Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

ЕПАМ Системс откри „зелен офис“ в Бургас

От тази седмица стартира "зеленият офис" на ЕПАМ Системс в Бургас. ИТ специалисти от компанията започват в сряда работа по проектите си в…

Затварят за движение част от ул. „Фердинандова“ заради асфалтиране

Заради полагането на асфалтова настилка участъкът от ул. "Фердинандова" от ул. "Конт Андрованти" през ул. "Тракийска" до ул. "Христо Ботев" ще…

„Крайезерна“ пое транзитния трафик, движението в Бургас вече е по-спокойно

Транзитният трафик към Южното Черноморие вече е изведен от вътрешността на града след като вчера бе пуснато движението по реконструираната…

Премиерът Бойко Борисов откри благоустроената Морска градина, пускат четирилентовия път на улица „Крайезерна“ във вторник

Четирилентовият път на реконструираната улица "Крайезерна" ще бъде пуснат за движение на автомобили във вторник. Това съобщи днес премиерът…
Обяви и съобщения

Съобщение за издадено разрешение за строеж №П-37/18.07.2017г.

Изх.№ 94-01-23330/1/19.07.2017г. До всички собственици и носители на ограничени вещни права в сграда на ул."Хаджи Димитър"№3 Уведомяваме Ви на основание…

СЪОБЩЕНИЕ ДО „СОЛАРИС 999“ЕООД УЛ.“ЯНКО САКЪЗОВ“2 ГР.ПЛОВДИВ

ОБЩИНА БУРГАС Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ" Изх.№70-00-600/6/19.07.2017г.   ДО:"СОЛАРИС 999"ЕООДУЛ."ЯНКО САКЪЗОВ"2ГР.ПЛОВДИВ Уведомяваме Ви,че със заповед № 1518/15.06.2017г..…

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в сградата на ул.“Демокрация“№1, вх.Г, гр.Бургас

Изх.№94-01-12543/2/11.07.2017г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е     Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-25/18.05.2017г. за обект:…
Профил на купувача - обществени поръчки

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: „КПС В УПИ I-312, м. „ЛОКВАТА“/БИВША м. ГЬОЛ БОЮ“/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ.РУДНИК, ГР.БУРГАС И ТЛАСКАТЕЛ ДО ИЗЛИВНА РШ ПРЕД ПСОВ“ВЕТР

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Изпълнение на СМР за обект: "КПС В УПИ I-312, м. "ЛОКВАТА"/БИВША м. ГЬОЛ БОЮ"/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ.РУДНИК, ГР.БУРГАС И ТЛАСКАТЕЛ ДО ИЗЛИВНА РШ ПРЕД ПСОВ"ВЕТРЕН", в едно със Захранващ водопровод, обслужващ път и съоръжения по него до УПИ I-312, м. "ЛОКВАТА"/БИВША м. ГЬОЛ БОЮ"/…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на ЦАУ „ОСВОБОЖДЕНИЕ” - Община Бургас, п

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Определяне на изпълнител за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на ЦАУ "ОСВОБОЖДЕНИЕ" - Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални…

Уведомление за спиране на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв.Долно езерово, гр. Бургас. Дублиращ отводнителен колектор по ул.“Младост“ и по ул.“Георги Д

                                                                        УВЕДОМЛЕНИЕВъв връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв.Долно езерово, гр. Бургас. Дублиращ отводнителен колектор по ул."Младост" и по ул."Георги Дълбошки"; Реконструкция…

СЪОБЩЕНИЕ относно: провеждане на жребий за определяне на изпълнител, между класираните на първо място оферти относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на

Комисията назначена да оцени и класира подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас" по седем обособени…