Риск регистри

Риск регистър на значимите рискове за Община Бургас - 2022 г.

Риск регистър на значимите рискове за Община Бургас - 2021 г.

Риск регистър на значимите рискове за Община Бургас - 2020 г.

Риск регистър на значимите рискове за Община Бургас - 2019 г.