ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПОЧАСОВИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ГР. БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 5 Август 2021
Публикувано от: Камер Ахмедов
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПОЧАСОВИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ГР. БУРГАС

Обща цел: Осигуряване на социална придобивка чрез обособяване и оборудване на детски кът за полагане на почасови грижи за децата на служители на общинска администрация и общинските предприятия на Община Бургас.

Описание на проектните дейности:
♦ В рамките на проекта се изпълняват дейности, чрез които ще се осигури социална придобивка в Община Бургас за служителите на общинската администрация. Обособяването и адаптирането на детски кът за почасова грижа на деца предоставя възможност на работниците и служителите на Община Бургас да съвместяват по-добре професионалния с личния живот, което е и основната цел на проекта. 
♦ Детският кът е разположен в близост до основната административна сграда на Общината, а за по-отдалечените сгради ще бъде осигурен транспорт. За неговото функциониране са наети лица регистрирани в бюрото по труда за период от 12 месеца.
♦ Предвижда се закупуване на необходимото и подходящо обзавеждане и оборудване спрямо възрастта и потребностите на различните възрастови групи.

Целевите групи са безработни лица – самотни родители, тайно безработни, безработни с ниско образование, без професионална квалификация, с намалена работоспособност, заети лица при работодател, заети лица – самотни родители; деца до 3 години, деца между 3 и 12 години.

Статус: в процес на изпълнение (14.06.2021 г. – 23.03.2023 г.)

Бюджет на проекта: 138 812.69 лв.

ДБФП № BG05M9OP001-1.096-0058-C01

Продължителност: 16 месеца

Финансиране: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 484 Последна промяна: 15:40:43, 26 май 2022