Резултати от проведени конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

Детегледач – 1 работно място в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ № 61Б и Логопед – 1 работно място в „Център за обществена подкрепа“, гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ №

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ - Детегледач – 1 работно място в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ № 61Б и Логопед – 1 работно място в „Център за обществена подкрепа“, гр. Бургас,…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА“ (ОЕПГ)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА“ (ОЕПГ) по Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд   В изпълнение на Заповед № 3605/17.10.2022 г. на заместник-кмета по „Образование, здравеопазване,…

Прочетете повече

Резултати от проведено събеседване за длъжността "Училищен лекар"

  Резултати от проведено събеседване за длъжността: „Училищен лекар“ – 3 щатни бройки по Кодекса на труда Дейност „Детско и училищно здравеопазване“, функция „Здравеопазване“ Община Бургас.     На 21.10.2022 година се проведе събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места по предварително обявен график /разпределение по часове/ качен…

Прочетете повече

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ“ КЪМ МКБППМН, СЛЕД ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ“ КЪМ МКБППМН, СЛЕД ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ Светозар Добрев Янев Веселина Георгиева Джуфова Силвия Кузова Цакова Деяна Иванова Манолова Петя Рускова Василева Николай Кръстев Кръстев Ирина Тодорова Петрова Стоянка Николова Шахова Антоанета Вълкова Димчева Стефан Костов Костов

Прочетете повече

Санитар – 2 работни места

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ - ОБЩИНА БУРГАС _____________________________________________________________________ 8000 Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 42, вх. 4, партер, тел. 056/590190, e-mail: [email protected] РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Санитар – 2 работни места в Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, гр.Бургас, жк…

Прочетете повече

„Медицинска сестра в здравен кабинет“

ОБЩИНА БУРГАС РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване В изпълнение на Заповед № 2974/29.08.2022г. на кмета на Община Бургас, комисията проведе събеседване /интервю/ с кандидатите и извърши класиране както следва: № Име, презиме и фамилия 1. Славея Димитрова Бакалова-Пейчева 2.…

Прочетете повече

„Директор“ – 1 работно място в „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“,

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА - „Директор“ – 1 работно място в „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ от проведено събеседване за длъжността „Главен счетоводител“ в ОП „Туризъм“ гр.Бургас

РЕЗУЛТАТИ     от проведено събеседване за длъжността „Главен счетоводител“ в ОП „Туризъм“ гр.Бургас   В изпълнение на Заповед № 257/ 14.07.2022 на Директора ОП „Туризъм“ гр.Бургас, на 10.08.2022 година от 10.30 часа в гр. Бургас, се проведе събеседване за длъжността „Главен счетоводител“ в ОП „Туризъм“. От допуснатите кандидати не…

Прочетете повече

„Медицинска сестра в здравен кабинет“

ОБЩИНА БУРГАС РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване В изпълнение на Заповед 2463/25.07.2022г. на кмета на Община Бургас, Комисията проведе събеседване /интервю/ с кандидатите и извърши класиране както следва: № Име, презиме и фамилия 1. Анжела Димитрова Ралева 2. Валя…

Прочетете повече