Смесен хор "Бургас"

СМЕСЕН ХОР "БУРГАС"

Смесеният хор е създаден през 1973 година от диригента на детския хор Милка Стоева. Това е камерен състав, в който участват момичета и момчета на възраст от 15 до 19 години. Като смесен средношколски състав хорът просъществува до 1984 г. Възстановен е през 1992 г. отново от Милка Стоева и група хористи, пожелали да продължат да се занимават непрофесионално с пеене. За кратко време хорът подготвя репертоар и започва своята активна концертна дейност. Участва в престижни хорови национални прояви, както и в международни хорови фестивали.

Днес смесен хор "Бургас" наброява 32-ма певци на възраст от 18 до 40 години - ученици, студенти, както и преподаватели, медицински и социални работници, икономисти, бизнесмени и др. В репертоара на хора основен дял има българската музика. Широко застъпена е църковната музика - ортодоксална и католическа, както и популярната хорова музика.