РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА“ (ОЕПГ)

Публикувано на: Сряда, 22 Февруари 2023, 11:30
Валидно до: Неделя, 5 Март 2023, 23:00

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА“ (ОЕПГ)

по Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

В изпълнение на Заповед № 435/10.02.2023г. на Заместник – кмет по „ Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ Община Бургас, комисията проведе събеседване/ интервю с кандидатите за длъжността Началник ОЕПГ по проект „ Приеми ме 2015“.

От допуснатите до събеседване 2/ двама/ кандидати се явиха 2/ двама/:

  1. Анелия Петрова Атанасова.
  2. Снежинка Дойнова Павлова.

 

За длъжността „ Началник на областен екип по приемна грижа“, Комисията одобрява следният кандидат:

 

Снежинка Дойнова Павлова

 

Неодобрен кандидат: Анелия Петрова Атанасова.

 

С одобреният кандидат ще се свърже член от комисията за уточняване на документите, необходими за изготвяне на трудов договор.

 

 

Председател на Комисията

Живка Турлакова (п)

директор на Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“

и администратор по проекта на областно ниво

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 613 Последна промяна: 11:26:35, 22 февруари 2023