Резултати от проведени конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ за длъжност „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ   Комисия, определена със Заповед № 4144/12.12.2023 г. проведе интервю за подбор на персонал за длъжност „Медицинска сестра в здравен кабинет“ към Детско и училищно здравеопазване, в резултат на което извърши…

Прочетете повече

Списък на класираните кандидати за длъжност „Социален работник“ в „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания“

ОБЩИНА БУРГАС ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ адрес: гр. Бургас, к-с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано” № 61Б,тел. 056/ 530 357, e-mail: [email protected]   ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ „Социален работник“ в „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания“  …

Прочетете повече

Списък на класираните кандидати за длъжност „Детегледач“ в „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания“

ОБЩИНА БУРГАС ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ адрес: гр. Бургас, к-с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано” № 61Б,тел. 056/ 530 357, e-mail: [email protected]     ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ „Детегледач“ в „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания“  …

Прочетете повече

Списък на класираните кандидати за длъжност „Логопед“ в „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания“

ОБЩИНА БУРГАС ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ адрес: гр. Бургас, к-с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано” № 61Б,тел. 056/ 530 357, e-mail: [email protected]     ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ „Логопед“ в „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания“  …

Прочетете повече

Резултати от проведени събеседвания с кандидати за длъжностите „медицинска сестра“ и „социален работник“ в Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, Приморски парк – гр. Бургас.

Община Бургас Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания Адрес: Бургас, Приморски парк Протокол №3 от проведени събеседвания с кандидати за длъжностите „медицинска сестра“ и „социален работник“ в Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, Приморски парк – гр. Бургас. Въз основа…

Прочетете повече

Резултати за длъжността „Главен експерт“ в административно звено Дирекция “Устройство на територията“, отдел „Геодезия и техническа инфраструктура“ в Община Бургас

РЕЗУЛТАТИ   от проведения на 13.11.2023 г. конкурс за длъжността: „Главен експерт“ в административно звено Дирекция “Устройство на територията“, отдел „Геодезия и техническа инфраструктура“ в Община Бургас   Въз основа на получените резултати от проведените тест и интервю с кандидатите, комисията класира кандидатите, както следва:   Радостина Кирязова- вх. №…

Прочетете повече

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ за длъжност „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ   Комисия, определена със Заповед № 3735/31.10.2023 г. проведе интервю за подбор на персонал за длъжност „Медицинска сестра в здравен кабинет“ към Детско и училищно здравеопазване, в резултат на което извърши…

Прочетете повече

Резултати от проведените събеседвания за обявените длъжности: „Касиер“ и „Счетоводител“

П Р О Т О К О Л  № 3   от проведените на 26.10.2023 г. и 27.10.2023 събеседвания за обявените длъжности: „Касиер“ и „Счетоводител“   В изпълнение на Заповед № 3549/17.10.2023 г. на заместник - кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, изпълняващ по заместване функциите на кмет, съгласно Заповед…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ за обявената длъжност „Координатор – младежки дейности“ по проект „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“.

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ от проведените на 21.09.2023 г. събеседвания за обявената длъжност „Координатор – младежки дейности“ по проект „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“. В резултат на проведените интервюта с кандидатите Комисията извърши класиране, както следва: За длъжността „Координатор – младежки дейности“-…

Прочетете повече