Център за настаняване на деца без увреждания-1 – ул."Кооператор"35

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 7 Декември 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Център за настаняване на деца без увреждания-1 – ул.

ЦНСТДБУ-1

/ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ – 1/

гр. Бургас, ул. „Кооператор“№ 35

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/ е нова форма на социална услуга в страната, насочена към децата и младежите, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство и подкрепа за самостоятелен живот.

Това е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното семейство, в семейството на близки или роднини, или в приемно семейство.

В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата/младежите получават необходимата им индивидуална грижа, подкрепа за личностното развитие и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на дейностите в него са насочени към създаването на условия и възможности за децата и младежите да участват равнопоставено в живота на местната общност.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 728 Последна промяна: 16:01:57, 09 декември 2021