветени на толерантността

Вече са ясни победителите в ученическия конкурс за детска рисунка "Моите приятели от друг етнос". В него участваха повече от 100 ученици, а…

Зам.-кметът Ананиева се срещна с представители на детска школа „Стомпелев" от приятелския на Бургас град Ярославъл

Зам.-кметът по образование и култура г-жа Йорданка Ананиева се срещна с директорът детска художествена школа "Е.М.Стомпелев"  Ирина Лисовская…
Кариери

Обявление за свободно работно място за 1 щатна бройка старши експерт в Дирекция "Образование и демографски въпроси"

  ОБЯВЛЕНИЕ   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   ОБЯВЯВА  свободно работно място за 1 щатна бройка старши експерт…

Профил на купувача - обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещения за групова и индивидуална работа с деца и родители, обзавеждане и оборудване на помещения за дейности по интереси, обзавеждане и об

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещения за групова и индивидуална работа с деца и родители, обзавеждане и оборудване на помещения за дейности по интереси, обзавеждане и оборудване на 4 помещения-занимални за децата съответно в ДГ "Калинка"-кв.Рудник и ДГ "Теменуга" -с. Равнец; доставка…

Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции, каккто следва: №1. Месо, риба и месни продукти, №2. Мляко и млечни прод

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции, каккто следва: №1. Месо, риба и месни продукти, №2. Мляко и млечни продукти, №3. Плодове и зеленчуци, №4. Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти, №5 Пакетирани стоки и подправки,…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на „ЦДГ №4 „Калинка“ кв.Рудник, изграждане на филиал кв.Черно море“, в УПИ II, кв.113 по плана на кв. Черно море

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Определяне на изпълнител за строителство на  "ЦДГ №4  "Калинка" кв.Рудник, изграждане на филиал кв.Черно море", в УПИ II, кв.113 по плана на кв. Черно море - гр.Бургас и изграждане на довеждащия водопровод по одобрен проект "Уличен водопровод от о.т.426 до УПИ…

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците в Международен фолклорен фестивал – 2017 г. от 21.08. до 26.08.2017г. /5

  СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на  участниците в Международен фолклорен фестивал - 2017 г. от 21.08. до 26.08.2017г. /5 дни/ за 140 души"   Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 18.07.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска"…