РЕХАБИЛИТАТОР

Публикувано на: Петък, 23 Декември 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 29 Декември 2022, 00:00

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „Рехабилитатор“– 1 работно място по заместване в Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, гр.Бургас, жк „Братя Миладинови" бл.42, партер.

Въз основа на разглеждане на документи и проведено интервю с кандидатите, комисия, определена със заповед № 44 /12.12.2022 год. на директора на Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, гр. Бургас

Комисията реши:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР“ одобрява следният кандидат:

Име, презиме и фамилия

Диляна Филипова Кошничарова

Одобреният кандидат трябва да подготви документи за сключване на трудов договор – карта за предварителен медицински преглед, документи, доказващи трудов стаж /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, образец УП-3 и др. оригинал, ако е приложимо и удостоверение банкова сметка, свидетелство за съдимост в срок до 17:00 часа на 30.12.2022 г. в сградата на Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, гр.Бургас, жк „Братя Миладинови" бл.42, партер.

Председател на конкурсната комисия: /п/

ТОНИ КОСТОВА

Директор

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 492 Последна промяна: 08:59:44, 23 декември 2022