Резултати от проведени конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

„Медицинска сестра в здравен кабинет“

ОБЩИНА БУРГАС РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване В изпълнение на Заповед № 1906/21.06.2022г. на кмета на Община Бургас, Комисията проведе събеседване /интервю/ с кандидатите и извърши класиране както следва: № Име, презиме и фамилия 1. Милена Кънева Русева 2.…

Прочетете повече

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД След оценка на писмената и устна част от проведен конкурс за избор на управител на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД, Комисията класира: Иванка Петрова Николова – с общ брой точки - 68,13 Тодор Ганчев Димитров – с общ брой точки - 59

Прочетете повече

Резултати от проведеното събеседване за длъжността „възпитател детски кът“ - 2 свободни места

РЕЗУЛТАТИ от проведеното събеседване   за длъжността „възпитател детски кът“ - 2 свободни работни места на основание чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до приключване дейността на проекта на пълно работно време по проект: BG05M9OP001-1.096-0058-C01 „Изграждане на детски кът за полагане на почасови грижи за децата на служители на общинска…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване     В изпълнение на Заповед № 994/11.04.2022г.. на кмета на Община Бургас, Комисията проведе събеседване /интервю/ с кандидатите и извърши класиране както следва:   № Име, презиме и фамилия  …

Прочетете повече

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ БУРГАС.

  ОБЩИНА БУРГАС ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ   СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ БУРГАС.   В резултат на проведено интервю с кандидатите, Комисията извърши класиране както следва:   ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“   № Име, презиме и…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Психолог – 1 работно място в „Преходно жилище“, в изпълнение на Административен договор

  ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Психолог – 1 работно място в „Преходно жилище“, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване на…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ от проведения на 10.03.2022 година и на 11.03.2022 година конкурс за длъжността „Директор“ на Детски градини на територията на Община Бургас

  РЕЗУЛТАТИ   от проведения на 10.03.2022 година и на 11.03.2022 година конкурс за длъжността „Директор“ на следните Детски градини на територията на Община Бургас:   1 Директор на ДГ „Пинокио”; 2.Директор на ДГ „Славейче”; 3.Директор на ДГ „Делфин”; 4.Директор на ДГ „Синчец”; 5.Директор на ДГ „Звездица”; 6.Директор на ДГ…

Прочетете повече

Резултати от проведено събеседване за длъжността „Медицинска сестра“ в Детска ясла № 5“ Щурче“

Детска ясла № 5“ Щурче“ Резултати от проведено събеседване за длъжността „Медицинска сестра“ в Детска ясла № 5“ Щурче“ В изпълнение на Заповед № 43/21.02.2022 г. на Директора на Детска ясла № 5 , Комисията проведе интервю събеседване с допуснатите кандидати. За длъжността „Медицинска сестра“ няма одобрен кандидат. Председател на…

Прочетете повече

резултати от проведено събеседване за длъжността „ Работник – кухня“ в Детска ясла № 5“ Щурче“

Детска ясла № 5“ Щурче“ СПИСЪК С резултати от проведено събеседване за длъжността „ Работник – кухня“ в Детска ясла № 5“ Щурче“ В изпълнение на Заповед № 42/ 21.02.2022 г. на Директора на Детска ясла № 5, Комисията проведе интервю събеседване с кандидатите и извърши класиране както следва: 1.…

Прочетете повече