Резултати от проведени конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Психолог – 1 работно място в „Преходно жилище“, в изпълнение на Административен договор

  ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Психолог – 1 работно място в „Преходно жилище“, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване на…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ от проведения на 10.03.2022 година и на 11.03.2022 година конкурс за длъжността „Директор“ на Детски градини на територията на Община Бургас

  РЕЗУЛТАТИ   от проведения на 10.03.2022 година и на 11.03.2022 година конкурс за длъжността „Директор“ на следните Детски градини на територията на Община Бургас:   1 Директор на ДГ „Пинокио”; 2.Директор на ДГ „Славейче”; 3.Директор на ДГ „Делфин”; 4.Директор на ДГ „Синчец”; 5.Директор на ДГ „Звездица”; 6.Директор на ДГ…

Прочетете повече

Резултати от проведено събеседване за длъжността „Медицинска сестра“ в Детска ясла № 5“ Щурче“

Детска ясла № 5“ Щурче“ Резултати от проведено събеседване за длъжността „Медицинска сестра“ в Детска ясла № 5“ Щурче“ В изпълнение на Заповед № 43/21.02.2022 г. на Директора на Детска ясла № 5 , Комисията проведе интервю събеседване с допуснатите кандидати. За длъжността „Медицинска сестра“ няма одобрен кандидат. Председател на…

Прочетете повече

резултати от проведено събеседване за длъжността „ Работник – кухня“ в Детска ясла № 5“ Щурче“

Детска ясла № 5“ Щурче“ СПИСЪК С резултати от проведено събеседване за длъжността „ Работник – кухня“ в Детска ясла № 5“ Щурче“ В изпълнение на Заповед № 42/ 21.02.2022 г. на Директора на Детска ясла № 5, Комисията проведе интервю събеседване с кандидатите и извърши класиране както следва: 1.…

Прочетете повече

Резултати от проведено интервю за длъжността: Социален работник – 2 работни места, и Психолог – 1 работно място в изпълнение на Административен договор по Проект № BG05M9OP001-2.029-0005 „Разкриване на нов Кризисен център в зона „Д“, ж. р. „Меден Рудник“

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК Резултати от проведено интервю за длъжността: Социален работник – 2 работни места, и Психолог – 1 работно място в изпълнение на Административен договор по Проект № BG05M9OP001-2.029-0005 „Разкриване на нов Кризисен център в зона „Д“, ж. р. „Меден Рудник“ , УПИ VIII, кв. 151, гр. Бургас“. В…

Прочетете повече

Резултати от проведена процедура за подбор на позициите „Младежки работник“ и „Образователен медиатор“

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И ИЗБОР НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПОЗИЦИИТЕ „Младежки работник“ и „Образователен медиатор“   В изпълнение на Заповед № 3433/25.11.2021г. и Заповед №313/03.02.2022г. на Зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ към Община Бургас, Комисията за организиране и провеждане на процедура за подбор на…

Прочетете повече

Резултати от проведено събеседване за длъжността „ Педагог „ в Детска ясла № 3

Резултати от проведено събеседване за длъжността „ Педагог „ в Детска ясла № 3   В изпълнение на Заповед № 17/ 01.02.2022г на Директора На Детска ясла № 3 , Комисията проведе събеседване с кандидатите, както следва : Галина Вълчева Вълчева – 13.00 ч. Яна Валентинова Христова – 13.20 ч.…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване       В изпълнение на Заповед № 300/03.02.2022 г. на кмета на Община Бургас, Комисията извърши оценка и класиране на кандидатите както следва:     ОДОБРЕНИ:   № Име, презиме…

Прочетете повече

СПИСЪК Резултати от проведено интервю за длъжността: Управител – 1 работно място, в изпълнение на Административен договор по Проект № BG05M9OP001-2.029-0005 „Разкриване на нов Кризисен център в зона „Д“, ж. р. „Меден Рудник“

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК Резултати от проведено интервю за длъжността: Управител – 1 работно място, в изпълнение на Административен договор по Проект № BG05M9OP001-2.029-0005 „Разкриване на нов Кризисен център в зона „Д“, ж. р. „Меден Рудник“ , УПИ VIII, кв. 151, гр. Бургас“. В резултат на проведено интервю, с кандидатите…

Прочетете повече