Резултати за длъжността "Главен вътрешен одитор" в административно звено Дирекция "Вътрешен одит" при Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 7 Февруари 2024, 09:02
Валидно до: Събота, 17 Февруари 2024, 00:00

Р Е З У Л Т А Т И

 

от проведения на 06.02.2024 г. конкурс за длъжността: „Главен вътрешен одитор“ в административно звено Дирекция “Вътрешен одит“ при Община Бургас

 

Въз основа на получените резултати от проведените тест и интервю с кандидата, комисията класира кандидата, както следва:

 

1. Светла Владкова Живанкина-Георгиева – вх. № 94-01-1670/15.01.2024 г .

582 т.

 

 

 

 

Некласирани кандидати:

Няма.

 

 

Председател на конкурсната комисия:/п/

Зам.- кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело"

Станимир Апостолов

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 261 Последна промяна: 09:10:26, 07 февруари 2024