СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Хигиенист“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 22 Декември 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 22 Декември 2022, 00:00

В резултат от проведените интервюта на 21.12.2022 г. /сряда/ с допуснатите кандидати за длъжността „Хигиенист“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, конкурсната комисия извърши класиране, както следва:

Росица Стойчева Стоилова

Ирина Жердева

С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен трудов договор, съобразно изискванията на проекта и указанията на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

АНТОНИЯ ДЯКОВА

Председател на Комисията за провеждане на конкурс

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 574 Последна промяна: 14:18:46, 22 декември 2022