Социални звена

Размер на шрифта: A A A Назад
Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ БУРГАС Адрес: гр.Бургас,  ул. "Иван Богоров" № 20, тел.: 056/ 813 463  e-mail: [email protected], www.domashenpatronaj.com Валентина Станкова – Управител, тел. 0879 / 65 66 60 Домашен социален патронаж Бургас е комплекс от социални услуги, предоставяне по домовете на възрастни хора и лица с увреждания.  Социалната услуга работи…

Дом за стари хора - "Цвета и…

Дом за стари хора - "Цвета и Анка Върбанови" - ж.к."Възраждане"

Адрес: гр.Бургас, ул. "Цар Самуил" №117 ЗА ДОМА Дом за стари хора “Цвета и Анка Върбанови” се намира на ул.”Цар Самуил” 117 в широкия център на гр. Бургас в 5 етажна сграда със съвременно, функционално обзавеждане и отлични битови условия. През месец декември 2010г., благодарение на изпълнението по проект “Красива…

Защитено жилище за лица с психични разстройства…

Защитено жилище за лица с психични разстройства - ж.к."Меден Рудник"

Адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ул.”Кооператор”№32 За контакт: Тел. : 056504087 Управител Йоана Николова: 0887984422 Е-mail: [email protected] "Във всеки човек има слънце ... само му позволете да свети" (Сократ) "Защитено жилище за лица с психични разстройства" (ЗЖЛПР) като вид социална услуга в общността - резидентен тип, е делегирана от държавата дейност.…

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост…

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - ул.„Поп Грую” №45

8000 гр. Бургас, обл. Бургас, ул. „ Поп Грую” № 45, тел.056/813989  „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” е разкрито с Решение на Общински съвет от 29.11.2006г. и Заповед №РД01-296/28.03.2007г. на МТСП и АСП, първоначално като „Защитено жилище за хора в риск”, с изменение на израза влизащо в сила…

Защитено жилище за лица в риск -…

Защитено жилище за лица в риск - ул.„Поп Грую” №45

Адрес: ул. "Поп Грую" №45 Тел. 056/813989 Основна цел и дейности: Предоставя комплекс от услуги насочени към социална адаптация на девойки и младежи без родители, приключили престоя си в социални институции и социално учебно- професионални заведения. Работният процес е обазпечен от социални работници. На лице е 24-часово обгрижване на настанените…

Кризисен център за деца и лица, жертва…

Кризисен център за деца и лица, жертва на насилие и трафик

Неправителствена организация Сдружение „Асоциация Деметра" през 2008 г.изгради на територията на град Бургас социална услуга „Кризисен център за жертви на насилие“ по проект на Програма ФАР 2004 - "Деинституционализация посредством прадоставяне на услуги в общността на рискови групи"-1 фаза. Центърът е изграден в сграда, предоставена от Община Бургас и отремонтирана…

Център за настаняване от семеен тип "Ронкали"…

Център за настаняване от семеен тип "Ронкали" - кв.Ветрен

Детски център "Ронкали", гр. Бургас е изграден през 1994 г. Адрес: Бургас, ул."Ал. Батенберг" №1 тел: 84-62-40 Центъра приема и се грижи за 15 безнадзорни деца от улицата, сираци и деца от семейства в неравностойно социално положение. Институцията работи денонощно и осигурява, близки до семейните условия за живот на децата…

Дневен център за деца с увреждания "Св.Н.Чудотворец"…

Дневен център за деца с увреждания "Св.Н.Чудотворец" - ж.к."Лазур"

Адрес: гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. "Места" № 81, тел./факс: 056/ 83 91 27 e-mail: [email protected] Разкрит със Заповед РД 01-86/14.09.2009г. на изпълнителния директор на Агенция "Социално подпомагане" като държавно делегирана дейност. Дневен център за деца с увреждания "Св.Н.Чудотворец"  е открит  през 2000 г. в обновена и адаптирана сграда предоставена от Община…