Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска

Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: [email protected]

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

До 3 декември ще е затруднено движението по ул. "Св. св. Кирил и Методий", в участъка между "Славянска" и "Трайко Китанчев"

Заради ремонтни дейности по пътната настилка на ул. "Св. св. Кирил и Методий", в участъка между ул. "Славянска" и ул. "Трайко Китанчев", Община…

Още една знакова бургаска сграда възвърна стария си блясък с европейска финансова помощ

Бургас продължава да променя и подобрява своя облик, благодарение обновлението на стотици стари сгради. Финансирането за тези дейности…

ВиК ремонт затваря до януари догодина кръстовището след подлеза на СОМАТ

Заради извършване на ремонтни дейности по ВиК мрежата, кръстовището след подлеза на СОМАТ в посока ул. "Крайезерна" ще бъде затворено за движение…

ВиК ремонт ще затрудни за две седмици движението при кръстовището след подлеза на СОМАТ

Заради извършване на ремонтни дейности по ВиК мрежата в Бургас, при кръстовището след подлеза на СОМАТ в посока ул. "Крайезерна" ще бъде затруднено…
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО КИРО СТОЯНОВ, ТОДОР НИКОЛОВ, „ИМПЕРИАЛ АУТО“ ЕООД, ЗЛАТКО РАДЕВ И ВЛАДИМИР СТАНЕВ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ ЗА ПИ

ДОКИРО МИНЧЕВ СТОЯНОВТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ"ИМПЕРИАЛ АУТО" ЕООДЗЛАТКО МИТЕВ РАДЕВВЛАДИМИР РАЙЧЕВ СТАНЕВ- съсобственици на ПИ, находящи…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „АЛЕКО БОГОРИДИ" № 28, ГР. БУРГАС

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. "АЛЕКО БОГОРИДИ" № 28,  ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че  на основание…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „СОФРОНИЙ“ №29, ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че Заповед №3074 /13.11.2020г. допълване на  Разрешение за строеж №П-37/12.04.2016г. за обект: "ЖИЛИЩНА СГРАДА…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.832.105 В КВ.12 ПО ПЛАНА НА В.З. „РОСЕНЕЦ“, ГР. БУРГАС

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВАНА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.832.105  В КВ.12 ПО ПЛАНА НА В.З. "РОСЕНЕЦ", ГР. БУРГАС Уведомяваме…
Профил на купувача - обществени поръчки

Покана за подаване на оферта за „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти: обект: „Изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж.к. „Меден рудник“, УПИ III, кв. 151, гр. Бургас“ и обект: „Изграждане на Кризисен център

На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 162 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закон за авторското право и сродните му права, във връзка с чл. 12, ал. 1 от същия закон и поради стартиране изпълнението на обект: "Изграждане на социални жилища в зона "Д" на ж.к. "Меден рудник", УПИ III, кв.151, гр. Бургас"  и  обект: "Изграждане на Кризисен център в партерен…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас"

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0075, Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура, с предмет: „Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект „Културно- туристически комплекс „Ченгене- скеле“, с уникален номер в регистъра на общ

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията назначена за провеждане на открита процедура, с предмет:  "Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект "Културно- туристически комплекс "Ченгене- скеле",  с уникален номер в регистъра на обществените поръчки: № 00797-2019-0074, oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура, с предмет: Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект „Реконструкция и разширяване на съществуващ пристан и изграждане на нов пристан за малки

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията назначена за провеждане на открита процедура, с предмет:  Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект "Реконструкция и разширяване на съществуващ пристан и изграждане на нов пристан за малки плавателни съдове на остров Света Анастасия",  с уникален номер в регистъра на обществените…