Резултати от проведени конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

РЕХАБИЛИТАТОР

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР “ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА“ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ“ Комисия , определена със Заповед РД047(13-03)/ 14.03.2023г. на директора на Дом за стари хора, проведе интервю с допуснатите за длъжността „ Рехабилитатор“ в Дом за стари хора“ Цвета и Анка Върбанови“, както следва: От…

Прочетете повече

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ от проведените на 21.03.2023г. събеседвания за обявените длъжности по проект „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ   от проведените на 21.03.2023г. събеседвания за обявените длъжности по проект „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“.   В резултат на проведените интервюта с кандидатите Комисията извърши класиране, както следва: За длъжността „Координатор – младежки дейности“- 1 бр. се…

Прочетете повече

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Хигиенист“

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Хигиенист“ В резултат от проведените интервюта на 21.03.2023 г. /вторник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Хигиенист“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука и образование за интелигентен…

Прочетете повече

„Младши експерт-юридически въпроси“,

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Младши експерт-юридически въпроси“ В резултат от проведените интервюта на 28.02.2023 г. /вторник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт-юридически въпроси“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ за длъжността „Социален работник“ в „Защитено жилище“, гр. Бургас, к/с „Меден Рудник“ бл. 62, за 2 работни места,

ОБЩИНА БУРГАС РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ за длъжността „Социален работник“ в „Защитено жилище“, гр. Бургас, к/с „Меден Рудник“ бл. 62, за 2 работни места, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ №61Б - Социален работник – 1 работно място и в „Център за обществена подкрепа“, г

ОБЩИНА БУРГАС РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ №61Б Социален работник – 1 работно място и в „Център за обществена подкрепа“, гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 11 Социален работник…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА“ (ОЕПГ)

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА“ (ОЕПГ) по Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд В изпълнение на Заповед № 435/10.02.2023г. на Заместник – кмет по „…

Прочетете повече

Резултати от проведено интервю за длъжността „образователен медиатор“ в Стационарен хъб за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст

  О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ул. „Александровска” № 26     СПИСЪК   Резултати от проведено интервю за длъжността „образователен медиатор“ в Стационарен хъб за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст, находящ се на адрес:…

Прочетете повече

Резултати от проведено интервю за длъжностите "образователен медиатор" и учител в Стационарен хъб

ОБЩИНА БУРГАС ул. „Александровска” № 26     СПИСЪК   Резултати от проведено интервю за длъжностите „образователен медиатор“ и „учител“ в Стационарен хъб за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст, находящ се на адрес: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Хан Кубрат“ № 7а,…

Прочетете повече