Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

Търси се обществена подкрепа за изграждането на етажен паркинг на бул. „Демокрация“

Още миналата година Община Бургас заяви готовността си да проектира и строи многоетажни паркинги, като по-ефективна мярка срещу увеличаващия…

Едно по-различно забавление предлага новата детска площадка в „Зорница“

Община Бургас се старае да не подхожда шаблонно към изграждането на нови детски площадки. Вчера, неделя, върху тази между 11 и 13 блок в к-с "Зорница"…

Заповядайте на информационна среща за реконструкцията на бул. „Демокрация“

Община Бургас организира информационна среща за съобщаване на всички подробности по предстоящата реконструкция на част от централния булевард…

Заради ремонт на ВиК, от утре затварят за две седмици част от ул. „Гурко“

Във връзка с извършване на ремонтни дейности по ВиК мрежата, спират за две седмици автомобилното движение по ул. "Гурко", в участъка от ул.…
Обяви и съобщения

Съобщение до Кирил Георгиев Джабаров за издадена Заповед №3056/08.10.19г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Кирил Георгиев…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ИМОТА НА УЛ. „ГЕО МИЛЕВ" № 4 , УЛ. „ГЕО МИЛЕВ" № 6, УЛ. „ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ" №2 И УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ" №7

Изх.№ 70-00-6742/8/13.11.2019г.Дирекция "ЦАУ Приморие"                                     ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ…

Електроенергиен системен оператор" ЕАД започва ремонтни дейности в периода от 11.11.2019г. до 04.12.2019г.

До всички заинтересовани лица В Община Бургас е постъпило уведомление рег. №70-00-8686/08.11.2019г. от "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, че…

Съобщение до всички собсвеници и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул. „Алеко Богориди“ №37

Изх. №70-00-7680/4/08.11.2019г. ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "АЛЕКО БОГОРИДИ" №37 Уведомяваме Ви, че…
Профил на купувача - обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на строително - монтажни работи за изграждане на многофамилни жилищни сгради - социални жилища и Кризисен център в част от секция А3 и Б2 от същата сграда в ПИ с идентифик

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на строително - монтажни работи за  изграждане на многофамилни жилищни сгради  -  социални жилища и Кризисен център в част от секция А3 и Б2 от същата сграда в ПИ с идентификатор 07079.671.334 по КК на гр. Бургас,  УПИ VIII, кв. 151 по плана на зона "Д", ж.к. "Меден рудник".   гр. Бургас, 2019 г.   На основание…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценова оферта в открита процедура, с предмет: „Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА“ в П

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията назначена за провеждане на открита процедура, с предмет:  "Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА" в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245 по КК на местност "Рибарско пристанище", кв. Крайморие,…

Възлагане на обществена поръчка чрез покана до покана до определени лица, с предмет: „Актуализиране на инвестиционен проект за обект: „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул. „Александровска“, ул. „Богориди“, ул. „Св. Св. Кирил

Община Бургас, на основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и чл. 12, ал. 1, чл. 18, ал. 2 и § 2, т. 9а от ЗАПСП, поради необходимостта от актуализиране на инвестиционен проект за обект: "Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул. "Александровска", ул. "Богориди", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас III-ти етап": "Реконструкция,…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИНЖЕНЕРИНГ – изготвяне на Технически проект и Изпълнение на СМР за изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводненията в кв.Сарафово, гр.Бургас“

                                                                    ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "ИНЖЕНЕРИНГ - изготвяне на Технически проект и Изпълнение на СМР за изграждане на защитни…