Резултати от проведени конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

РЕЗУЛТАТИ за обявената длъжност „Координатор – младежки дейности“ по проект „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“.

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ от проведените на 21.09.2023 г. събеседвания за обявената длъжност „Координатор – младежки дейности“ по проект „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“. В резултат на проведените интервюта с кандидатите Комисията извърши класиране, както следва: За длъжността „Координатор – младежки дейности“-…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР “ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА“ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР “ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА“ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ“ Комисия , определена със Заповед РД135(13-10)/ 13.09.2023г. на директора на Дом за стари хора, проведе интервю с допуснатият за длъжността „ Рехабилитатор“ в Дом за стари хора“ Цвета и Анка Върбанови“. Комисията оцени и…

Прочетете повече

ПРОТОКОЛ ОТ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" “ И ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“

ПРОТОКОЛ ОТ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" “ И ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“ ИМЕНА НА КАНДИДАТА БРОЙ ТОЧКИ ОТ ТЕСТ СРЕДНОАРИТМЕТИЧЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ОТ ИНТЕРВЮ ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ Станимира Господинова 20,5 25 45,50 Антония Стоева 20 24,2 44,20 Нина Терзиева…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване   В изпълнение на Заповед № 2609/17.08.2023 г. на кмета на Община Бургас, комисията проведе събеседване /интервю/ с кандидатите и извърши класиране както следва:   Одобрени: № Име, презиме и фамилия…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УЧИЛИЩЕН ЛЕКАР

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Училищен лекар“ към дейност „Детско и училищно здравеопазване“   В изпълнение на Заповед № 2648/18.08.2023 г. на кмета на Община Бургас, комисията проведе събеседване /интервю/ с кандидатите и извърши класиране както следва:   Одобрени: № Име, презиме и фамилия   1.…

Прочетете повече

Крайно класиране длъжността ИНСПЕКТОР в отдел ООС, Дирекция"Околна среда“

П Р О Т О К О Л № 1   от проведеното интервю-събеседване за ИНСПЕКТОР в отдел ООС, Дирекция"Околна среда“   Днес, 27.07.2023 г. от 10,00 ч. в гр. Бургас, административната сграда на Община Бургас, ул. „Александровска“ №26, ет.3, ст.314 се проведе интервю-събеседване за длъжността ИНСПЕКТОР в отдел ООС,…

Прочетете повече

Крайно класиране за длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР в отдел ООС, Дирекция"Околна среда“

П Р О Т О К О Л № 2   от проведеното интервю-събеседване за СТАРШИ ИНСПЕКТОР в отдел ООС, Дирекция"Околна среда“   Днес, 27.07.2023 г. от 10,00 ч. в гр. Бургас, административната сграда на Община Бургас, ул. „Александровска“ №26, ет.3, ст.314 се проведе интервю-събеседване за длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР в…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване     В изпълнение на Заповед № 2118/04.07.2023 г. на кмета на Община Бургас, комисията проведе събеседване /интервю/ с кандидатите и извърши класиране както следва:   Одобрени:   № Име, презиме…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ от проведения на 21.06.2023 година подбор за длъжността „сътрудник социални дейности“ при ЦНСТДБУ гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 63, вх. 7, ет. 5.

  ОБЩИНА БУРГАС ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА УВРЕЖДАНИЯ 8005 Бургас . област Бургас, ж-к. „Славейков“ бл. 63, вх.7., ет.5 тел. 0879 65 66 25     РЕЗУЛТАТИ     от проведения на 21.06.2023 година подбор за длъжността „сътрудник социални дейности“ при ЦНСТДБУ гр. Бургас, ж.к. „Славейков“…

Прочетете повече