„Младши експерт-юридически въпроси“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 29 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 28 Юли 2022, 00:00

СПИСЪК

с резултати от събеседване с кандидати за длъжността

„Младши експерт-юридически въпроси“

В резултат от проведените интервюта на 27.06.2022 г. /понеделник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт-юридически въпроси“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, конкурсната комисия извърши класиране, както следва:

Ирина Георгиева Янчева

Некласирани кандидати:

Димитър Иванов Георгиев – недостатъчен практически опит в подобни дейности.

С класираният на първо място кандидат ще бъде сключен трудов договор, съобразно изискванията на проекта и указанията на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Председател на Комисията за провеждане на конкурс

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 321 Последна промяна: 15:10:57, 29 юни 2022