Социални звена

Размер на шрифта: A A A Назад
Център за социална рехабилитация и интеграция на…

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с физически увреждания - ж.к."Братя Миладинови"

Центърът за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ е разкрит със Заповед № РД 01-728 от 29.06.2016 г. Центърът предоставя на потребителите комплекс от социални услуги, и осъществяване на индивидуални програми за пълноценно социално включване на деца и младежи с увреждания. Той предоставя социални услуги в общността като делегирана от държавата…

Център за социална рехабилитация и интеграция на…

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания - ул.„ Апостол Карамитев“ №12

СДРУЖЕНИЕ „СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР БУРГАС" Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания     адрес: гр. Бургас, ул. „ Апостол Карамитев“ № 12, тел. 056 991802 e-mail: [email protected] http://www.sscb.eu/ Център за социална рехабилитация и интеграция / ЦСРИ/ на хора с увреждания на ул. „Апостол Карамитев“ № 12 е социална…

Център за социална рехабилитация и интеграция на…

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства - ул.”Иван Богоров” №19

"Във всеки човек има слънце... само му позволете да свети!" (Сократ) Адрес: гр. Бургас, ул. ”Иван Богоров” №19, ет.2 Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства" (ЦСРИЛПР), който предоставя социални услуги в общността е делегирана от държавата дейност. Старт на неговото разкриване на територията на гр.…

Център за социална рехабилитация и интеграция на…

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания - ж.к."Зорница"

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания предлага комплекс от социални услуги. Екип от професионалисти изготвя индивидуални и групови програми за обучения, рехабилитация и социална интеграция на потребителите- подготовка за пълноценен и независим живот на хората със зрителни увреждания на територията на Община Бургас. Дейности, които…

Център за настаняване на деца сувреждания-2 –…

Център за настаняване на деца сувреждания-2 – ул."Кооператор"35

ЦНСТДМУ-2 /ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – 2/ гр. Бургас, ул. „Кооператор“№ 33   Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТДМУ/ е нова форма на социална услуга в страната, насочена към децата и младежите с увреждане, които имат нужда…

Център за настаняване на деца без увреждания-1…

Център за настаняване на деца без увреждания-1 – ул."Кооператор"35

ЦНСТДБУ-1 /ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ – 1/ гр. Бургас, ул. „Кооператор“№ 35 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/ е нова форма на социална услуга в страната, насочена към децата и младежите, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство…

Дневен център за пълнолетни лица с тежки…

Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания - ж.к."Бр.Миладинови"

Адрес: ж.к."Братя Миладинови", бл.42,вх.4 партер Телефон: 056/590 190 Община Бургас считано от 01.05.2022 г. създаде социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ (ДЦПЛТМУ), която се финансира от държавния бюджет, съгласно Националната карта на социалните услуги като делегирана от държавата дейност. Адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“,…