Резултати от проведени конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване   В изпълнение на Заповед № 490/24.02.2021 г. на кмета на Община Бургас, Комисията извърши оценка и класиране на кандидатите както следва:             ОДОБРЕНИ: НЯМА     НЕЯВИЛИ СЕ:   №…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР“, в изпълнение на проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“

  ОБЩИНА БУРГАС               РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР“, в изпълнение на проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“, договор №BG05M90P001-2.040-0051-C01 по процедура ВС05М9ОР001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4“…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Соц. работник – 2 раб. места, Психолог – 1 раб. място, Медиц. сестра – 2 раб. места, Рехабилитатор – 1 раб. място, Трудотерапевт – 2 раб. места, Шофьор – 1 раб. място и др.

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ   ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Социален работник – 2 работни места,  Психолог – 1 работно място, Медицинска сестра – 2 работни места,  Рехабилитатор – 1 работно място, Трудотерапевт – 2 работни места, Шофьор – 1 работно място, Домашни санитари за предоставяне на  Мобилни интегрирани…

Прочетете повече

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Социален работник“ в социална услуга „Асистентска подкрепа“ към Домашен социален патронаж Бургас, ул.“Иван Богоров“ 19 ет.1

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ОБЩИНА БУРГАС СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“     СПИСЪК     С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Социален работник“ в социална услуга „Асистентска подкрепа“ към Домашен социален патронаж Бургас, ул.“Иван Богоров“ 19 ет.1                В резултат на проведено интервю с кандидатите Комисията  извърши класиране както…

Прочетете повече

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС“ ЕООД

    КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС" ЕООД   След оценка на устната част от проведен конкурс за избор на управител на "Иновационни системи - Бургас" ЕООД, Комисията класира: Даниела Веселинова Иванова - Алексиева -  с общ брой точки - 73,00  …

Прочетете повече

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС“ ЕООД

  КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС" ЕООД   След оценка на устната част от проведен конкурс за избор на управител на Дезинфекционна станция - Бургас" ЕООД, Комисията класира: Нели Славова Бойчева -  с общ брой точки - 77,50     КРАСИМИР СТОЙЧЕВ…

Прочетете повече

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

  КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "БУРГАСКИ ПАЗАРИ" ЕООД   След оценка на устната част от проведен конкурс за избор на управител на "Бургаски пазари" ЕООД, Комисията класира: Донка Василева Христова-  с общ брой точки - 66,60     КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ЗАМ.-КМЕТ "ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА"…

Прочетете повече

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСБУС“ ЕООД

  КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "БУРГАСБУС" ЕООД   След оценка на устната част от проведен конкурс за избор на управител на "Бургасбус" ЕООД, Комисията класира: Петко Димитров Драгнев -  с общ брой точки - 77,50     КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ЗАМ.-КМЕТ "ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА"  

Прочетете повече