Резултати от проведени конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

РЕЗУЛТАТИ от проведено събеседване за длъжността „Главен счетоводител“ в ОП „Туризъм“ гр.Бургас

РЕЗУЛТАТИ     от проведено събеседване за длъжността „Главен счетоводител“ в ОП „Туризъм“ гр.Бургас   В изпълнение на Заповед № 257/ 14.07.2022 на Директора ОП „Туризъм“ гр.Бургас, на 10.08.2022 година от 10.30 часа в гр. Бургас, се проведе събеседване за длъжността „Главен счетоводител“ в ОП „Туризъм“. От допуснатите кандидати не…

Прочетете повече

„Медицинска сестра в здравен кабинет“

ОБЩИНА БУРГАС РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване В изпълнение на Заповед 2463/25.07.2022г. на кмета на Община Бургас, Комисията проведе събеседване /интервю/ с кандидатите и извърши класиране както следва: № Име, презиме и фамилия 1. Анжела Димитрова Ралева 2. Валя…

Прочетете повече

„Хигиенист“

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Хигиенист“ В резултат от проведените интервюта на 19.07.2022 г. /вторник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Хигиенист“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука и образование за интелигентен…

Прочетете повече

„Водопроводчик“ в Детска ясла № 5“

Детска ясла № 5“ Щурче“ РЕЗУЛТАТИ от проведено събеседване за длъжността „Водопроводчик“ в Детска ясла № 5“ Щурче“ В изпълнение на Заповед № 153/11.07.2022 г. на Директора на Детска ясла № 5 , Комисията проведе интервю и събеседване с допуснатите кандидати. За длъжността „Водопроводчик“ одобрява следният кандидат: Даниел Ангелов Данаилов…

Прочетете повече

„Агент управление на собственост“

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Агент управление на собственост“ В резултат от проведените на 27.06.2022 г. /понеделник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Агент управление на собственост“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП…

Прочетете повече

„Озеленител“

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Озеленител“ В резултат от проведените интервюта на 28.06.2022 г. /вторник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Озеленител“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука и образование за интелигентен…

Прочетете повече

„Младши експерт-юридически въпроси“

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Младши експерт-юридически въпроси“ В резултат от проведените интервюта на 27.06.2022 г. /понеделник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт-юридически въпроси“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука…

Прочетете повече

„Домакин, сграда“

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Домакин, сграда“ В резултат от проведените интервюта на 28.06.2022 г. /вторник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Домакин, сграда“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука и образование…

Прочетете повече

„Младши експерт-административни дейности“

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Младши експерт-административни дейности“ В резултат от проведените интервюта на 27.06.2022 г. /понеделник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт-административни дейности“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука…

Прочетете повече