„Младши експерт-юридически въпроси“,

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 6 Март 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 23 Март 2023, 00:00

СПИСЪК

с резултати от събеседване с кандидати за длъжността

„Младши експерт-юридически въпроси“

В резултат от проведените интервюта на 28.02.2023 г. /вторник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт-юридически въпроси“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, конкурсната комисия извърши класиране, както следва:

Иванка Станчева Делчева

Петя Иванова Иванова

С класираният на първо място кандидат ще бъде сключен трудов договор, съобразно изискванията на проекта и указанията на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Председател на Комисията за провеждане на конкурс

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 306 Последна промяна: 09:22:49, 06 март 2023