Център за настаняване на деца сувреждания-2 – ул."Кооператор"35

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 9 Декември 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ЦНСТДМУ-2

/ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – 2/

гр. Бургас, ул. „Кооператор“№ 33

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТДМУ/ е нова форма на социална услуга в страната, насочена към децата и младежите с увреждане, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство и подкрепа за самостоятелен живот.

Това е социална услуга от резидентен тип, която е разкрита на база на оценка на специфичните характеристики на децата и младежите в общността и потребностите от социална услуга.

Капацитетът на центъра е 14 деца/младежи. Децата и младежите, които живеят в ЦНСТДМУ могат да бъдат на различна възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.

Основната цел на центъра е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата/младежите, чрез индивидуална грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.

Основните задачи, в ЦНСТДМУ са:

Да се задоволят основните жизнени потребности на децата/младежите;

Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата/младежите да израстват и развиват;

Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни и социални услуги;

Да се осигури необходимата за тяхното развитие подкрепяща среда, съобразена с потребностите им;

Да се осигурят възможности за информиране и включване на семейството в живота на детето/младежа по време на неговия престой в резидентната услуга;

Да се подготвят младежите за самостоятелен и пълноценен живот след напускане на ЦНСТДМУ и включване в живота на общността, ако това е възможно.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 443 Последна промяна: 16:00:09, 09 декември 2021