Образование

Учебни заведения

Прием на ученици

Плащане на такси

Проекти
и програми

Прием на деца

Администрация

Йорданка Ананиева

зам. кмет "Образование и култура"
тел. 056 841 301
e-mail: y.ananieva@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 2, ст. 210

Новини от Образование
 

Още една стъпка към е-община: Родители избират и плащат онлайн детските менюта в училищните столове в Бургас

Община Бургас  въвежда още една електронна услуга в сферата на образованието. От 1 октомври тази година ще бъде въведена платформата е-stol…

5 362 деца ще изучават английски език в Бургас

За трета поредна година всички деца от подготвителните групи и първи клас на територията на Община Бургас имат възможност да се включат…

СофтУни стартира курсове за най-малките от ноември в Бизнес инкубатора

СофтУни стартира платени курсове за най-малките от ноември в Бизнес инкубатор - Бургас. Обучението SoftUni Kids има за цел да даде основни понятия…

Община Бургас осигури още 405 таблета за ранно компютърно обучение в детските градини

Програмата на Община Бургас за ранно компютърно обучение продължава активно да се развива през новата учебна година. Миналата година  в…
Кариери

Обявление за конкурс по документи и събеседване за длъжността „Психолог“ по Проект BG05M2OP001-3.002-0040

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект "Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за длъжността „медицинска сестра“ по Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, BG05M9OP001-2.004-0001-C01 „Услуги за ранно детско развитие”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004-0001-C01 "Услуги…

Профил на купувача - обществени поръчки

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците в Международен фолклорен фестивал – 2017 г. от 21.08. до 26.08.2017г. /5

  СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на  участниците в Международен фолклорен фестивал - 2017 г. от 21.08. до 26.08.2017г. /5 дни/ за 140 души"   Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 18.07.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска"…

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците в Международен фолклорен фестивал – 2017 г. от 21.08. до 26.08.2017г. /5 дни/ за 140 души”

     ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на  участниците в Международен фолклорен фестивал - 2017 г. от 21.08. до 26.08.2017г. /5 дни/ за 140 души" гр. Бургас, 2017 г. Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 18.07.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община…

СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обособена позиция към обществена поръчка с предмет: Осигуряване на нощувки на участниците в Национален конкурс за песен „Бургас и морето“ – 2017г. по обособени позиции, както следва: Обособена Позиция 1 – нощувка със закуска –

  СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обособена позиция към обществена поръчка с предмет: Осигуряване на нощувки на участниците в Национален конкурс за песен "Бургас и морето" - 2017г. по обособени позиции, както следва: Обособена Позиция 1 - нощувка със закуска - 28.07 и 29.07.2017г. /две нощувки/ в 12 двойни стаи.; Обособена Позиция 2 - нощувка със закуска - 28.07 и 29.07.2017г. /две нощувки/ в 42 двойни стаи; Обособена Позиция 3 - нощувка със…

СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обособена позиция към обществена поръчка с предмет: Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците в Международен фолклорен фестивал 2017 г. в две обособени позиции:

  СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обособена позиция към обществена поръчка с предмет: Осигуряване на пълен пансион /закуска, обяд, вечеря и нощувка/ на участниците в Международен фолклорен фестивал 2017 г. в две обособени позиции: Първа обособена позиция: Осигуряване на пълен пансион от 21.08. до 26.08.17г. /5 дни/ за 140 души и от 21.08 до 22.08.17 год. /1 ден/ за 15 души. Втора обособена позиция: Осигуряване на пълен пансион от 20.08.…