Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска

Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: [email protected]

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

„БЪРЗО ХРАНЕНЕ МЛАДОСТ“ ООД изгради своя база в индустриалната зона на Бургас

"БЪРЗО ХРАНЕНЕ МЛАДОСТ" ООД изгради своя производствена база в Индустриален и логистичен парк - Бургас. Инвестицията е за 1 милион лева, а…

Преасфалтират последния участък от ул. „Средна гора“ след обновяването на ВиК мрежата под нея

Започва последен етап от ремонтните дейности по уличната настилка след обновяването на ВиК мрежата под "Средна гора", сега в участъка от…

На 11-12 септември ще е затруднено движението при кръстовището ул. „Българка“ – ул. „Александър Стамболийски“ в кв. „Ветрен“

Община Бургас съобщава, че заради предстоящия ремонт (фрезоване и асфалтиране) на кръстовището ул. "Българка" (главен път I-6 София-Бургас)…

От утре ограничават движението по „Демокрация“ в платното откъм хотел „Космос“

Както бе съобщено, приключи преасфалтирането в източното платно на частта от бул. "Демокрация" - между ул. "Дунав" и бул. "Стефан Стамболов".…
Обяви и съобщения

Съобщение до наследниците на Стамат Костов Михов за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти на с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СТАМАТ КОСТОВ МИХОВ   ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ПОПОВАУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, БЛ.23, ВХ.1, ЕТ.1ГР. БАНКЯ БАЛАСКА ЯНКОВА СТАМАТОВАУЛ.…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА УПИ VII-1465 И УПИ-VIII- 1467 В КВ.86, ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.41 , 07079.610.40, 07079.610.43, 07079.610.30 ПО КК НА ГР. БУРГ

Изх.№ 94-01-26896/10/10.09.2020г.       ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА УПИ VII-1465 И УПИ-VIII- 1467 …

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕТ "МЕТОДИ ХАДЖИПЕРЕВ" за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

ДО ЕТ"МЕТОДИ ХАДЖИПЕРЕВ" Методи Кирилов Хаджиперев Ж.к."Изгрев" бл.51, вх.Б, ет.6, ап.16                    …

Съобщение до Таню Василев за издадена Заповед №3876/16.12.19г.

  Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Таню Василев с постоянен…
Профил на купувача - обществени поръчки

Покана за подаване на оферта за „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти: обект: „Изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж.к. „Меден рудник“, УПИ III, кв. 151, гр. Бургас“ и обект: „Изграждане на Кризисен център

На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 162 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закон за авторското право и сродните му права, във връзка с чл. 12, ал. 1 от същия закон и поради стартиране изпълнението на обект: "Изграждане на социални жилища в зона "Д" на ж.к. "Меден рудник", УПИ III, кв.151, гр. Бургас"  и  обект: "Изграждане на Кризисен център в партерен…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас"

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0075, Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура, с предмет: „Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект „Културно- туристически комплекс „Ченгене- скеле“, с уникален номер в регистъра на общ

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията назначена за провеждане на открита процедура, с предмет:  "Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект "Културно- туристически комплекс "Ченгене- скеле",  с уникален номер в регистъра на обществените поръчки: № 00797-2019-0074, oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура, с предмет: Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект „Реконструкция и разширяване на съществуващ пристан и изграждане на нов пристан за малки

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията назначена за провеждане на открита процедура, с предмет:  Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект "Реконструкция и разширяване на съществуващ пристан и изграждане на нов пристан за малки плавателни съдове на остров Света Анастасия",  с уникален номер в регистъра на обществените…