Резултати от проведени конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

РЕЗУЛТАТИ от проведения на 12.06.2023 г. конкурс за длъжността: „Стажант - одитор“ в Дирекция “Вътрешен одит“ при Общинска администрация - Община Бургас

РЕЗУЛТАТИ от проведения на 12.06.2023 г. конкурс за длъжността: „Стажант - одитор“ в Дирекция “Вътрешен одит“ при Общинска администрация - Община Бургас Въз основа на получените резултати от проведените тест и интервю с кандидатите, комисията класира кандидатите, както следва: Гена Трифонова- вх. № 94-01-15721/17.05.2023 г. 504 т. Некласирани кандидати: 1.…

Прочетете повече

Резултати от проведено интервю за следните длъжности: - Експерт „Социални дейности“ – 6 работни места; - Експерт „Правно обслужване“ – 1 работно място,

  ОБЩИНА БУРГАС     Резултати от проведено интервю за следните длъжности: Експерт „Социални дейности“ – 6 работни места; Експерт „Правно обслужване“ – 1 работно място, в изпълнение на Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0120-C01 проект „Укрепване капацитета на Община Бургас при предоставяне на социални услуги“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна…

Прочетете повече

Резултати от проведена процедура за подбор и избор на служители за позициите „Младежки работник“ и „Образователен медиатор“

В изпълнение на Заповед № 1473/16.05.2023г. на Зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ към Община Бургас, Комисията за организиране и провеждане на процедура за подбор на служители за позициите „Младежки работник“ и „Образователен медиатор“ на Младежки международен център Бургас, по проект № BGLD-2.001-0002, класира:     За длъжността…

Прочетете повече

„Младежки работник-дигитално съдържание“ – 1 щатна бройка към отдел „Превенции и младежки политики“ в Община Бургас

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ от проведените на 03.05.2023 г. събеседвания за длъжността „Младежки работник-дигитално съдържание“ – 1 щатна бройка към отдел „Превенции и младежки политики“ в Община Бургас по проект „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“. В резултат на проведените интервюта с кандидатите…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ от проведения на 03.05.2023 г. конкурс за длъжността: „Главен експерт“ в административно звено Дирекция “Строителство“, отдел СОЕЕ в Община Бургас

СПИСЪК ЗА САЙТ РЕЗУЛТАТИ от проведения на 03.05.2023 г. конкурс за длъжността: „Главен експерт“ в административно звено Дирекция “Строителство“, отдел СОЕЕ в Община Бургас Въз основа на получените резултати от проведените тест и интервю с кандидатите, комисията класира кандидатите, както следва: Илчо Боев- вх. № 94-01-11452/06.04.2023 г. 387 т. Некласирани…

Прочетете повече

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ от проведените на 26.04.2023г. събеседвания за обявените длъжности по проект „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“.

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ от проведените на 26.04.2023г. събеседвания за обявените длъжности по проект „УНИЦЕФ България и Община Бургас – заедно в подкрепа на уязвими деца и младежи“. В резултат на проведените интервюта с кандидатите Комисията извърши класиране, както следва: За длъжността „Детски учител“- 2 щатни бройки се класират: Евгения Ковтун…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ в „Дневен център за подкрепа на деца с тежки и множество увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, Приморски парк, - Социален работник – 1 работно място - Детегледач – 2 работни места - Хигиенист – 1 работ

  ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ в „Дневен център за подкрепа на деца с тежки и множество увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, Приморски парк, Социален работник – 1 работно място Детегледач – 2 работни места Хигиенист – 1 работно място В „Дневен център…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОТЕРАПЕВТ “ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА“ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ“

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОТЕРАПЕВТ “ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА“ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ“       Комисия , определена със Заповед РД065(13-06)/ 20.04.2023г. на директора на Дом за стари хора, проведе интервю с допуснатият за длъжността „ Трудотерапевт“ в Дом за стари хора“ Цвета и Анка…

Прочетете повече

резултати от проведеното интервю-събеседване за ИНСПЕКТОР в отдел ООС, Дирекция"Околна среда“

  ПРОТОКОЛ № 2   от проведеното интервю-събеседване за ИНСПЕКТОР в отдел ООС, Дирекция"Околна среда“     Днес, 07.04.2023 г. от 10,00 ч. в гр. Бургас, административната сграда на Община Бургас, ул. „Александровска“ №26, ет.3, ст.314 се проведе интервю-събеседване за длъжността ИНСПЕКТОР в отдел ООС, Дирекция"Околна среда“.     На интервю-събеседване…

Прочетете повече