Резултати от проведени конкурси

РЕЗУЛТАТИ от проведено събеседване с кандидати за длъжността „Трудотерапевт“ в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

РЕЗУЛТАТИ от проведено събеседване с кандидати за длъжността „Трудотерапевт“ в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания   Въз основа на разгледани документи и проведено интервю, съгласно изискванията за участие в подбора, Комисията, определена със Заповед № 1/25.06.2024 г. на управителя на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания Бургас,…

Прочетете повече

ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЪНШЕН ЧЛЕН НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В ОБЩИНА БУРГАС И ЗА КЛАСИРАНЕТО ИМ ПО НИЗХОДЯЩ РЕД

  ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЪНШЕН ЧЛЕН НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В ОБЩИНА БУРГАС И ЗА КЛАСИРАНЕТО ИМ ПО НИЗХОДЯЩ РЕД Класиране Имена по документ за самоличност на кандидата Обща оценка на кандидата 1. Маргарита Данева Апостолова 20,00 т. Предлагаме покана за участие в одитния комитет…

Прочетете повече

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ по чл. 68, ал.1, т. 3

ИНФОРМАЦИЯ   ЗА КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ по чл. 68, ал.1, т. 3    В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, ГР. БУРГАС, УЛ. „ИВАН БОГОРОВ“ № 19    Въз основа на разгледаните документи и проведеното интервю, съгласно изискванията за участие в…

Прочетете повече

Резултати на кандидатите от проведения конкурс за длъжността: Директор на Дирекция „Образование“ в административно звено Дирекция “Образование“ при Община Бургас.

РЕЗУЛТАТИ  НА  КАНДИДАТИТЕ   от проведения конкурс за длъжността:  Директор на Дирекция „Образование“ в административно звено Дирекция “Образование“ при Община Бургас   Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто.     Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от писмената разработка/…

Прочетете повече

Резултати от проведено интервю за следните длъжности: Експерт „Социални дейности“ – 3 работни места; Експерт „Правно обслужване“ - 1 работно място.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“        Проект № BG05SFPR002-2.002-0120-C01 „Укрепване капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“     ОБЩИНА БУРГАС   Резултати от проведено интервю за следните  длъжности: Експерт „Социални дейности“ – 3  работни места; Експерт „Правно обслужване“ - 1 работно място;…

Прочетете повече

Резултати от проведено интервю-събеседване за две работни места за длъжността: старши счетоводител в дирекция "Бюджет и финанси" при отдел "Финансово-счетоводни дейности"

РЕЗУЛТАТИ   от проведено интервю-събеседване на 29.05.2024 година за две работни места за длъжността старши счетоводител, съгласно чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда   в дирекция «Бюджет и финанси» при отдел «Финансово-счетоводни дейности» в Общинска администрация на Община Бургас     На интервю-събеседването бяха допуснати шест…

Прочетете повече

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, ГР. БУРГАС, УЛ. „КООПЕРАТОР“ № 3

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, ГР. БУРГАС, УЛ. „КООПЕРАТОР“ № 32   Въз основа на разгледаните документи и проведеното интервю, съгласно изискванията за участие в подбора, за длъжността „социален работник“. Комисията, определена със Заповед на управителя на Защитено жилище…

Прочетете повече

Резултати от проведено събеседване с кандидати за длъжността „Санитар“ в Домашен социален патронаж

ОБЩИНА  БУРГАС ДОМАШЕН  СОЦИАЛЕН  ПАТРОНАЖ Бургас, ул. ”Иван Богоров” № 20, тел./факс: 056/813-464  e-mail: [email protected]   РЕЗУЛТАТИ от проведено събеседване с кандидати за длъжността „Санитар“ в Домашен социален патронаж   Комисия, назначена със Заповед № 52/29.04.2024 г. на управителя на Домашен социален патронаж Бургас, проведе събеседване с допуснатите кандидати и…

Прочетете повече