Кризисен център за деца и лица, жертва на насилие и трафик

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 24 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Кризисен център за деца и лица, жертва на насилие и трафик

Неправителствена организация Сдружение „Асоциация Деметра" през 2008 г.изгради на територията на град Бургас социална услуга „Кризисен център за жертви на насилие“ по проект на Програма ФАР 2004 - "Деинституционализация посредством прадоставяне на услуги в общността на рискови групи"-1 фаза. Центърът е изграден в сграда, предоставена от Община Бургас и отремонтирана със средствата от проекта.

Кризисният център става държавно делегирана дейност през 2011 г., с капацитет от 8 места.
Социалната услуга е предназначена за лица и деца, жертва на насилие и трафик, като настаняването в центъра се осъществява чрез направление или заповед от Дирекция "Социално подпомагане" и е с максимален престой от 3 до 6 месеца.
Кризисния център включва комплекс от социални дейности, насочени към овладяване на кризата от претърпяното насилие, осигуряване на защита и базисни потребности на клиентите, редуциране на негативните последствия и провокиране на личностни ресурси, с оглед социалната реинтеграция на пострадалото лице. Целите на директната работа с клиента е ориентирана в две посоки: възстановяване от травмата и осигуряване на социлна и правна защита и превенция на насилието след прекратяване на престоя в Кризисния център. Тези цели се осъществяват чрез разгръщане на пакет от дейности, отговарящи на заданието и характера на социалната услуга.
В Кризисния център се предоставят дейности по задоволяване на:
-Ежедневни потребности;
-Здравни потребности;
-Образователни потребности;
-Рехабилитационни потребности;
-Потребности в свободното време;
-Потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица.

Ползвателите на социалната услуга се насочват от:

1.Дирекция Социално подпомагане;
2.Районно управление "Полиция" - Бургас;
3.Районна прокуратура;
4.Регионална дирекция "Социално подпомагане";
5.Център за превенция на насилието и престъпността - гр. Бургас

Кризисния център функционира 24 часа в денонощието, като осигурява спокойна и защитена среда на потребителите. В него работи екип от 1 директор, 4-ма социални работници, 1 психолог.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3185 Последна промяна: 10:09:47, 15 декември 2021