РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА“ (ОЕПГ)

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 21 Юни 2023, 00:00
Валидно до: Петък, 30 Юни 2023, 00:00

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СОЦИАЛЕН РАБОТНИК НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА“ (ОЕПГ)

по Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

В изпълнение на Заповед № 1702/31.05.2023г. на Заместник – кмет по „ Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ Община Бургас, на 20.06.2023г. комисията проведе събеседване/ интервю с кандидатите за длъжността Социален работник на ОЕПГ по проект „ Приеми ме 2015“.

Въз основа на получените резултати от проведеното интервю с кандидатите, комисията класира кандидатите, както следва:

Тодорка Иванова Ангелова

С одобреният кандидат ще се свърже член от комисията за уточняване на документите, необходими за изготвяне на трудов договор.

Председател на Комисията/п/

Снежинка Павлова

Началник на ОЕПГ Проект „ Приеми ме 2015“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 455 Последна промяна: 13:27:36, 21 юни 2023