Строителство, инвестиции и регионално развитие

Временни организации на пътното движение

Проекти

Озеленяване

Обяви и съобщения

Администрация

инж. Чанка Коралска
зам. кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"
тел. 056 907 274
e-mail: ch.koralska@burgas.bg

ул. Александровска 26
ет. 4, ст. 405

Новини от Строителство, инвестиции и регионално развитие

Започва големият ремонт на „Струга“, от другата седмица движението ще е само в две от четирите ленти

През следващата седмица стартира основният ремонт на една от най-натоварените бургаски улици - "Струга". Покритието й ще бъде изцяло обновено,…

Преасфалтират, чистят и мият бургаските улици, започва и възстановяване на маркировките

Кметът Николов разпореди на оперативка днес всички отговорници и фирми с ангажимент към поддържането на инфраструктурата да мобилизират…

Кърпят спешно най-пострадалите пътни участъци навсякъде в Бургас

* Работи се едновременно по стандартната технология и с общинския джет пачър   Въпреки прогнозите за дъжд, и днес се работи усилено за възстановяване…

Започна поетапно отстраняване на пораженията по улиците, нанесени от снега

* През март ще се извърши мащабен ремонт на ул. "Струга"   Отстраняването на пораженията по улиците, нанесени от обилния снеговалеж, започна.…
Обяви и съобщения

Съобщение на Община Бургас за издадено разрешение за строеж в ж.к. "Братя Миладинови", ул. "Вардар" №26

ДО "САН СИТИ", Динко Антонов Хулка, Дария Петкова Стоянова-Хулка, Маргарита Тодорова Попова -Чомакова, Таня Стефанова Иванова, Стефани Стефанова…

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен ПУП-ПРЗ на "РЦ" ж.р.Меден Рудник

ДОВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ                                        ведомяваме Ви , че е изготвен…

Съобщение до Мартин Георгиев Джангозов с адрес: гр. Бургас, ул. „Проф. Асен Златаров" №43 и адрес: гр. София, ул. „Могилата" №17, вх..А, ет..4, ап.16 и до Магдалена Стратиева Праматарова с адрес: гр. Бургас, ул. „Проф. Асен Златаров" №43 за

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Мартин Георгиев Джангозов с адрес: гр. Бургас,…
Профил на купувача - обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДУБЛИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЖДОВЕН ОТВОДНИТЕЛЕН КОЛЕКТОР ПО УЛ."РУЖА" В КВ. ЛОЗОВО НА ГР. БУРГАС “

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "ДУБЛИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЖДОВЕН ОТВОДНИТЕЛЕН КОЛЕКТОР ПО  УЛ."РУЖА" В КВ. ЛОЗОВО НА ГР. БУРГАС "   гр. Бургас, 2018 г.   На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец - зона Хижи - І етап, включително КПС 4".

ОБЩИНА БУРГАС С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, подадени за участие в обществена поръчка с предмет: "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец - зона Хижи - І етап, включително КПС 4", открита с Решение №  3239 от 17.11.2017 г. на инж. Чанка Коралска - Заместник…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, по

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Определяне на изпълнител за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на ЦАУ "ОСВОБОЖДЕНИЕ" - Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец – зона Хижи – І етап, включително КПС 4“

Дирекция "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет:        "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец - зона Хижи - І етап, включително КПС 4" гр. Бургас, 2017 г.   ВАЖНО!!! На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до…