Дом за стари хора - "Цвета и Анка Върбанови" - ж.к."Възраждане"

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 24 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Дом за стари хора -

Адрес: гр.Бургас, ул. "Цар Самуил" №117

ЗА ДОМА

Дом за стари хора “Цвета и Анка Върбанови” се намира на ул.”Цар Самуил” 117 в широкия център на гр. Бургас в 5 етажна сграда със съвременно, функционално обзавеждане и отлични битови условия.

През месец декември 2010г., благодарение на изпълнението по проект “Красива България” е извършен основен ремонт и модернизация на сградата.

Капацитетът в дома е 32 места, като домуващите се настаняват в стаи с 2 и 3 легла, разполагащи с обширни балкони.

За възрастните хора са осигурени битови условия, съобразени с техните потребности и близки до семейната среда:

 • Дневна с телевизор и кабелна телевизия;
 • Просторна трапезария;
 • Библиотека;
 • Стая за гости;
 • Двор с цветна градина;
 • Асансьор;

Домът не разполага с отделение за трудноподвижни лица.

Веществената издръжка, фонд работна заплата и числеността на персонала на дома са осигурени със закона за държавния бюджет, в частта делегирани държавни дейности в бюджета на община Бургас.

УСЛОВИЯ

Кандидатстването за прием в дома става с подаване на заявление по настоящ адрес до Директора на Дирекция “Социално подпомагане”. Отговарящите на изискванията според профила на социалната институция, се насочват от Директора на дирекция “Социално подпомагане” – гр. Бургас.

Необходими документи за кандидатстване в социалното заведение:

1.Заявление по образец;

2.Лична карта за справка;

3.Копие от ТЕЛК, ЛКК;

4.Медицинско удостоверение от личен лекар по образец;

5.Медицинска характеристика от лекар/психиатър по образец.

За предоставените социални услуги се сключва договор между лицето и Директора на социалната институция.

В ДСХ “Цвета и Анка Върбанови” Бургас се приемат лица, които са психически здрави, навършили възрастта за придобиване на право за пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл.68, ал. 1-3 от Кодекса за социалното осигуряване, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Физическото увреждане на тялото, трябва да позволява на лицето самостоятелно придвижване и самообслужване.

ЕКИП

Екипът на Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови” е с обща численост 15.05 щатни бройки и се състои от:

 • Директор;
 • Социален работник;
 • Трудотерапевт;
 • Психолог;
 • Медицински сестри – 2бр;
 • Домакин;
 • Касиер-счетоводител;
 • Специалист по поддръжка на базата;
 • Санитари - 6 бр;
 • Работник кухня;
 •  Обслужващ Лекар – съгласно договор за външна услуга.

  Всеки член от  екипа на социалното заведение  притежава необходимата квалификация и опит спрямо изискванията за заемане на длъжността. 

ЦЕНИ

Всяко лице, настанено в социалното заведение заплаща такса, която се  определя съгласно “Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет“.

УСЛУГИ

Социалното заведение предлага на своите потребители:

 •   Отлични битови условия в жилищните стаи и зоните за общо ползване;
 •   Рационално трикратно хранене, съобразено с възрастовите особености и индивидуалното здравословно състояние;
 •   Медицинско обслужване на много добро ниво от квалифицирани кадри;
 •   Социално консултиране и подкрепа;
 •   Психологично консултиране;
 •   Участия в програми по трудо-арт и хоби терапия;
 •   Занимания по интереси;
 •   Различни форми за поддържане на физическата и психическата дееспособност;
 •   Голям избор на социални и битови услуги;
 •   Участие в мероприятия от културния календар на Дома , Община Бургас и различни институции.

КОНТАКТИ

Телефон за връзка: 056/813-984
Адрес: гр. Бургас 8000, ул.“ Цар Самуил” № 117
Е-mail: [email protected]
 

МАТЕРИАЛНА БАЗА, ТРУДОТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА РАБОТА, ПРАЗНИЦИ, ОТБЕЛЯЗВАНЕ 20 ГОДИШНИНА НА ДОМА, ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

 

Файлове:

Информация.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4692 Последна промяна: 09:47:05, 08 декември 2021