Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

Кметът предлага "жабарника" да стане като площад „Жени Патева“

Кметът Димитър Николов изказва благодарност на всички общински съветници, подкрепили днес предложението му за промяна предназначението…

Бургас даде зелена светлина на две сериозни инвестиции – предприятия за производство на железопътни и кино аксесоари

По предложение на кмета Димитър Николов и с подкрепата на местния парламент Бургас даде зелена светлина за реализирането на сериозни инвестиции.…

Пред финал е изграждането на продължението на велоалеята до „Сарафово“

Във финална фаза навлиза проектът за изграждане на продължението на велоалеята до "Сарафово". Основната й част, от така наречения паркинг…

Два блока в „Меден рудник“ отказаха нова улица да минава край домовете им

* Община Бургас обмисля пренасочване на предвидените средства към други благоустройствени проекти   През последните десетина години…
Обяви и съобщения

Община Бургас съобщава, че е издадено разрешение за строеж за обект: „НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРОИЗВОДСТВЕН КОМПЛЕКС

Съобщение   На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че е издадено разрешение за строеж №157/14.09.2018г. за обект: "НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ…

Съобщение до Петър Вандаров за издадена Заповед по плана на с.о. Острица -1, землище на кв.Банево

ДО: ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАНДАРОВН-К НА ДИМИТЪР ТОНЕВ СТАНЧЕВЖ.К.ИЗГРЕВ, БЛ.56, ВХ.4, ЕТ.8ГРАД БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2025/24.07.2018г.…

Съобщение до Тошко Станчев за издадена Заповед по плана на с.о. Острица -1, землище на кв.Банево

ДО: ТОШКО ДИМИТРОВ СТАНЧЕВН-К НА ДИМИТЪР ТОНЕВ СТАНЧЕВЖ.К.ИЗГРЕВ, БЛ.56, ВХ.4, ЕТ.7ГРАД БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2025/24.07.2018г.…

До всички заинтересовани собственици за одобрено изменение по плана на зона „РЦ", ж.р. „Меден рудник", гр.Бургас

изх.№ 70-00-866/16/13.09.2018г.ДОВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ Уведомяваме Ви, че със Заповед № 2423/05.09.2018 г. на Зам. Кмет на Община Бургас е одобрено…
Профил на купувача - обществени поръчки

А.А-НАД.Лод

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, обособени в 3 позиции"

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за обществена поръчка, с предмет:   "Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас, обособени в позиции както следва:   ОП1: "Реконструкция на ул. "Св. Патриарх Евтимий" от о.т. 343 до о.т. 305, ул. "Шейново" от о.т. 342 до о.т. 326, ул. "Цариградска" от о.т. 319 до о.т. 321, гр. Бургас"; ОП2: "Реконструкция на ул.…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: “Благоустрояване, изграждане на зелен амфитеатър със сцена, озеленени площи с поливна система и обособяване на атракционна и обслужваща зони в УПИ I, кв.12

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Благоустрояване, изграждане на зелен амфитеатър със сцена, озеленени площи с поливна система и обособяване на атракционна и обслужваща зони в УПИ I, кв.12 по плана на Зона "А", кв. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.651.293 по КК на гр.Бургас", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2018-0022.…

„Реконструкция на ул. „Оборище“ от о.т. 92 до о.т. 172, ул. „Асен Златаров“ от о.т. 93 до о.т. 166, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ от о.т. 85 до о.т. 112, ул. „Средна гора“ от о.т. 114 до о.т. 158А, гр. Бургас“

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на ул. "Оборище" от о.т. 92 до о.т. 172, ул. "Асен Златаров" от о.т. 93 до о.т. 166, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" от о.т. 85 до о.т. 112, ул. "Средна гора" от о.т. 114 до о.т. 158А, гр. Бургас" гр. Бургас, 2018 г. Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 25.10.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата…