„Младши експерт-административни дейности“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 29 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Сряда, 20 Юли 2022, 00:00

СПИСЪК

с резултати от събеседване с кандидати за длъжността

„Младши експерт-административни дейности“

В резултат от проведените интервюта на 27.06.2022 г. /понеделник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт-административни дейности“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, конкурсната комисия приключи своята работа и взе следните решения:

Некласирани кандидати:

Валентина Илиева Димитрова - недостатъчен практически опит в подобни дейности.

Поради липса на подходящ кандидат за заемане на длъжността „Младши експерт-административни дейности“ от допуснатите до събеседване кандидати, комисията взе решение да бъде сключен трудов договор, съобразно изискванията на проекта и указанията на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г., с:

Галина Костадинова Русенова-Чавдарова.

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Председател на Комисията за провеждане на конкурс

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 341 Последна промяна: 15:03:36, 29 юни 2022