Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

След ремонта „Богориди“ стана Smart улица – използвайте зарядните „масички“ за мобилни устройства и електрически превозни средства

Обновяването на пешеходната улица "Алеко Богориди" няма само инфраструктурно измерение. Подмяната на настилките, внасянето на удобна паркова…

Спират временно движението на автомобили по част от ул. "Поморие"

Във връзка с извършването на строителни дейности по изграждане на захранващ топлопровод на ул. "Поморие", тя ще бъде затворена за движение…

Продължава работата по идеята за изграждането на 4-лентови пътища между общините в Бургаско

По покана на Димитър Николов кметове от областта и технически специалисти обсъдиха на работна среща в Община Бургас стъпките, които трябва…

Преасфалтират голям участък от пътя „Ветрен“ – Бургас, движението ще се осъществява двупосочно в другото платно до 30 юни

Община Бургас съобщава, че във връзка с извършването на ремонтни дейности на асфалтовата настилка на път I-6 "София - Бургас", в участъка от…
Обяви и съобщения

Община Бургас ще проведе обществено обсъждане на изготвен проект за план-схема

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 19.07.2018г. от 10.00 часа в стая 409, ул."Александровска" №26 ще се проведе обществено обсъждане на изготвен…

Съобщение до Николай Андреев за изменение на ПУП-ПРЗ

70-00-7090/3/09.07.2018г. ДО НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ АНДРЕЕВ УЛ. " АБОБА" № 4, ЕТ.2 ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че за УПИ I-24,7 кв.140, по плана на "РЦ", ж.р. "Меден Рудник",…

Съобщение до Снежана Петкова за изменение ПУП-ПРЗ

70-00-7090/3/09.07.18г. ДО СНЕЖАНА ВИДЕВА ПЕТКОВА УЛ. " АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №36 ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че за УПИ I-24,7 кв.140, по плана на "РЦ", ж.р. "Меден Рудник",…

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПП за трасе на подземна кабелна линия 20kV, преминаващо през ПИ с идентификатор 72151.1.8, 72151.37.31, 72151.37.65, 72151.2.1 по КК на с.Твърдица, Община Бургас.

В Държавен вестник бр.54 от 29.06.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за ПУП-ПП за трасе на подземна кабелна линия 20kV, преминаващо…
Профил на купувача - обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически инвестиционен проект за “Стадион и спортна база в УПИ IV-66,71, кв.4А по плана на ПЗ “Юг-Запад“, ПИ с идентификатор 07079.663.697 по КККР на гр. Бургас и довеждаща инф

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: Изготвяне на технически инвестиционен проект за "Стадион и спортна база в УПИ IV-66,71, кв.4А по плана на ПЗ "Юг-Запад", ПИ с идентификатор 07079.663.697 по КККР на гр. Бургас и довеждаща инфраструктура гр. Бургас, 2018 г.   На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „ДУБЛИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЖДОВЕН ОТВОДНИТЕЛЕН КОЛЕКТОР ПО УЛ."РУЖА" В КВ. ЛОЗОВО НА ГР. БУРГАС “, обявена с Решение № 667/16.03.2018г. на инж.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "ДУБЛИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЖДОВЕН ОТВОДНИТЕЛЕН КОЛЕКТОР ПО  УЛ."РУЖА" В КВ. ЛОЗОВО НА ГР. БУРГАС ", обявена с Решение № 667/16.03.2018г. на инж. Чанка Коралска- Заместник-кмет при Община Бургас, публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС № 2018/S 055-120868 от 20.03.2018г., в РОП под № 00797-2018-0011.     На основание чл. 57, ал. 3…

Процедура на Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП, с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: СПОРТЕН КОМПЛЕКС СЪС ЗАКРИТ БАСЕЙН

Информация за преписката Възложител: Община Бургас Процедура: Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП Описание: "Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: СПОРТЕН КОМПЛЕКС СЪС ЗАКРИТ БАСЕЙН И ИГРИЩЕ ЗА ФУТБОЛ С ТРИБУНИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ В УПИ I-429, КВ.56 ПО ПЛАНА НА Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", ГР. БУРГАС", ВКЛЮЧВАЩ: ПЪРВИ…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически инвестиционен проект за “Благоустрояване, изграждане на зелен амфитеатър със сцена, озеленени площи с поливна система и обособяване на атракционна и обслужваща зони в

      ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: Изготвяне на технически инвестиционен проект за "Благоустрояване, изграждане на зелен амфитеатър със сцена, озеленени площи с поливна система и обособяване на атракционна и обслужваща зони в УПИ I, кв.12 по плана на Зона "А", кв. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.651.293 по КК на гр.Бургас"…