Резултати от проведено интервю за длъжностите "образователен медиатор" и учител в Стационарен хъб

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 23 Януари 2023, 15:17
Валидно до:

ОБЩИНА БУРГАС

ул. „Александровска” № 26

 

 

СПИСЪК

 

Резултати от проведено интервю за длъжностите „образователен медиатор“ и „учител“ в Стационарен хъб за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст, находящ се на адрес: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Хан Кубрат“ № 7а, в изпълнение на Проект: BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.“. В резултат на проведено интервю с кандидатите, Комисията извърши класиране както следва:

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УЧИТЕЛ“ в Стационарен хъб за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст, находящ се на адрес: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Хан Кубрат“ № 7а:

 

Одобрени:

 

№ Име, презиме и фамилия

  1. Донка Лекова Йорданова

 

Неодобрени:

 

№  Име, презиме и фамилия

 

  1. Мариета Тихомирова Балева

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“ в Стационарен хъб за предоставяне на комплекс от услуги за образование и грижи в ранна детска възраст, находящ се на адрес: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Хан Кубрат“ № 7а:

 

Одобрени:

 

№ Име, презиме и фамилия

 

- няма

 

Неодобрени:

 

№ Име, презиме и фамилия

  1. Антония Иванова Стойчева-Димитрова
  2. Искра Пламенова Стоянова

 

С одобрените кандидати ще се свърже член от комисията за уточняване на документите, необходими за изготвяне на трудов договор.

 

УТВЪРДИЛ:

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА
ЗАМ.-КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 542 Последна промяна: 15:19:45, 23 януари 2023