Резултати от проведени конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

„Озеленител“

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Озеленител“ В резултат от проведените интервюта на 28.06.2022 г. /вторник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Озеленител“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука и образование за интелигентен…

Прочетете повече

„Младши експерт-юридически въпроси“

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Младши експерт-юридически въпроси“ В резултат от проведените интервюта на 27.06.2022 г. /понеделник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт-юридически въпроси“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука…

Прочетете повече

„Домакин, сграда“

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Домакин, сграда“ В резултат от проведените интервюта на 28.06.2022 г. /вторник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Домакин, сграда“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука и образование…

Прочетете повече

„Младши експерт-административни дейности“

СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Младши експерт-административни дейности“ В резултат от проведените интервюта на 27.06.2022 г. /понеделник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт-административни дейности“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука…

Прочетете повече

„Медицинска сестра в здравен кабинет“

ОБЩИНА БУРГАС РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване В изпълнение на Заповед № 1906/21.06.2022г. на кмета на Община Бургас, Комисията проведе събеседване /интервю/ с кандидатите и извърши класиране както следва: № Име, презиме и фамилия 1. Милена Кънева Русева 2.…

Прочетете повече

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД След оценка на писмената и устна част от проведен конкурс за избор на управител на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД, Комисията класира: Иванка Петрова Николова – с общ брой точки - 68,13 Тодор Ганчев Димитров – с общ брой точки - 59

Прочетете повече

Резултати от проведеното събеседване за длъжността „възпитател детски кът“ - 2 свободни места

РЕЗУЛТАТИ от проведеното събеседване   за длъжността „възпитател детски кът“ - 2 свободни работни места на основание чл. 68, ал.1, т.1 от КТ до приключване дейността на проекта на пълно работно време по проект: BG05M9OP001-1.096-0058-C01 „Изграждане на детски кът за полагане на почасови грижи за децата на служители на общинска…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване     В изпълнение на Заповед № 994/11.04.2022г.. на кмета на Община Бургас, Комисията проведе събеседване /интервю/ с кандидатите и извърши класиране както следва:   № Име, презиме и фамилия  …

Прочетете повече

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ БУРГАС.

  ОБЩИНА БУРГАС ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ   СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ БУРГАС.   В резултат на проведено интервю с кандидатите, Комисията извърши класиране както следва:   ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПСИХОЛОГ“   № Име, презиме и…

Прочетете повече