РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ" КЪМ ДИРЕКЦИЯ "ОКОЛНА СРЕДА"

Публикувано на: Петък, 10 Май 2024, 14:37
Валидно до: Петък, 17 Май 2024, 16:00

 

Информация за резултатите на кандидатите в подбора по чл.81а от Закона за държавния служител за заемане на длъжността „главен експерт“ в Отдел „Управление на отпадъци“ към Дирекция „Околна среда“ при Община Бургас

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общ резултат от проведеното събеседване

1

Марина Любомирова Радева

4,83

2

Радостина Георгиева Караджова

3,54

 

    Окончателният резултат на всеки кандидат е средноаритметична величина от получените оценки на събеседването.

    За успешно издържали подбора се считат кандидатите, получили окончателен резултат не по-малък от 4,00 точки.

     Кандидатът Радостина Георгиева Караджова е получила средноаритметична оценка от събеседването – 3,54. Постигнатият от кандидата резултат е под минималната оценка от 4,00 поради което се счита, че не е издържал успешно конкурса.

 

     Въз основа на резултатите от проведения конкурс и на основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС, комисията класира за длъжността „главен експерт“ в Отдел „Управление на отпадъци“ към Дирекция „Околна среда“ на:

   

 

                1-во място – Марина Любомирова Радева – 4,83 т.

 

 

 

 Председател:……………………                          

                          / Весна Балтина /

                                                          

Дата: 10.05.2024 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 302 Последна промяна: 14:42:41, 10 май 2024