Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

Общината кандидатства за ремонт на детската градина в Равнец по Проект „Красива България“

Община Бургас е разработила проект за ремонт на детската градина в село Равнец, която пострада при наводнението миналия месец. Той е насочен…

Зам.-министър Деница Николова посочи Бургас като отличен пример в интегрираните градски решения

"Бургас е модел за интегрирани инвестиции и решения. Тук се виждат много ясно промените и резултатите от вложените средства и ресурси по…

Велоалеята до „Сарафово“ – готова за лято 2018

"Велоалеята до "Сарафово" ще е напълно готова за лято 2018", заяви кметът Димитър Николов, който днес инспектира брегоукрепването в посока към…

Модерен бизнес център осигурява възможност за развитие на IT индустрията и аутсорсинга в Бургас

В Бургас стартира изграждането на модерен бизнес център. Той ще се намира в комплекс "Славейков" в непосредствена близост до новостроящия…
Обяви и съобщения

Съобщение до Петър Сопаджиев за изготвен проект ПУП-ПРЗ попоащ в строителните граници на кв.Долно Езерово

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  " ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОСВОБОЖДЕНИЕ"      ДОПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СОПАДЖИЕВУЛ. "ПРОФ. ГЕОРГИ КЪНДИЛАРОВ",…

Съобщение до Снежа Волен за изготвен проект ПУП-ПРЗ попадащ в строителните граници на кв.Долно Езерово

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  " ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОСВОБОЖДЕНИЕ"   ДОСНЕЖА ДЖЕНКОВ ВОЛЕНУЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" №49ГР. БУРГАС  …

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ по плана на зона "Д", ж.к."Меден Рудник"

ДО Всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че за УПИ XLII-374, кв.162, по плана на зона "Д", ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ…

Съобщение до Георги Желязков Георгиев за издадено разрешение за строеж

СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-01-35226/1/20.10.2017г.   До Георги Желязков Георгиевс адрес: Гр. Бургас, ул. "Хан Крум" №15, ет.2 Уведомяваме Ви на основание чл.149,…


Кариери

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за 1 щатна бройка по заместване за длъжността младши експерт и 1 щатна бройка специалист в Отдел „Безопасност и организация на движението"

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС   На основание чл. 89 от Кодекса на труда, Община Бургас обявява конкурс за 1 щатна бройка по заместване за длъжността…

Профил на купувача - обществени поръчки

Процедура на договаряне без предаврително обяеление с предмет: "Осигуряване на пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря) на участниците в Международното математическо състезание – BIMC 2018 за периода от 01.07.2018 – 07.07.2018 г. за 830 уча

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 , т. 4 от ЗОП, с предмет: "Осигуряване на пълен пансион (нощувка със закуска, обяд и вечеря) на участниците в Международното математическо състезание -BIMC 2018 за периода от 01.07.2018 -07.07.2018 г. за 830 участника по 3 (три) обособени позиции: ОП 1: Настаняване в гр. Поморие на 600 човека; ОП 2: Настаняване в гр. Поморие на 100 човека; ОП 3: Настаняване в гр. Поморие…

Възлагане на обществена поръчка, чрез покана до определени лица, с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект: „Захранващ водопровод, обслужващ път и съоръжения по него до УПИ I-312, м. „Локвата“ /бивша м. Гьол бо

ОБЩИНА БУРГАС На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 162 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 3, ал. 1, т.8 от Закон за авторското право и сродните му права, във връзка с чл. 12, ал. 1 и поради стартиране изпълнението на обект: "КПС в УПИ I-312, м. "Локвата"/бивша м. Гьол Бою"/ в землището на кв. Рудник, гр. Бургас и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ "Ветрен", в едно със Захранващ…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: Изработване на ПУП по обособени позиции, както следва:

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: Изработване на ПУП по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за нов гробищен парк в ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155…

Съобщение относно отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за: ОП1: „Реконструкция на пешеходна зона ул. “Богориди“ от ул. “Лермонтов“ до ул. “Демокрац

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1: "Реконструкция на пешеходна зона ул. "Богориди" от ул. "Лермонтов" до ул. "Демокрация", гр. Бургас"; Обособена позиция № 2: "Реконструкция на междублоково пространство УПИ VII, кв. 118А, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща…