„Домакин, сграда“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 29 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 21 Юли 2022, 00:00

СПИСЪК

с резултати от събеседване с кандидати за длъжността

„Домакин, сграда“

В резултат от проведените интервюта на 28.06.2022 г. /вторник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Домакин, сграда“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, конкурсната комисия извърши класиране, както следва:

Миглена Николова Димитрова

Теодора Валентинова Иванова

Бисерка Тодорова Иванова

Галина Костадинова Русенова-Чавдарова

Некласирани кандидати: няма

С класираният на първо място кандидат ще бъде сключен трудов договор, съобразно изискванията на проекта и указанията на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 289 Последна промяна: 15:04:35, 29 юни 2022