Резултати от проведени конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

Резултати от проведено интервю за длъжността: Социален работник – 2 работни места, и Психолог – 1 работно място в изпълнение на Административен договор по Проект № BG05M9OP001-2.029-0005 „Разкриване на нов Кризисен център в зона „Д“, ж. р. „Меден Рудник“

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК Резултати от проведено интервю за длъжността: Социален работник – 2 работни места, и Психолог – 1 работно място в изпълнение на Административен договор по Проект № BG05M9OP001-2.029-0005 „Разкриване на нов Кризисен център в зона „Д“, ж. р. „Меден Рудник“ , УПИ VIII, кв. 151, гр. Бургас“. В…

Прочетете повече

Резултати от проведена процедура за подбор на позициите „Младежки работник“ и „Образователен медиатор“

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И ИЗБОР НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПОЗИЦИИТЕ „Младежки работник“ и „Образователен медиатор“   В изпълнение на Заповед № 3433/25.11.2021г. и Заповед №313/03.02.2022г. на Зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ към Община Бургас, Комисията за организиране и провеждане на процедура за подбор на…

Прочетете повече

Резултати от проведено събеседване за длъжността „ Педагог „ в Детска ясла № 3

Резултати от проведено събеседване за длъжността „ Педагог „ в Детска ясла № 3   В изпълнение на Заповед № 17/ 01.02.2022г на Директора На Детска ясла № 3 , Комисията проведе събеседване с кандидатите, както следва : Галина Вълчева Вълчева – 13.00 ч. Яна Валентинова Христова – 13.20 ч.…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване       В изпълнение на Заповед № 300/03.02.2022 г. на кмета на Община Бургас, Комисията извърши оценка и класиране на кандидатите както следва:     ОДОБРЕНИ:   № Име, презиме…

Прочетете повече

СПИСЪК Резултати от проведено интервю за длъжността: Управител – 1 работно място, в изпълнение на Административен договор по Проект № BG05M9OP001-2.029-0005 „Разкриване на нов Кризисен център в зона „Д“, ж. р. „Меден Рудник“

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК Резултати от проведено интервю за длъжността: Управител – 1 работно място, в изпълнение на Административен договор по Проект № BG05M9OP001-2.029-0005 „Разкриване на нов Кризисен център в зона „Д“, ж. р. „Меден Рудник“ , УПИ VIII, кв. 151, гр. Бургас“. В резултат на проведено интервю, с кандидатите…

Прочетете повече

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Мениджър на случай“ и „Трудов посредник“

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Мениджър на случай“ и „Трудов посредник“   В резултат от проведените на 31.01.2022 г. /понеделник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Мениджър на случай“ по Дейност 4 и „Трудов посредник“ по Дейност 4, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване…

Прочетете повече

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ от проведените събеседвания за обявените длъжности по проект „Интегриран проекта за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Бургас“

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ от проведените на 11.01.2022 г. събеседвания за обявените длъжности по проект BG05M9OP001-2.056-0010-M001 „Интегриран проекта за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Бургас“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.   В резултат на проведените…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ от проведения на 06.01.2022 г. конкурс за длъжността: Главен експерт „Контрол на строителството“ в административно звено Дирекция “Устройство на територията“

    РЕЗУЛТАТИ     от проведения на 06.01.2022 г. конкурс за длъжността: Главен експерт „Контрол на строителството“ в административно звено Дирекция “Устройство на територията“             Въз основа на получените резултати от проведените тест и интервю с кандидатите, комисията класира кандидатите, както следва:   Георги Василев-…

Прочетете повече

СПИСЪК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ: Социален работник – 1 работно място

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ: Социален работник – 1 работно място, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване на…

Прочетете повече