ОКОЛНА СРЕДА

Екобюлетин

Мониторинг на електромагнитни полета

Мониторинг на шума

Качество на атмосферния въздух

Горещ телефон

Обяви и съобщения

Информация

Смяна на стари печки за дърва и въглища с по-екологично отопление Общински приют за безстопанствени кучета – Бургас ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

Администрация

Новини от Околна среда

Общината включи зоопарка на семейство Дъбови в туристическия каталог „Опознай Бургас“

Днес се състоя официалното откриване на "Зоопарк Бургас", който наскоро стана един от десетте лицензирани зоопарка в България. По този повод…

„Бургас Рециклира’2019“ започна в няколко града от областта

За шеста поредна година стартира инициативата "Бургас Рециклира". Повече от 60 доброволци влизат в училище, за да разкажат на първолаците…

Лемурите и маймунките пристигнаха в „Зоопарк Бургас“ и ви чакат за официалното откриване в събота

* През целия ден входът ще е СВОБОДЕН!     "Зоопарк Бургас" кани всички жители и гости на града на официално откриване в събота, 20 април,…

Обработката на зелените площи против кърлежи стигна до "Сарафово" (ГРАФИК)

* Дезинфекционната станция работи и по сигнали на граждани   Пролетта е вече тук и събужда за живот насекоми и паякообразни, сред които…

Включете се в ЛАГУНА КЛИЙН ДЖАМБУРЕ

Българска фондация "Биоразнообразие" организира на 13 април 2019 г. (събота), от 9:30 часа, еко акция в южната част на Атанасовско езеро. С помощта…

На 20 април Зоопарк Бургас цял ден ще посреща гости при вход свободен

* Елате да се запознаете с неговите нови обитатели - чифт лемури и чифт маймунки от вида зелена морска котка   Създаденият от Кръстьо Дъбов…

Пролетното почистване продължава, вижте къде и при желание се включете

Община Бургас стартира дейностите по традиционната кампания за пролетно почистване. Мащабната еко акция и тази година ще обхване всички…

Утре, 5 април, Бургас ще бъде домакин на форум „Предизвикателството: Чисто Черно море“

Община и град Бургас ще бъдат домакин на форума "Предизвикателството: Чисто Черно море". Той ще започне на 5 април (петък) от 14.00 ч. в eкспоцентър…

Новите попълнения в Морската градина са 15 млади атласки кедъра

Днес в Морската градина на Бургас се проведе залесителна акция, част от ежегодното честване на Седмицата на гората. В близост до експоцентър…

Всеки бургазлия с платени данъци може да получи безплатно 5 литра компост за своята градина или стайни растения

И тази година всеки бургазлия, заплатил до 30 април (с 5 % отстъпка) пълния размер на дължимите данък сграда и такса битови отпадъци, може да…
Обяви и съобщения

Издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на ИУ МПС.

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване…

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване…

Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас съобщава, че с протокол №54 от проведеното на 26.02.2019 година заседание на Общински съвет Бургас на основание Докладна…
Профил на купувача - обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕДСЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”.

ОБЩИНА БУРГАС  Дирекция "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за обществена поръчка, с предмет: "ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕДСЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА СМЕСЕНИ  БИТОВИ ОТПАДЪЦИ".  Бургас, 2019 г. На основание чл. 32, ал.1 , т. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови електрически автомобили за нуждите на Община Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка на нови електрически автомобили за нуждите на Община Бургас"   гр. Бургас, 2016 г. На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на община Бургас“

                                                                                                Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"                                                                                        …

С Ъ О Б Щ Е Н И Е, относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на 10 броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, с електронно отчитане на предадените количества“

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на 10 броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, с електронно отчитане на предадените количества", обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 22.06.2016 г. (сряда) от 11:00 часа в…