Социални дейности и трудова заетост

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас" за длъжността: Директор

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас" за длъжността: Директор – 1 работно място. В изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.008-002-С01 "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа  на лица…

Прочетете повече