Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

Започва цялостна реконструкция на няколко бургаски улици, първата е „Лермонтов“

Няколко централни бургаски улици ще бъдат изцяло реконструирани. Те ще придобият нова приятна визия, която ще е в синхрон със съвременната…

Доста улици в к-с „Възраждане“ претърпяха ремонт

Назад в годините к-с "Възраждане" бе презастроен, уличната му мрежа отесня и доста се амортизира. Община Бургас не е абдикирала от грижата…

Временна реорганизация на движението по ул. "Захари Зограф" в кв. "Долно Езерово"

Община Бургас съобщава, че във връзка със строителни дейности по изграждането на отводнителни канали в кв. "Долно Езерово", на 04.12.2017 г. (Понеделник)…

Общината кандидатства за ремонт на детската градина в Равнец по Проект „Красива България“

Община Бургас е разработила проект за ремонт на детската градина в село Равнец, която пострада при наводнението миналия месец. Той е насочен…
Обяви и съобщения

Съобщение до Любомир Пейновски, Румяна Пейновска, Стоян Караненов за издадена Заповед на Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

Съобщение до Любомир Николаев Пейновски с адрес: гр. София, ул. "Витоша" №69, вх.б, ет.2, ап.18;  Румяна Николова Пейновска с адрес: гр. София,…

Съобщение до Йовка Драганова за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ж.к."Славейков"

ОБЩИНА БУРГАС Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ" Изх.№ Z-487/5/18.01.2018г.   ДОЙОВКА ТОДОРОВА ДРАГАНОВАЖ.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.95, ВХ.2, ЕТ.1ГР.БУРГАС   Уведомяваме…

Съобщение до Дарена Гешева-Фелеменкджиян за изготвен проект, попадащ в строителните граници на кв.Долно Езерово

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ДИРЕКЦИЯ " ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОСВОБОЖДЕНИЕ"     ДОДАРЕНА МОСКОВА ГЕШЕВА-ФЕЛЕМЕНКДЖИЯНУЛ. "ИЗЛОЖЕНИЕ"…

Съобщение до Галя Любенова за изготвен проект ПУП-ПРЗ попадащ в строителните граници на кв.Долно Езерово

О  Б  Щ  И  Н  А     Б  У  Р  Г  А  С ДИРЕКЦИЯ  " ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОСВОБОЖДЕНИЕ"    ДОГАЛЯ…


Кариери

Обява за 3 свободни работни места по трудово правоотношение, съгласно Кодекса на труда

  О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26 О Б Я В Я В А  3 бр. свободни работни места по трудово правоотношение, съгласно Кодекса…

Профил на купувача - обществени поръчки

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, по

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Определяне на изпълнител за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на ЦАУ "ОСВОБОЖДЕНИЕ" - Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец – зона Хижи – І етап, включително КПС 4“

Дирекция "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет:        "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец - зона Хижи - І етап, включително КПС 4" гр. Бургас, 2017 г.   ВАЖНО!!! На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до…

Процедура на договаряне без предаврително обяеление с предмет: "Осигуряване на пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря) на участниците в Международното математическо състезание – BIMC 2018 за периода от 01.07.2018 – 07.07.2018 г. за 830 уча

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 , т. 4 от ЗОП, с предмет: "Осигуряване на пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря) на участниците в Международното математическо състезание -BIMC 2018 за периода от 01.07.2018 -07.07.2018 г. за 830 участника по 3 (три) обособени позиции: ОП 1: Настаняване в гр. Поморие на 600 човека; ОП 2: Настаняване в гр. Поморие на 100 човека; ОП 3: Настаняване в гр. Поморие…

Възлагане на обществена поръчка, чрез покана до определени лица, с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект: „Захранващ водопровод, обслужващ път и съоръжения по него до УПИ I-312, м. „Локвата“ /бивша м. Гьол бо

ОБЩИНА БУРГАС На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 162 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 3, ал. 1, т.8 от Закон за авторското право и сродните му права, във връзка с чл. 12, ал. 1 и поради стартиране изпълнението на обект: "КПС в УПИ I-312, м. "Локвата"/бивша м. Гьол Бою"/ в землището на кв. Рудник, гр. Бургас и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ "Ветрен", в едно със Захранващ…