СПИСЪК с резултати от събеседване с кандидати за длъжността „Хигиенист“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 21 Март 2023, 00:00
Валидно до: Петък, 24 Март 2023, 00:00

СПИСЪК

с резултати от събеседване с кандидати за длъжността

„Хигиенист“

В резултат от проведените интервюта на 21.03.2023 г. /вторник/ с допуснатите кандидати за длъжността „Хигиенист“, в рамките на Проект BG05M9OP001-2.056-0010-С01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, конкурсната комисия извърши класиране, както следва:

Златина Розалинова Грудева

Керанка Илиева Димитрова

Елена Петрова Велева

Некласирани кандидати: няма

С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен трудов договор, съобразно изискванията на проекта и указанията на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

АНТОНИЯ ДЯКОВА

Председател на комисията

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 212 Последна промяна: 16:27:55, 21 март 2023