Сдружения

Размер на шрифта: A A A Назад
СДРУЖЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-РЕГИОН БУРГАС"

СДРУЖЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-РЕГИОН БУРГАС"

Седалище и адрес на управление: Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска "26, тел. и ф. 056 843 891,Председател на УС: Димитър Николов - кмет на Община БургасЧленове - учредители на Сдружението са общините: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел…

„РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ –…

„РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – РЕГИОН БУРГАС“

"Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас" е учредено по реда на Закона за управление на отпадъците на събрание, проведено на 16.10.2014г. в гр. Бургас от Общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие,Средец, Сунгурларе и Руен и има предмет на дейност управление на регионалната система за управление на…

СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност и е учредено с Протокол от 09.04.2009г., регистрирано по Фирмено дело №35/2009 на Бургаски окръжен съд. Седалище и адрес на управление: Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" №26 В управителния съвет са включени следните лица: ♦ Димитър Николов - Кмет…