Домашен социален патронаж

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 24 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Домашен социален патронаж

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ БУРГАС
Адрес: гр.Бургас,  ул. "Иван Богоров" № 20, тел.: 056/ 813 463
 e-mail: [email protected], www.domashenpatronaj.com
Валентина Станкова – Управител, тел. 0879 / 65 66 60
Домашен социален патронаж Бургас е комплекс от социални услуги, предоставяне по домовете на възрастни хора и лица с увреждания. 

Социалната услуга работи в четири направления:

Направление 1:

Доставяне на топла и диетична храна, съобразена с изискванията за рационално хранене
За контакти:  гр.Бургас, ул.“Иван Богоров“ №20 , тел. 056/813463, 056/813464 [email protected], www.domashenpatronaj.com

Услугата е платена за потребителите!

Право на тази услуга имат:
- Лица над 60-годишна възраст;
- Лица с експертно решение от ТЕЛК /НЕЛК/ с  над 71 % намалена трудоспособност;
- Деца с експертно решение от ТЕЛК /НЕЛК/.

Необходими документи за ползване на услугата:
1. Заявление-Направление 1 /по образец/
2. Документ за самоличност /за справка/
3. Медицинска характеристика от личен лекар /по образец/
5. Документ за собственост
6. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК
7. Копие от удостоверение за участие в Отечествената война

Месечната такса за ползване на услугата се определя съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.
Лица-ветерани от войните заплащат 30 % от личната пенсия, но не повече от реалната издръжка.
След предварително уточнение на сумата на тел. 056/83 20 67-каса или в сайта на ДСП  www.domashenpatronaj.com,  месечната такса може да бъде платена и по банкова сметка:
IBAN: BG 75 SOMB 9130 3124 0750 00
BIC: SOMB9130
ОБЩИНСКА БАНКА


Направление 2: Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

За контакти: гр.Бургас ул. "Странджа" №15-19,
тел.056/700902,0887/087902,  [email protected], www.domashenpatronaj.com

Услугата е безплатна за потребителите и включва:
1. Санитарно обслужване от домашен санитар-помощ в обслужването /хранене, обличане, къпане/, поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от ползвателя, закупуване на лекарства и хранителни продукти, придружаване до лечебни заведения и лаборатории;
2.  Медицинско обслужване от медицинска сестра-измерване на артериално налягане, температура, измерване на кръвна захар, следене на правилното приемане на медикаменти, консултация при нужда с личния лекар на потребителя, превръзки, манипулации по лекарско назначение;
3. Медицинска рехабилитация-провежда се от рехабилитатор за подобряване на физическата активност;
4. Психологическо консултиране-помощ и подкрепа в тежки житейски ситуации, в състояние на самота и депресия, при тревожности от различен характер;

5. Социално консултиране-анализ и оценка на нуждите на потребителя;
6. Мобилен медицински лаборант за вземане на кръв и секрети за изследване в дома на потребителя. 
7. Обща поддръжка в домовете на потребителите, които нямат помощ и подкрепа на близки и роднини-леки ремонти, смяна на крушка, брава, контакти и т.н.

8. Преглед от лекар-специалист
Право на тези услуги имат:
- Лица над 65-годишна възраст;
- Лица с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ с над 72 % намалена трудоспособност.

Необходими документи за ползване на услугата:
1. Заявление-Направление 2 /по образец/
2. Документ за самоличност /за справка/
3. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК

Направление 3: Патронажна грижа за доставка на храни и лекарства, запращане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги

За контакти и информация: гр.Бургас, ул.“Иван Богоров“ 20, тел. 0884/469 130, 0885/985 693, 0883/252661, www.domashenpatronaj.com

Услугата е безплатна за потребителите и включва:
- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост;
- Доставка на лекарства;
- Заплащане на битови сметки;
- Заяввяване и получаване на неотложни административни услуги.

Право на тези услуги имат:
Възрастни хора над 65 г. с ограничения и невъзможност за самообслужване;
•    Хора с увреждания;
•    Възрастни в риск. "Възрастен в риск" е лице, което е:
 - в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
- в случай, че лицето или член от семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Необходими документи за ползване на услугата:
1. Заявление-Направление /по образец/
2. Документ за самоличност /за справка/

Направление 4: Асистентска подкрепа

За контакти и информация: гр.Бургас, ул.Иван Богоров Nо 19, тел.056/86-23-32, [email protected], www.domashenpatronaj.com    
Услугата е безплатна за потребителите!
Асистентската подкрепа е социална услуга, която се предоставя в зависимост от нуждите на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда. Услугата е ежедневна, почасова, като времетраенето се определя от личните нужди на потребителя. Максималната продължителност за ползване на социалната услуга "Асистентска подкрепа" от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите и се предоставя от лице, назначено на длъжност "Социален асистент".
Право на тази услуга имат: 

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване,
  • които нямат определена по съответния ред степен на намалена
  • работоспособност
  • деца с трайни увреждания с определена чужда помощ
  • пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ

Необходими документи за ползване на услугата:

  • Заявление-Декларация /по образец/
  • Документ за самоличност /за справка/
  • Медицински документи /ЕР на ТЕЛК, ЛКК, медицински епикризи и др. /копие/

Файлове:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДСП.pdf

ЗАЯВЛЕНИЕ-НАПРАВЛЕНИЕ 1.docx

ЗАЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2 И 3 .docx

ЗАЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕ 4.docx

МЕДИЦИНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА.docx

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 8426 Последна промяна: 15:45:56, 09 декември 2021