Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания - ж.к."Бр.Миладинови"

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 28 Април 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания - ж.к.

Адрес: ж.к."Братя Миладинови", бл.42,вх.4 партер

Телефон: 056/590 190

Община Бургас считано от 01.05.2022 г. създаде социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ (ДЦПЛТМУ), която се финансира от държавния бюджет, съгласно Националната карта на социалните услуги като делегирана от държавата дейност. Адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 42, вх. 4, партер . Брой потребители: 30 (тридесет)

С разкриването на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ се осигурява устойчивост от 01.05.2022 г. по Проект № BG05M9OP001-2.008-0002-C02 „Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ ще продължи създадената много добра практика

за предоставяне на социални услуги на пълнолетни лица с тежки множествени увреждания , свързани с:

  • цялостно обгрижване на потребителите през деня;
  • придружаване в процеса на обучение, групово или индивидуално;
  • предоставяне на храна;
  • развитие на различни умения за живот, като създаване на хигиенни навици и грижи за тялото;
  • психологична диагностика, консултация и оценка на ресурсите на потребителя;
  • двигателна рехабилитация – индивидуална и групова, ЛФК за подобряване на общото физическо състояние на ползвателите с физически увреждания, пасивна и активна гимнастика.
  • психологична помощ, терапия и обучение за придобиване на социални умения и дейности по включване;
  • музикотерапия за разтоварване и стимулиране на сетива и емоции;
  • сензо-моторна терапия и обучение за придобиване на социални умения и дейности по включване, вкл. умения за общуване и работа в група.
  • терапевтични занимания, свързани със създаване или възстановяване на навици, като трудо-, арт-терапия, социална терапия и интегрирано обучение и други.

 

Целевата група на „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ са лица с различни форми на увреждания - физически, сензорни и ментални увреждания на възраст над 18 години.

Насочването на всички лица за ползване на социалната услуга се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) гр.Бургас, чрез изготвяне на писмена предварителна оценка на потребностите с участието на лицето.

 

Дневният център разполага със зала за арт и трудотерапия; зала за индивидуална работа, кабинет на психолог; медицински кабинет, стаи за почивка с възможност за почивка със самостоятелен санитарен възел, зали за рхабилитация, зали за индивидуална и групова работа, дневна и трапезария. За потребителите е осигурен транспорт със служебен автомобил, отговарящ на всички изисквания за транспорт и обслужване на лица с увреждания от дома им до Центъра и обратно.

Числеността на персонала в Центъра е 14 специалисти, от които - директор, психолог, трудотерапевт, рехабилитатори, социални работници, медицински сестри, санитари и шофьор.

Работното време на Дневния център е от 09,00 до 17,30 часа, от понеделник до петък, като за отделните специалистите и служители е изготвен график за работа и почивка, с цел обезпечаване на непрекъснат работен процес. Работното време на служителите е организирано по график, съобразен с индивидуалните възможности на всеки потребител.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 458 Последна промяна: 11:11:52, 19 май 2022