Социални звена

Размер на шрифта: A A A Назад
Център за работа с деца на улицата…

Център за работа с деца на улицата - ул. „Сан Стефано” №32

гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” №32; Телефон: 056/831336; GSM 0879656630; Електронна поща: [email protected]; Фейсбук страница: Dcrdu Burgas Център за работа с деца на улицата е социална услуга в общността. Има за цел да подпомогне социалната интеграция и адаптацията на децата на улицата, да подкрепя и подпомага семействата в грижите за…

Център за обществена подкрепа – ж.к."Братя Миладинови"

Център за обществена подкрепа – ж.к."Братя Миладинови"

Адрес: гр. Бургас, к-с Братя Миладинови, ул. "Дрин"№ 9, тел./факс: 056/ 53 04 05, e-mail: [email protected] Работно време: от 8,30 до 12,30 часа и от 13,00 до 17,00 часа. Почивен ден: събота и неделя Предоставяните социални услуги в ЦОП са безплатни за  потребителите.

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания…

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - ж.к."Славейков"

Адрес: гр. Бургас, к/с "Славейков" бл.10     Дневен център за лица с умствена изостаналост e разкрит на територията на Община бургас, no проект на Програма Фар. На 07.07.2009 година Кмета на гр. Бургас Кмета Димитър Николов официално откри новия Дневен център за лица с умствена изостаналост, намиращ се к-с "Славейков", бп.10. На 02.08.2010…

Център за настаняване от семеен тип за…

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 5 - кв.Ветрен

Адрес: гр.Бургас, кв. „Ветрен” ул. „Пролет” № 48 Контакти: Тел: 0879656619 Eлектронна поща: [email protected] Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 5 е ситуиран в кв. Ветрен и представлява социална услуга от резидентен тип, която предоставя пълноценно израстване и развитие на деца и младежи с увреждания, лишени…

Център за настаняване от семеен тип за…

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 4 - кв.Ветрен

Адрес: гр.Бургас, кв. „Ветрен” ул. „Пролет” № 46 Контакти: Тел: 0879656619 Eлектронна поща: [email protected] Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 4 е ситуиран в кв. Ветрен и представлява социална услуга от резидентен тип, която предоставя пълноценно израстване и развитие на деца и младежи с увреждания, лишени…

Център за настаняване от семеен тип за…

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 3 - ж.к."Лазур"

I.КООРДИНАТИ Адрес:          гр.Бургас, к-с,,Лазур’’, ул,,Места’’, бл.169 Контакти: Тел: 0879656609 Eлектронна поща: [email protected] II.ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА Услугата е разкрита със Заповед № РДО1-736 от 24.04.2015 на изпълнителния директор на АСП. ЦНСТДМУ 3 е социална услуга от резидентен тип,която се предлага в общността, чиято цел е предоставяне на сигурна и защитена среда…

Център за настаняване на деца без увреждания-3…

Център за настаняване на деца без увреждания-3 – ж.к."Меден рудник"

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ-3 8011 град Бургас, ж.к.,, Меден рудник”, бл.408, вх.А, ет.2 тел.056810077; моб.тел.0879/656691; e- mail : [email protected]   Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - 3 /ЦНСТДБУ-3/   Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания-…

Център за социална рехабилитация и интеграция към…

Център за социална рехабилитация и интеграция към СНЦ "Бизнес център - Бургас" - кв.Победа

Център за социална рехабилитация и интеграция е делегирана държавна дейност към Сдружение Бизнес Център Бургас с адрес гр. Бургас, кв. Победа ул. Хан Омуртаг”№ 36Б.  От  май 2012 година с договор между Община Бургас и Сдружение „Бизнес център Бургас” е делегирано изпълнение и управление на  “Център за социална рехабилитация и…

Център за социална рехабилитация и интеграция -…

Център за социална рехабилитация и интеграция - ул.„Сан Стефано” №32

Адрес: 8001 гр. Бургас, ул. „Сан Стефано”№32 Тел./факс: 056/831336 GSM 0879/656630 Електронна поща: [email protected] Фейсбук страница: Цсри Сан Стефано Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Бургас, ул. „Сан Стефано”№32 е социална услуга в общността, която цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца…