Резултати от проведени конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Мениджър на случай“ и „Трудов посредник“

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Мениджър на случай“ и „Трудов посредник“   В резултат от проведените на 31.01.2022 г. /понеделник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Мениджър на случай“ по Дейност 4 и „Трудов посредник“ по Дейност 4, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване…

Прочетете повече

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ от проведените събеседвания за обявените длъжности по проект „Интегриран проекта за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Бургас“

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ от проведените на 11.01.2022 г. събеседвания за обявените длъжности по проект BG05M9OP001-2.056-0010-M001 „Интегриран проекта за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Бургас“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.   В резултат на проведените…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ от проведения на 06.01.2022 г. конкурс за длъжността: Главен експерт „Контрол на строителството“ в административно звено Дирекция “Устройство на територията“

    РЕЗУЛТАТИ     от проведения на 06.01.2022 г. конкурс за длъжността: Главен експерт „Контрол на строителството“ в административно звено Дирекция “Устройство на територията“             Въз основа на получените резултати от проведените тест и интервю с кандидатите, комисията класира кандидатите, както следва:   Георги Василев-…

Прочетете повече

СПИСЪК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ: Социален работник – 1 работно място

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ: Социален работник – 1 работно място, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване на…

Прочетете повече

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ за следните длъжности: Логопед – 1 работно място, Детегледач - 1 работно място

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ № 61 Б за следните длъжности: Логопед – 1 работно място, Детегледач – 1 работно място, в изпълнение…

Прочетете повече

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА: Социален работник – 1 работно място, Логопед – 1 работно място, Детегледач – 1 работно място, Хигиенист – 1 работно място

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА: Социален работник – 1 работно място, Логопед – 1 работно място, Детегледач – 1 работно място, Хигиенист – 1 работно място, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални…

Прочетете повече

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Социален работник“ в социална услуга „Асистентска подкрепа“ към Домашен социален патронаж Бургас

  ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ОБЩИНА БУРГАС СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“     СПИСЪК     С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Социален работник“ в социална услуга „Асистентска подкрепа“ към Домашен социален патронаж Бургас, ул.“Иван Богоров“ 19 ет.1   В резултат на проведено интервю с кандидатите Комисията извърши класиране както…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА НА ОБЛАСТНО НИВО“ ПРИЕМНА ГРИЖА“

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА НА ОБЛАСТНО НИВО“ ПРИЕМНА ГРИЖА“ Въз основа на проведено интервю по определените критерии за оценяване с допуснатият кандидат по документи за длъжност „социален работник“ предоставящ услугата „Приемна грижа” на областно ниво, с изнесено работно място в гр. Средец…

Прочетете повече