Събития

Размер на шрифта: A A A Назад

Създадена и функционира база данни за състоянието на Черно море и замърсяването му с отпадъци

 Създадена и функционира база данни за състоянието на Черно море и замърсяването му с отпадъци

По проект "Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море" (RedMarLitter), финансиран по СОП "Черноморски басейн" 2014-2020, е създадена и функционира база данни за състоянието на Черно море и замърсяването му с отпадъци.

Повече информация може да бъде намерена на https://redmarlitter.eu/

В Мадрид се проведе заключителната среща по проект „Дигитални инструменти за интегриране на бежанци и мигранти“

В Мадрид се проведе заключителната среща по проект „Дигитални инструменти за интегриране на бежанци и мигранти“

Представители на Сдружение на общините от Югоизточен регион продължават работата по европейския проект "Дигитални инструменти за интегриране на бежанци и мигранти" финансиран от Европейската Комисия, по програма "ЕРАЗЪМ+". Вече е готова иновативна софтуерна платформа с модули за обучение и самообучение. Тя е налична на следния сайт:
http://elearning.digitalinclusiontools.com

Партньорите по проекта се събраха на последната международна работна среща в Мадрид. Обсъден беше готовият продукт, неговото тестване с потребители мигранти и валидирането му със съответен сертификат. Ще се прилага Европейската система за трансфер на студентски кредити за да бъде сертификата валиден във всички Европейски страни. Според преподавателя от Университета в Никозия това е един експеримент насочен към бъдещето. Предстои разпространението на продукта на местно ниво.

В рамките на проекта се проведе заключителна среща за разпространение на резултатите, на която проектът беше представен официално пред по-голяма международна аудитория. От всички страни партньори бяха поканени гости- представители на държавни институции, неправителствени организации, езикови центрове и други с интереси в интегрирането и социализирането на имигранти. Представители от държавни институции от страната домакин запознаха присъстващите с испанския опит в интегрирането на бежанци и мигранти търсещи убежище.

От България в срещата взеха участие представители от Община Бургас, Областна Дирекция на МВР Бургас и Областна управа Стара Загора.

Признание от Европейската комисия за проект CHRISTA

Признание от Европейската комисия за проект CHRISTA

Проект CHRISTA, който Община Бургас изпълнява в партньорство с девет европейски организации и институции е сред избраните от Европейската комисия проекти от практическо значение за 2018 Европейска година на културното наследство!

Всички събития през 2018г. по проект CHRISTA ще акцентират върху 2018 Европейска година на културното наследство.

Културното наследство е формираща част от нашето ежедневие. То е навсякъде в градовете, природните ландшафти и археологическите обекти на Европа. То е не само в литературата, изкуството и предметите, но и в занаятите, които научаваме от нашите предци, приказките, които разказваме на нашите деца, храната, на която се наслаждаваме, и филмите, които гледаме и в които разпознаваме себе си.
Културното наследство обединява Европа чрез общите ни история и ценности. То е и израз на богатството и разнообразието на нашите културни традиции. Нашето общо културно наследство трябва да бъде разбрано, ценено и чествано. Но то не е просто наследство от миналото. То ни помага и да градим бъдещето.

 

Партньорите по проект „Дигитални инструменти за интегриране на бежанци и мигранти“ представиха готовите е-модули за обучение на имигранти

Партньорите по проект „Дигитални инструменти за интегриране на бежанци и мигранти“ представиха готовите е-модули за обучение на имигранти

Представители на Сдружение на общините от Югоизточен регион взеха участие в Трета международна среща на партньорите по проект "Дигитални инструменти за интегриране на бежанци и мигранти" финансиран от ЕК по програма ЕРАЗЪМ+ . Срещата се проведе в периода 7-9 ноември в град Ровиго, област Венето, Италия с домакин Асоциация Сант' Андрея делло Апостоло. Партньорите са организации от най-засегнати от притока на мигранти страни от ЕС, които си сътрудничат в осъществяване на иновативни практики в областта на образование/обучение на специфичните целеви групи с цел интегриране на пазара на труда.

Целта на срещата в Ровиго беше отчитане първата година от проекта и особено периода след проведената през април т. г. в Бургас Втора международна среща. Бяха представени подготвените от всяка партньорна организация е-модули за обучение, проведе се дискусия за валидирането им и тестване с потребители. Набелязаха се задачите за втората година от проекта, който ще приключи през 2018г. с голямо събитие в Мадрид за разпространение на резултатите.

Участниците се срещнаха с имигранти завършили курсовете по италиански за жени, организирани от Асоциация Сант Андрея. Имигрантите разведоха участниците из района като показаха познанията си за местната история и културата.

Представители на Община Бургас обмениха опит с потенциални норвежки партньори за реализация на съвместни проекти в сферата на енергийна ефективност

Представители на Община Бургас обмениха опит с потенциални норвежки партньори за реализация на съвместни проекти в сферата на енергийна ефективност

На 18 и 19 октомври 2017 г. представители на Община Бургас взеха участие в семинар и срещи за обмяна на опит и добри практики и постижения, както и създаване на партньорства в областта на програма БГ04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия, организиран от Фондация "Визия за научен и технологичен растеж" и Осло международен хъб в гр. Осло, Норвегия. 

Целта на посещението бе установяване на партньорство за подготовка на проекти по линия на Финансовия механизъм на "Европейското икономическо пространство" и Норвежката програма 2014-2020 в областта на "Енергийната ефективност и енергийната сигурност", за която са определени 28 млн. евро. Партньор за прилагането на тази програма е Норвежкия департамент за водни ресурси и енергийни източници.

Темите на срещите бяха:
1. Използване на геотермалната енергия (отопление/охлаждане) в сгради;
2. Подобряване на енергийната ефективност в съществуващите сгради за постигане на клас "А" и изпълнение на пилотни проекти за сгради с почти нулево потребление на енергия;
3. Рехабилитация и модернизация на улично осветление - смарт осветление;
4. Мониторинг на потреблението на енергия в общински сгради.

Събитието се финансира по линия на програма БГ04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", Фонда за двустранни отношения, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ТУРИЗЪМ И ИНДУСТРИАЛНО НАСЛЕДСТВО“ СЕ ПРОВЕДЕ В ШВЕЦИЯ

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ТУРИЗЪМ И ИНДУСТРИАЛНО НАСЛЕДСТВО“ СЕ ПРОВЕДЕ В ШВЕЦИЯ

27.03.2017

Вторият международен семинар и учебно посещение на тема "Туризъм и индустриално наследство" се проведе в град Бурос, Кралство Швеция, в периода 14-16 март 2017 г. Семинарът се проведе в стар индустриален обект, превърнат в Текстилен моден център. Организатори и домакини на събитието бяха Регион Вестра Йоталанд / Вестарвет.

Участници в семинара бяха всички партньори в проект "Роля на културата и културното наследство в развитието на отговорен, новаторски и устойчив туризъм" (CHRISTA), заедно с представители на заинтересованите страни. Присъстваха и гост-лектор от Европейска федерация на асоциациите за индустриално наследство "E-FAITH", както и външни експерти от Център за индустриално наследство към Университета в Риека, избрани от Европейска мрежа за културен туризъм.


През първият ден на срещата се проведе учебно посещение в пристанището на град Гьотеборг, по време на което беше представена трансформацията на района, преминала през корабостроителни дейности и стигнала до зона за бизнес, проучвания, образование и модерни жилищни комплекси. Туристическата камара на Западна Швеция представи платформата си за сътрудничество с представители на туристическия бранш в Градския музей на Гьотеборг, а по-късно познавателният тур продължи с посещение на обект с индустриално значение за региона - Melltorps såg. Учебното посещение завърши в град Лимаред, който има дългогодишна традиция в производството на стъкло. Представен беше добрият пример за местна самоинициатива и ангажирането на имигранти в експлоатацията на Културен център и музей към завод за производство на стъклени бутилки, познат като основния доставчик на световноизвестната бутилка за водка "Абсолют".


Вторият ден започна с презентации на индустриалното наследство в 9-те партньорски региона и техните най-добри практики в популяризирането на възможностите за развитие на културния туризъм.
Външни експерти от Центъра за индустриално наследство към Университета в Риека представиха мястото на изкуството в индустриалното наследство чрез кратък преглед на: международните асоциации, които се занимават с индустриално наследство; съществуващите харти с туристическа насоченост; примери за културни паметници и обекти и тяхното повторно използване за туристически цели. Презентацията беше последвана от информация за това как Риека, Европейската столица на културата през 2020 година, развива индустриалното наследство в града.
Гост-лекторът, господин Адриан Линтерс, Генерален секретар на "E-FAITH" изтъкна връзката между индустриалното наследство и туризма на Европейско ниво и презентира работата на организацията и нейният план за действие през 2018 - Европейската година на културното наследство. Гост-лекторът представи още и работата по проект, който цели да насърчи развитието на туризма, свързвайки го с индустриалното наследство, и да предостави на туроператорите специални инструменти и методологии за увеличаване на туристопотока към обектите с индустриално наследство. Презентацията завърши с препоръки за това как да запазим и разгърнем потенциала на индустриалното наследство, ангажирайки и доброволци.
В този панел Община Бургас представи своя опит и запозна участниците с бъдещите проекти - Зона за свободен достъп на Пристанище Бургас, Магазия 1, Музей на авиацията.
Работната среща продължи в седем групи, които обсъдиха и изследваха индустриалното наследство в участващите региони, фокусирайки се върху потенциала на туризма и индустриалното наследство, както и възможностите за сътрудничество между участниците в туристическия сектор.
Денят завърши с обобщение и изводи от организаторите на семинара, с помощта на външните експерти и представителите на Европейската мрежа за културен туризъм.

Проект "Роля на културата и културното наследство в развитието на отговорен, новаторски и устойчив туризъм" (CHRISTA) се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски съюз, Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 и Европейски фонд за регионално развитие.

Конференция за нематериално туристическо наследство по програма Интерег Европа и награждаване за устойчива културно туристическа дестинация в Гимараеш

Конференция за нематериално туристическо наследство по програма Интерег Европа и награждаване за устойчива културно туристическа дестинация в Гимараеш

 

Деветата международна конференция за културен туризъм в Европа ще се проведе в Гимараеш, Португалия на 23 - 24 септември 2016 на тема "Нематериално наследство: несравнимо предимство за устойчиво и отговорно развитие на туризма".
Конференцията се провежда в рамките на проект, финансиран по програма Интерег Европа, CHRISTA (Роля на културата и културното наследство в развитието на отговорен, новаторски и устойчив туризъм), който стартира през април 2016 с период на изпълнение 4 години, включващ нематериалното наследство като една от четири приоритетни теми.

На конференцията на 23 септември в център "Платформа за изкуства и креативност" в Гимараеш, ще се обсъдят най-новите тенденции в областта на нематериалното наследство, включително иновации, креативност, дизайн, проучване & развитие и устойчиво и отговорно развитие на туристическия продукт.
Основни лектори са: заместник-председателят на Комисията по природни ресурси, Комитета на регионите, г-н Антъни Бюканън, който ще представи "Туризмът като движеща сила"; член на Съвета на Европа Ностра, проф Конрад Ван Бален ще представи изследването "Културно наследство - резултати за Европа"; Представител на Европейската комисия по туризъм г-жа Юлия Никулика ще представи "Европейският туристически манифест за растеж и работни места", а изказване ще направи и председателя на работната група за културен туризъм и културна устойчивост NECSTouR , г-н Хосе Луис Маестро Кастинеирас.

На конференцията ще има обръщения с видео съобщения от Клаудия Тапардел, член на Европейския парламент, съпредседател на Интергрупата за европейско развитие на туризма, Комисия към Европейски парламент по транспорт и туризъм и Карло Кораза, Европейска комисия, ГД "Растеж", ръководител на звено по туризъм, възникващи и креативни индустрии.

Директорът на Европейския институт по културни маршрути Д-р Стефано Доминиони ще даде интервю на живо онлаин.

Чрез "Покана за презентатори", 20 презентации бяха избрани за програмата от 11 държави. Презентации ще бъдат направени от 9 дестинации, 12 университета и 3 консултанти. Те ще представят сходен опит, споделят добри практики, методи и концепции за успешно изпълнение и предоставят практически препоръки за опазване, разгръщане и популяризиране на нематериално наследство за отговорно и устойчиво развитие на туризма. Конференцията ще завърши с дебат върху потенциала на нематериалното наследство за иновативно, устойчиво и отговорно развитие на туризма.
По време на конференцията ще се проведе церемония на ECTN по награждаване за "Дестинация за устойчив културен туризъм 2016" на тема "Нематериално туристическо наследство". Има 23 кандидати за наградата от 9 държави от Европа.

Програмата на конференцията ще бъде допълнена с обучителен тур в Аве регион на следващия ден 24 септември и ще включва посещение до "Oficina" в Гимараеш (традиционни бродерии и грънчарство), железопътен музей Arco de Baúlhe и изложба Tamancos, Casa da Lã - Bucos - Cabeceiras de Basto - проект за развитие на традиционен занаят за обработка на вълна, демонстрация на Luta do Pau - Bucos - Cabeceiras de Basto (традиционен бой с пръчки) и др.


Media contacts
Европейска мрежа за културен туризъм
Ieva Treija
Координатор
Ел. поща: [email protected]

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА БЪРЗИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

За нас е удоволствие да ви поканим на Информационен ден за обществена поръчка за проектиране на системата за бързи автобусни линии на 5 юли в гр. Бургас.

Община Бургас изпълнява проект "Интегриран градски транспорт на Бургас". Проектът се финансира от ОП "Регионално развитие" 2007-2013 и от Община Бургас.

Проектът е в своята първа фаза и една от най-важните дейности е възлагането на поръчка за дизайн на системата на бързи автобусни линии и нейните елементи. Поръчката ще включва анализ на съществуващата улична мрежа за прокарване на бърза автобусна линия, оптимизиране на кръстовища със светлинно регулиране, анализ на велосипедната мрежа,проектране на централна автобусна спирка и автобусни терминали.
Община Бургас желае да покани всички заинтересовани страни, за да осигури прозрачна и пълна информация относно процедурата.
Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на общината www.burgas.bg след 28 юни.

Програма и полезна информация
13:00 Обиколка по маршрута на бързите автобусни линии - среща пред Централния вход на ЖП гара Бургас

14:00 Откриване

Кратко въведение в проекта
Детайлна презентация на техническите изисквания и спецификации
Въпроси и отговори
15:30 Коктейл

Място:
Морско Казино,Морска градина
Бургас

Лице за контакт:
Даниела Николова
Имейл: [email protected]

 

ВАЖНО: Линк към файл с чертежи и схеми на бързи автобусни линии от предпроектно проучване - http://file.burgas.bg/Evrointegration/29yuini2011.pdf.

Линк към доклад за извършената работа през Фаза І на пилотен проект за интегриран градски транспорт на Бургас -  http://file.burgas.bg/jaspers/1/bg/index.html.

 

 

"УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ", 06. 06. 2011 г.

"УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ", 06. 06. 2011 г.

 

 

 

През месец юни 2011 г. в гр. Бургас се проведе кампанията "Зелени дни в Бургас", чиято цел бе да се повиши информираността на обществеността в областта на околната среда и представят възможностите за устойчиво използване на природните ресурси и енергия.
Част от кампанията "Зелени дни в Бургас" бе конференция на тема "Устойчиво енергийно развитие на Общините в България", която се проведе на 06 юни 2011 г. в Културен Център "Морско казино" - Бургас.
Целта на конференцията бе да сподели опита на различни български общини в процеса на разработване и изпълнение на политики и планове за устойчиво енергийно развитие и планиране.
Наред с опита на Общини от България в областта на енергийно развитие, местни политики и реализирани практики и проекти, допринасящи за превръщането на Общините в устойчиви енергийни общности, бе представен и проект на "Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2011 - 2020", които ще бъде инструмент за постигане на европейските цели 20/20/20, залегнали в подписаното от Кмета на Община Бургас Споразумение на кметовете.

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2010 - 2020:

ДЕН НА ЕВРОПА, 9 май, 2011 г.

ДЕН НА ЕВРОПА, 9 май, 2011 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,
По традиция Община Бургас отбелязва 9 -ти МАЙ - Ден на Европа. Вече трета поредна година организираните по този повод събития събират представители на организации и институции - партньори на Общината в реализирането на многобройни проекти и инициативи, финансирани с европейски средства и насочени към популяризиране на европейските ценности и приоритети.
За да отбележи Деня на Европа, тази година Община Бургас организира конкурс за фотография на тема "Европа в моя град". Целта на конкурса е да се покажат резултатите от реализираните проекти с европейско финансиране на територията на общината и тяхното значение и въздействие върху нашето ежедневие. Най - добрите фотографии ще бъдат представени по време на официално събитие, организирано на 9 май 2011г. от 14:00 часа в зала "Ал.Г.Коджакафалията" - Културен център "Морско Казино".

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
Всеки проявяващ интерес към конкурса може да участва с максимум 3 /три/ броя снимки представени в цифров вид - черно-бели или цветни, тип на файла jpg. Големината на изображението трябва да бъде не по-малка от 1200 пиксела. Снимките трябва да бъдат придружени с кратка анотация, включваща заглавие на снимката, име на фотографа, кратко описание .
Участието в конкурса се осъществява само по електронен път на e-mail: [email protected]
Крайният срок
за изпращане на фотографиите е 2 май, 2011 г.
Селекционираните за участие в изложбата снимки ще бъдат отпечатани в размер 254 x 381 мм, подходящо рамкирани от организаторите и ще бъдат изложени в зала "Ал.Г. Коджакафалията" в Културен център "Морско казино" на 9 май 2011г. от 14:00 часа. В официална церемония ще бъдат излъчени победителите, които ще получат грамоти и подаръци от Община Бургас.

 

 

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ „BG0030 МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В БУРГАС” ФИНАНСИРАН ПО ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ „BG0030 МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В БУРГАС” ФИНАНСИРАН ПО ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

На 26 и 27 май 2010 г. в конферентната зала на хотел "Бургас" се проведе първият обучителен семинар на тема "Мониторинг и управление на качеството на въздуха". Събитието е в рамките на проект "Мобилна лаборатория за интегрирано управление и мониторинг на качеството на въздуха в Бургас", финансиран по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. В рамките на проекта се предвижда провеждане на още три обучения.

Лекторите на семинара са Норвежки институт за изследване качеството на въздуха (NILU), които са партньори по проекта.Участниците в събитието имаха възможността да се запознаят с европейските практики за управление качеството на въздуха, методиката за разработване на програма за мониторинг и осигуряване качеството на въздуха. Също така бяха представени резултатите от проведеното иновативно проучване на атмосферния въздух по т.нар метод "passive samplers" на територията на община Бургас, европейското и национално законодателство, както и общинските политики в тази област.

На семинара присъстваха представители на РИОСВ-Бургас, Регионална лаборатория-Бургас, Представители на общини в Област Бургас, Областна управа, Лукойл Нефтохим, Кроношпан, Омбудсмана на община Бургас  и др.

 

Снимки от събитието можете да намерите тук: 1, 2, 3, 4, 5.

 

Презентации от събитието можете да намерите тук: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

   

   

  ФОРУМ "УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ - МЕСТНИ ВЛАСТИ И ПАРТНЬОРИ В ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА"


  На 23 септември Община Бургас и Сдружение на Общините от Югоизточен регион организираха форум на тема "Устойчива енергия - местни власти и партньори в отговор на предизвикателствата". Събитието е в рамките на инициативата "Дни на енергията в Югоизточен район в България", която от своя страна е част от най-голямото събитие на Европейския съюз, посветено на градовете и регионите - "Отворени дни" /Open Days/. Съпътстващо форума изложение представи опита на фирми и организации в намирането на ефективни технологични решения за пестене на енергия. Участие в събитието взеха представители на държавни институции и местни власти, образователни и неправителствени организации, ангажирани в сферата на енергийната ефективност, енергийни компании. Форумът се проведе на 23.09 от 10 до 14 ч. в зала "Компас" на хотел "България".  

   

  1. Презентация представена от Агенция по енергийна ефективност


  2. Проект Фотоволтаичен парк - Ямбол


  3. Търговско-промишлена палата - Стара Загора


  4. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013


  5.  Овергаз Инк. АД


  6.  Община Ямбол


  7. Община Стара Загора

  8. Община Сливен

  Open days 2008

  Инициативата "Дни на отворените врати" /Open Days/ беше организирана за шеста поредна година от Комитета на регионите и Генерална дирекция "Регионлано развитие" на Европейската комисия и се проведе в дните от 6 до 9 октомври 2008 г. в Брюксел.

  Бургас бе най-активен измежду всички български общини по време на "Дни на отворните врати" /Open Days/ в Брюксел и си спечели нови приятели в столицата на Европа.

  Атрактивна мултимедийна презентация, с акцент върху туристическия потенциал на Бургас, представи пред пълна зала зам.-кметът Ивелина Василева.

  От презентацията се разбра, че Бургас предлага на потенциалните туристи и инвеститори уникални възможности за транспорт и комуникации, заради близостта на Пристанище и Летище Бургас. Ивелина Василева разкри намеренията на новата местна власт в Бургас да се погрижи за подобряване инфраструктурата на о-в "Света Анастасия" и превръщането му в популярна туристическа дестинация. Обърнато беше внимание на публично-частни проекти, които ще се реализират в Бургас, на защитените територии около града, на възможностите за екотуризъм и балнеолечение. Представени бяха възможностите за културен туризъм и бургаските фестивали: театралният и кинофестивалът "На брега", Международният фолклорен фестивал, "Бургас и морето", както и новите - фестивал на пясъчните скулптури и Spirit of Burgas.

  Чрез това свое първо участие в Open Days Бургас и другите общини от Югоизточен регион - България станаха по-разпознаваеми на европейската карта, а задружността им направи отлично впечатление на радетелите за "Европа на регионите".

  Презентация - Open days 2008 -  тук!